Kansalaisten ulkoasiainvaliokunnassa keskustellaan kansainvälisistä asioista

 

Poliittinen kartta

Espoon työväenopistossa on toiminut syyskaudesta 2016 lähtien harvinainen opintoryhmä ”Keskustellaan kansainvälisistä asioista”. Koko Suomen opistotoiminnassa se on ainoa laatuaan rikastuttamassa yhteiskunnallisten asioiden opetustarjontaa.

Ryhmämme istunnoissa keskustellaan laajasti ja monipuolisesti kansainvälisistä asioista, kuten valtiosuhteista, kansainvälistä järjestöistä, maailmantaloudesta, kansainvälisestä oikeudesta, Euroopan yhdentämisestä ja Suomen ulkosuhteista. Ajankohtaisia maailmanpolitiikan tapahtumia puntaroidaan viikoittain.

Olemme pohtineet esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten suurvaltasuhteet kehittyvät globalisoituvassa maailmassa? Rikotaanko maailmanpolitiikassa useinkin kansainvälistä oikeutta? Miten valtiosuhteita hoidetaan? Miten globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuutosta, liiallista väestönkasvua, alueiden aavikoitumista, vesiolojen huonontumista ja kulkutautien pandemioita parhaiten ratkottaisiin?

Tällaiset kysymykset koskettavat myös Suomea valtiona ja meitä suomalaisia kansalaisina. Niitä käsitellään niin valtionhallinnossa kuin kansalaisjärjestöissä. Eduskunnassa, etenkin sen ulkoasiainvaliokunnassa, kansanedustajatkin pohtivat ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.

Keskusteluryhmäämme voidaankin kutsua kansalaisten ulkoasiainvaliokunnaksi. Kun se on avoin kaikille kansalaisille, se on jopa edustavampi foorumi kuin jäsenmäärältään rajattu eduskunnan valiokunta. Meillä ei ole myöskään eduskunnan tapaan hallitus vastaan oppositio – asetelmaa, vaan kaikkien näkemykset ovat hyvin perusteltuina yhtä arvokkaita. Vesa Jaakola

Ryhmäämme arvostetaan jopa valtionhallinnossa. Ulkoministeriön kutsusta olemme käyneet siellä toistuvasti kertomassa kansalaisten näkemyksiä kansainvälisistä asioista. Ministeriön edustajat puolestaan ovat valistaneet meitä ajankohtaisista asioista Suomen ulkosuhteissa. Vieraspuhujana ryhmässämme kävi viimeksi entinen ulkoministeri.

Ryhmämme keskusteluja rikastuttaa sekin, että monet osallistujat ovat omilla työaloillaan kunnostautuneita ja kokeneita kansalaisia niin, että kansainväliset asiat valottuvat useista erilaisista näkökulmista. Opimme paljon toisiltamme. Näin ryhmämme edustaa vapaata sivistystyötä parhaimmillaan.

Kansanvalta ei toimi hyvin ilman laajaa, vireää ja valistunutta kansalaisyhteiskuntaa. Sellaista luodaan ja vahvistetaan myös kansalais- ja työväenopistojen opetustoiminnalla. Siinä keskusteluryhmämme on avoinna kaikille espoolaisille ja muillekin taas ensi syksystä eteenpäin kurssitunnuksella E202455.

 

Teksti: Vesa Jaakola,  tuntiopettaja, kansainväliset asiat