Käsityön taiteen perusopetuksen uudet ryhmät alkavat nyt syksyllä

Haluatko opiskella käsitöitä hieman enemmän, syvemmin ja tavoitteellisemmin, pohtia suhdetta itseesi ja maailmaan käsityön kautta? Oletko valmis kehittämään taitojasi ja omaa luovuuttasi? Uuden opetussuunnitelman mukaiset Käsityön taiteen perusopetuksen opinnot alkavat nyt syksyllä.

Aikuisten opetuksen erityisenä tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle.

Opinnot jakautuvat perusopintoihin (kesto 3 v) ja syventäviin opintoihin (kesto 2 v).

Kurssihinnan lisäksi opiskelija kustantaa itse käyttämänsä materiaalit.

Valinnaisten opintojen kursseista opiskelija maksaa erilliset kurssimaksut.

Opetus järjestetään lukukausien aikana iltaisin 4 tuntia / viikko. Tämän lisäksi on 1-2 viikonloppua lukukaudessa. Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista työskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimismateriaalia.

Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat harjoitustyöt.

Koulutukseen hakeutuvilta toivotaan sitoutumista säännölliseen 3 vuoden opiskeluun.

Infotilaisuus la 25.8. klo 12.00—13.00, Tapiola, Omnia Itätuulentie 1, E182595

Perusopintoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen alkaa 13.8.2018 klo 12 kurssinumerolla E182853

Lisätiedot:

Katriina Leppänen, 050 428 9311, katriina.leppanen@omnia.fi