Arviointi on kehittämisen kulmakivi

magnifying-glass-1374389_1280
d

Arvioinnin avulla saamme tietoa toteuttamastamme toiminnasta, se tarjoaa meille näkökulmia toiminnan kehittämiseen ja on samalla osa vastuullista vuorovaikutusta. Arviointia tulee hyödyntää paitsi organisaation tehokkuuden hallinnassa ja kehittämisessä, myös itsensä kehittämisen ja oppimisen apuvälineenä. Jokaisella on oikeus antaa ja saada palautetta!

Arviointi on aina ajankohtainen teema työväenopistossa. Elokuussa järjestimme yhteistyössä Omnian ammattiopiston ja kauppakeskus Sellon kanssa markkinointikokeilun, jossa liiketaloutta ammattiopistossa opiskelevat nuoret markkinoivat työväenopiston kursseja kauppakeskuksessa. Lue lisää  opiskelijoiden ajatuksista sekä itse tapahtumasta aikaisemmista blogijulkaisuista. Kokeilun jälkeen on aika arvioida miten tämän tyyppinen tempaus voitaisiin jatkossa toteuttaa entistäkin paremmin.

Kokeilu oli ensimmäinen laatuaan, ja sisälsi jatkuvaa toiminnan tarkkailua ja arviointia. Kokeiluun osallistuneita nuoria arvioitiin paitsi työväenopiston ja ammattiopiston, myös nuorten itsensä toimesta, ja myös nuorilla oli mahdollisuus antaa palautetta milloin tahansa kokeilun aikana. Arvioinnin tulisikin kulkea kokeilussa mukana alusta loppuun, ja arviointitapaa ja kriteerejä on hyvä pohtia jo etukäteen.

Alla olevassa kuvassa näkyy toteuttamamme markkinointikokeilun aikataulu ensimmäisestä suunnittelukokouksesta kokeilun loppuarviointiin saakka. Kyseessä olikin kokonaisuudessaan melkein vuoden mittainen projekti.

amo-etoarviointi

 

Loppuarvioinnissa kokeilussa tiiviisti mukana olleet osapuolet, työväenopiston ja Omnian ammattiopiston edustajat, istuivat alas ja jakoivat ajatuksensa kokeiluun liittyen. Jokainen kokeilun seitsemästä vaiheesta hiottiin aavistuksen entistä paremmaksi risujen, ruusujen ja kehittämisideoiden siivittämänä.

Arviointipalaverissa puhuttua:

+ Kokeilussa oli mukana hyvä ja monipuolinen porukka ja aikataulut ja käytännön asiat oltiin suunniteltu tehokkaasti. Nuoret hoitivat tehtävänsä ensiluokkaisen hienosti, ja lopputulemana kokeilu oli kaikille positiivinen kokemus, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

  Paljon parannettavaakin on. Nuorten valmennuksen sisältö on mietittävä tarkemmin ja käytännön taitojen opetukseen on panostettava. Kaikkien on sitouduttava projektiin ja kokeilun sijoittuminen nuorten opintoihin on selkeytettävä. Kokeilun vetäjillä on oltava selkeät vastuut kussakin kokeilun vaiheessa.

?  Mitä sitten käytännössä seuraavaksi tehdään? Valmennuksen sisältöön on lisättävä uusia kokonaisuuksia ja lavaesityksiä ja materiaaleja on hiottava. Nuorille on annettava selkeät tehtävät ja aikataulut, ja heidän merkitystään projektin tärkeänä osana tulisi korostaa entistä enemmän. Kustannuksia on myös pohdittava uudelleen jatkokehityksessä.

Kokeilua arvioidessa on seurattava sen eri vaiheita. Huomiot niin toimivista kuin vielä kehittämistä vaativista asioista on hyvä kirjata ylös ja linkittää myös osaksi laajempaa kokonaisuutta. Arviointia helpottaa jo etukäteen laaditut, kiinteät ja kattavat kriteerit, joiden kautta jokainen voi systemaattisesti seurata kokeilun onnistumista. Kokeilu, varsinkaan ensimmäinen sellainen, ei koskaan ole täydellinen, mutta totuudenmukaisesti arvioimalla ja sen perusteella muutoksia tekemällä suunta on oikea!

Katri Nousiainen, hankeassistentti
Omnia, Espoon työväenopisto

 

 

”Operatiivinen johtaja – Tää kuulostaa hyvältä!”

amo-eto_kengat
Sekä tekijöitä että kenkiä on moneen lähtöön.

Espoon työväenopiston ja Omnian ammattiopiston välisessä yhteistyössä toteutetaan elokuussa markkinointikokeilu, jossa ammattiopiston liiketaloutta opiskelevat nuoret markkinoivat työväenopiston kursseja kauppakeskus Sellossa. Opiskelijat saavat hyväksiluettua yrittäjyysopintojansa osallistumalla kokeiluun.

Yhteistyö tuo opiskelijoille kaivattua vaihtelua opintoihin. ”On kiva välillä tehdä porukassa asioita. Yhdessä jaksaa keskittyä paremmin eikä tarvitse puurtaa yksin”, kokeiluun osallistuva Santeri sanoo. ”Päästään kokeilemaan jotain uutta ja testaamaan omaa luovuutta”, opiskelijat Lidia ja Yannick lisäävät.

amo-eto kadet
Markkinointitapahtuman toteuttaminen vaatii paljon suunnittelutyötä. ”Operatiivinen johtaja – Tää kuulostaa hyvältä!” Santeri toteaa

Yhteistyössä saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla: Opiskelijat kerryttävät arvokasta kokemusta yrittäjyydestä ja työelämästä, ja työväenopisto saa hauskan lisän kurssimarkkinointiin. Opiskelijat saavat itse suunnitella mm. tapahtuman aikataulut, materiaalit ja omat roolinsa markkinointityössä. Tulevien yrittäjien on hallittava koko kokonaisuus!

Kokeiluun osallistuville nuorille vapaan sivistystyön toiminta ei ollut ennestään tuttua. Nuoret olivat nähneet aiemmin vain muutaman mainoksen työväenopiston toiminnasta. Mielikuvat työväenopistosta ovat kokeilun kautta kuitenkin positiivisia. ”Työväenopisto vaikuttaa järkevältä paikalta niille, jotka eivät jostain syystä ole ehtineet opiskella aiemmin”, Santeri kommentoi. ”Täältä löytyy jokaiselle ihmiselle paikka, ja kurssivalikoima on todella laaja!”, Yannick säestää.

Tämän kaltainen yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää vapaalle sivistystyölle. Aiheesta kirjoittaa myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen blogissaan. Espoon työväenopistossa kokeilun mahdollistaa Vipinä-hanke.

amo-eto_elinakatri
Tapaamista opiskelijoiden kanssa valmistellaan auringonpaisteessa.

Mukana menossa Tuula, Katri ja Elina työväenopistolta sekä Jonna ammattiopistolta