Käyttösäännöt

Omnian blogipalvelussa julkaiseva bloggaaja sitoutuu noudattamaan tällä sivulla kuvattuja käyttösääntöjä tilatessaan blogin.

Omnian blogitpalvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden henkilöstön ohjauksessa tapahtuvaan bloggaamiseen. Blogit ovat julkisia.

Blogien käyttösäännöt, eettiset periaatteet ja netiketti

Omnian blogeja koskevat Omnian tietoverkon käyttösäännöt. 

Tutustu myös Suomen internetoppaan netikettiohjeisiin hyvien tapojen noudattamiseksi kirjoittamisessa.

Huom! Blogit poistetaan näkyvistä, jos ne ovat olleet yli vuoden päivittämättä.

Tekijänoikeudet

Bloggaajalla on oltava käyttö- ja julkaisuoikeus julkaistuun materiaaliin (teksti, valokuva, video, piirros, graafi, animaatio jne.).

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika, jona aikana  teosta ei saa  käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Blogeissa pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Älä kopioi, käsittele ja julkaise materiaalia ilman käyttö- ja julkaisuoikeutta. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Vastuunrajoitukset

Omnialla on oikeus käyttää blogipalvelussa julkaistujen blogien sisältöä muussa Omnian tai sen yhteistyökumppanien tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa missä tahansa kanavassa, tietoverkossa ja palvelussa. Sisältöä voidaan näissä käyttötarkoituksissa luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle. Bloggaaja voi halutessaan kieltää käytön tilatessaan blogin.

Palvelussa julkaistut blogit ja blogimerkinnät edustavat bloggaajan henkilökohtaisia näkemyksiä.  Bloggaaja vastaa sen koko sisällöstä. Bloggaaja tai yksittäisen blogin ylläpitäjä julkaisee ja muokkaa kommentteja ja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Palvelun ylläpidolla on oikeus poistaa epäasiallinen teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea blogi.

Omnialla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Mikäli käyttösääntöihin tulee laajoja muutoksia, ne hyväksytetään käyttäjillä erikseen. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Mikäli blogissasi tapahtuu Suomen lain tai hyvän tavan vastaista kirjoittelua, ilmoita siitä verkkoviestinta@omnia.fi -osoitteseeen.