Digiopastuksista rohkeutta ja taitoja digimaailmaan

Kun yhteiskunta keväällä sulkeutui, palvelut siirtyivät verkkoon. Koronassa kenties onkin, kaikesta sen karmeudesta huolimatta, ollut myös puolensa – se on tuonut esiin digitaitojen merkityksen ja pakottanut myös ne, jotka eivät sähköisiä palveluita tai nettiä käytä, pohtimaan omaa digisuhdettaan.

Kielteisen suhtautumisen taustalla on monia tekijöitä: kaikilla ei välttämättä ole varaa laitteisiin, toisilla taas fyysiset rajoitteet vaikeuttavat laitteiden käyttöä. Usein taustalla on pelko. Etenkin seniorit saattavat pelätä rikkovansa laitteet ja menettävänsä rahat.  He tarvitsevatkin tukea ja rohkaisua laitteiden ja palveluiden käytössä.

Digiopastukset: tietoa ja tukea

Espoon työväenopiston Sähköisen asioinnin ABC -hankkeessa senioreita on rohkaistu digiopastuksissa. Digiopastukset on tuotettu yhteistyössä hankekumppaneiden, 4H:n, Enter ry:n, Espoon kaupungin asiointipisteiden ja Espoon kirjastojen kanssa.

Digiopastusten idea on yksinkertaisuudessaan seuraava: opastuksiin kutsutaan palveluiden tuottajia kertomaan sähköisistä palveluista, minkä jälkeen palveluiden käyttöä voi jäädä harjoittelemaan joko omalla tai lainalaitteella. Tukena ovat olleet Enter ry:n vertaisopastajat ja Espoon kirjastojen työntekijät.

Malli on tarjonnut jokaiselle jotakin: osalle on riittänyt asiantuntija-alustuksista saatu tieto, osa taas on halunnut jäädä harjoittelemaan palveluiden käyttöä. Digiopastusten aiheina ovat olleet mm. Koronavilkku-sovellus, pankkitunnistautumisen muutokset, OmaKanta ja Espoon terveysasemien sähköiset palvelut.

Osallistumiskynnys on koetettu pitää mahdollisimman alhaisena. Digiopastuksia on järjestetty pääsääntöisesti kuntalaisten olohuoneissa, kirjastoissa, eikä tilaisuuksiin ole tarvinnut ilmoittautua etukäteen. Näin siis ennen koronaa.

Verkko-opastukset – keino lisätä saavutettavuutta

Korona pakotti myös meidät miettimään, miten opastukset voidaan järjestää poikkeusoloissa. Ratkaisuna oli – ei niin yllättävästi – opastusten vieminen verkkoon. Ongelmatonta se ei kuitenkaan ole ollut, sillä verkko-opastuksiin osallistuminen vaatii jonkinlaisia digitaitoja ja -laitteita. Vaarana onkin, että ne, joilla digitaitoja tai laitteita ei ole, jäävät ulkopuolelle.

Toisaalta verkkoon siirtyminen on ollut mahdollisuus: verkko-opastukset lisäävät saavutettavuutta, sillä niihin voivat osallistua myös ne, joiden on vaikea liikkua. Verkossa pidettävät opastukset lisäävät myös alueellista saavutettavuutta – onhan niihin mahdollista osallistua mistä päin maailmaa tahansa. Kun lisäksi siirtymiin ei mene aikaa, verkko-opastukset säästävät aikaa ja madaltavat näin osallistumiskynnystä.

Kehitystyö jatkuu

Jatkossa tarkoituksena onkin yhdistää etä- ja lähiopastusten hyvät puolet. Kevään 2021 aikana Espoon työväenopistossa kehitetään malli, joka mahdollistaa sekä etä- että lähiosallistumisen. Näin lisätään samaan aikaan sekä saavutettavuutta että pidetään huolta siitä, etteivät ne, joiden digitaidot kaipaavat vahvistamista, putoa kelkasta.

Teksti: Anu Salmela, projektipäällikkö, Espoon työväenopisto