Kukaan ei ole seppä syntyessään

Olen pitänyt taontakursseja Omnian tiloissa Lehtimäellä vuodesta  2015 alkaen. Minulla on sepänkisällin ja metalliartesaanin ammattitutkinnot. Olen toiminut itsenäisenä yrittäjänä joitain vuosia ja metalli artesaanien tuntiopettajana Omnian ammattiopistossa.

Nyt viidettä kurssia käydessä on joukossamme henkilöitä, jotka ovat olleet mukana ensimmäisestä kurssista alkaen. Osa kurssilaisista on kertonut taonnan ”koukuttaneen” heidät heti ensi kerralla.

Kurssilaiset edustavat eri ammatti- ja ikä-ryhmiä ja lähes joka kurssilla on ollut mukana sekä miehiä että naisia. Jotkut ovat tulleet kurssille kokeilemaan kädentaitoja vastapainoksi päivätyölleen, osa taas on harrastanut aiemmin muita erilaisia kättentaitoja ja ovat halunneet kokeilla nyt myös taontaa. Osalle metallityö on täysin uusi haaste.

Kursseilla pyritään tutustumaan sepän taitoihin perinteisiä työmenetelmiä käyttäen. Käytössämme on toki uudempaa tekniikkaa jota hyödynnämme tarvittaessa. Kuten sanonta kuuluu ”kukaan ei ole seppä syntyessään” pitää paikkansa, sillä sepän ammatin saloihin oppii ainoastaan tekemällä, tekemällä ja tekemällä.

Vaikka sinulla ei olisi lainkaan kokemusta metallitöistä, se ei ole este osallistua kurssille. Kädentaidot kehittyvät niitä harjoittamalla ja kun rauta alkaa muovautua takojan tahdon mukaan, on lopputuloksena oletettavasti jokin itse taottu esine tai kokonaisuus. Yhden kurssin aikana pääsee ”alkuun ” taonnassa ja tietää mitä se on, mutta ruokahalu kasvaa syödessä ja siksi osa kurssilaisista ilmoittautuu aina uudestaan seuraavalle.

Uudet kurssilaiset ovat tervetulleita mukaan, lähdemme liikkeelle aloittelevien ”seppien” kanssa perusasioista ja taitojen karttuessa matkan varrella tulee mukaan uusia tekniikoita sekä työmenetelmiä. Kurssilla on mahdollisuus tehdä pienimuotoisia käyttö- ym esineitä.

kirjoittaja

Heikki Översti, seppä/artesaani, OMNIA Lehtimäki