Kohti kestävää tulevaisuutta

Taimi käsissä

”Maailma on tänään kuluttanut loppuun uusiutuvat luonnonvarat tältä vuodelta”uutisoi WWF tiedotteessaan 29.7.2019. Käytännössä tämä tarkoittaa, että elämme reilusti yli sen, mitä maapallo kestää. Ja olemme eläneet jo pitkään. Mikä on kansalais- ja työväenopistojen rooli ja tahtotila kestävän tulevaisuuden mahdollistajana?

Maailmanlaajuisesti haasteeseen on tartuttu. Vuonna 2015 YK:n Kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa päätettiin valtioita poliittisesti sitovasta Agenda2030-toimintaohjelmasta. Valtiot ja kaupungit ovatkin ottaneet toimintaohjelman käyttöön omista lähtökohdistaan. Espoossa Agenda2030:n linjauksien mukaista toimintaa ohjaa poikkihallinnollinen Kestävä Espoo -kehitysohjelma. Omniassa matkataan kohti kestävää tulevaisuutta Kestävän tulevaisuuden tiekartan avulla.

Espoon työväenopisto ja Esbo Arbetarinstitutet ovat molemmat tehneet systemaattista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Molemmat opistot saivat ensimmäisen kerran syksyllä 2014 OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatit päivitettiin syksyllä 2018. Lisää kestävän kehityksen osaamista saatiin, kun opistot hakivat ja saivat vuosille 2019−2020 Opetushallitukselta Laatu- ja kehittämisavustusta Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopistojen toimintaa -yhteishankkeelle. Ekososiaalista sivistystä tarkastelimme hankkeessa professori Arto O. Salosen määrittelemänä laaja-alaisena hyvinvointikäsityksenä. Lähtökohtana oli kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma.

Hankkeessa luotiin yhteistä ymmärrystä ekososiaalisesta sivistyksestä ja sen ottamisesta arjen työhön sekä vahvistettiin henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista. Lisäksi hankkeessa kehitettiin perehdytyksen toimintamalli, jonka avulla ekososiaalista sivistystä on helppo jatkossakin juurruttaa niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin. Hankkeessa tehtiin ekosivistys.fi verkkosivut, joille koottiin yhdessä tuotetut aineistot sekä opettajien blogitekstejä hyvistä käytännöistä opetuksessa.

Espoossa ja Omniassa on helppo olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta, koska yhteinen strateginen viitekehys on kestävä tulevaisuus, jossa otetaan huomioon ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen näkökulma.  Käytännössä Omniassa kestävän kehityksen toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain toimintasuunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden seurannalla.

Entä mikä merkitys on jokaisen henkilökohtaisilla ratkaisuilla, jotta maapallo on tulevaisuudessakin paikka, jossa lapsemme ja lastenlapsemme voivat elää hyvää elämää? Mielestäni kaikkien valinnoilla on iso merkitys. Pienistä puroista muodostuvat isot vesistöt. Omaa sitoutumistasi ja kehittymistäsi voit seurata esimerkiksi Sitran Elämäntapatestillä.

”Lauantaina vietetään maailman ylikulutuspäivää – koronakriisi siirsi päivää yli kolmella viikolla” WWF uutisoi 22.8.2020 jälleen ylikulutuspäivästä. Korona näytti tuovan mukanaan positiivista kehitystä kulutuksen vähentämiseksi. Suunta kohti kestävää tulevaisuutta on oikea, nyt vain tarvitaan meidän kaikkien yhteistä tahtotilaa tehdä kestäviä valintoja maapallomme hyväksi. Oppilaitoksilla on merkittävä rooli, koska esimerkillä on uskomaton voima.

Tuula Alanko
Koulutuspäällikkö, Omnia, Espoon työväenopisto
KoL:n hallituksen jäsen

Teksti on julkaistu aiemmin Kansalaisopistojen liiton -blogissa toukokuussa 2021

Ekologinen kestävyys