Verkossa voi antaa jotain enemmän

Mia Nirhamo on toiminut vajaan vuoden Espoon työväenopistossa pedagogisena asiantuntijana. Koronan vauhdittama digiloikka innosti Miaa tutustumaan myös Omnian pedagogisen päällikön Taru Kekkosen luonnostelemaan Omnian verkkokurssituotantoprosessiin ja pilotoimaan sitä omalla verkkokurssillaan.

Miksi verkkoon?

Mia on opettanut balettia jo yli kaksi vuosikymmentä taidetanssin oppilaitoskentällä, ja siellä tanssin ja taidon verkko-opettaminen ei kuulunut lajin kehityssuuntiin, ainakaan ennen koronakevättä.  Edelleen hän on sitä mieltä, että paremmat oppimistulokset saavutetaan lähiopetuksessa tai yhdistäen lähiopetusta ja verkko-opetusta, mutta verkon kautta voi tarjota jotain enemmän ja myös heille, jotka eivät lähiopetukseen syystä tai toisesta voi tai halua osallistua.

Verkon kautta oppimistilanne ei ole sama kuin lähiopetuksessa, ja se on hyvä tiedostaa verkkokurssia ideoidessa. Tärkeimpänä pohdintana Mia pitääkin sitä, miksi kurssi toteutetaan juuri verkossa.

Mia rakensi Tutustu klassiseen balettiin -kurssin Moodle-alustalle, jossa oli materiaalien ja keskustelun lisäksi itsenäisiä tehtäviä sekä vertaisoppimistehtäviä. Reaaliaikaiset verkkotapaamiset pidettiin Jitsin kautta, ja niiden aikana järjestettiin baletin opetustunti lähiopetuksen tapaa noudattaen.

Auktoriteetistä oppijan aktivoijaksi

Mia oli jo kauan haaveillut, että voisi sisällyttää opetukseensa enemmän baletin historiaa, tuoda esille kootusti sanastoa ja auttaa lyhyessäkin ajassa opiskelijoitaan ymmärtämään kontekstia, balettia taiteenlajina, paremmin. Lähiopetuksessa painotus on kuitenkin aina enemmän liikkumisessa ja fyysisessä tekemisessä. Verkkoalusta mahdollisti näiden yhdistämisen.

Myös erilaisten oppijoiden huomioiminen onnistui verkon kautta paremmin, sillä sisältö verkkoalustalla on monipuolista ja kerrattavissa. Siinä missä toinen oppii termit kuuntelemalla, toisen täytyy nähdä sanat kirjoitusasussaan. Mian mukaan liikkeen oppimiseen tarvitaan liikkeellisiä malleja, joita on mahdollista matkia, sanallisten ohjeiden ja tuntoaistimusten lisäksi.  Baletissa perinteisesti opettaja on ollut tiedon ja toiminnan auktoriteetti, mutta verkkokurssilla opettaja muuttuu enemmän oppimisen ohjaajaksi ja oppijan aktivoijaksi. Mia yllättyi iloisesti siitä, kuinka aktiivisia opiskelijat olivat Moodle-ympäristössä.

Verkkokurssituotantoprosessista tukea kurssin suunnitteluun ja rakentamiseen

Verkkokurssituotantoprosessin parasta antia Mialle oli ymmärrys vaiheistuksesta sekä sparraus eri vaiheissa. Pedagoginen käsikirjoitus toimii kurssin punaisena lankana. Lisämateriaalilla voi halutessaan tarjota innokkaille opiskelijoille vieläkin enemmän. Kurssin rakentaminen toki vie aikaa, mutta monta osaa on mahdollista hyödyntää myöhemmin uudelleen. Tekniseen toteutukseen on saatavilla tukea. Koulutuksia järjestetään Omnian Teamsin kautta Etäopetuksen ja ohjauksen tuki -tiimissä.

 

Teksti: Satu Luhtanen
Kuva: Mia Nirhamo