Yrittäjän ammattitutkinto auttoi alkuun yrittäjän uralla

Yrittäjä Markku Hietanen opiskeli Omniassa yrittäjän ammattitutkinnon. Hietanen omistaa vaimonsa Emma Hietasen kanssa WoimanKivi Ky:n. Yritys suunnittelee, toteuttaa ja myy suomalaisesta luonnonkivestä tuotettuja vaginakuulia, hierontakiviä, kivimunia sekä designkoruja.

Markku Hietanen hakeutui terveydellisistä syistä uuteen koulutukseen ja yrittäjäksi. Yrittäjän ammattitutkinto antoi hänelle hyvän pohjatiedon yrittäjänä toimimiseen.

Markku Hietanen

”Antoisinta koulutuksessa oli se, että sai melkein reaaliajassa siirtää oppimansa asiat käytäntöön. Yrityksemme perustaminen ja opintojen aloitus ajoittui melkein samaan ajankohtaan”, kertoo Hietanen.

Yrittäjän ammattitutkinnossa opiskellaan mm. yrityksen rahoitusta, tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia sekä tehdään liiketoimintasuunnitelma yritykselle.
”Koulutuksen toteutus, sisältö, ajankohta ja kesto oli täydellisen sopiva omaan elämäntilanteeseeni. Koulutuksen tuomat opit kulkevat yrittäjyydessä mukana melkein päivittäin”, summaa Hietanen.

Tutustu yrittäjän ammattitutkintoon.

Tavoitteellista ja mielekästä – yrittäjän ammattitutkinto auttoi Pekka Karppista yrittäjyyden alkuun

Pekka Karppinen sai vahvistusta yrittäjyyteen ammattitutkinnosta.
Pekka Karppinen sai vahvistusta yrittäjyyteen ammattitutkinnosta.

Viestintäalan yrittäjä sai vahvistusta omalle yrittäjäidentiteetilleen ja rohkeaan tavoitteiden asettamiseen.

Pekka Karppinen ryhtyi yrittäjäksi tehtyään pitkän uran mediataloissa uutisjournalistina. Viestintäalan aloittelevana yrittäjänä hän kaipasi tukea muun muassa tavoitteiden asettamiseen sekä yrittäjäidentiteetin vahvistamiseen.

”Koen, että sain yrittäjän ammattitutkinnosta eväitä juuri näihin. Olin suunnitellut tutkinnon suorittamista jo jonkin aikaa, ja Omniassa siihen tarjoutui sopiva tilaisuus”, Karppinen selvittää.

”Ratkaisevan sysäyksen tutkinnon tekemiseen sain eräässä te-toimiston tilaisuudessa, missä esiintynyt yrittäjä puhui ammattitutkinnosta lämpimään sävyyn.”

Virikkeitä yhteisöstä

Karppinen kertoo saaneena kestävimmän hyödyn tutkintoon vaadittujen näyttödokumenttien eli yritystoiminnan suunnitelmien tekemisestä ja ulkopuolisilta arvioijilta saamastaan palautteesta. Hän suoritti tutkinnon Omniassa vuonna 2018.

”Minulla ei ollut aiempaa kokemusta yrittämisestä, ja halusin kääntää omaa ajattelua siihen asentoon, jota yrittäjyydeltä vaaditaan”, hän kuvailee.

Erityisesti opiskelijoiden kanssa muodostettu yhteisö antoi paljon.

”Yhteisöllisyys oli mukavaa, ja hyvin erilaisten yrittäjien kanssa toimiminen ja keskustelu antoi runsaasti virikkeitä omaan yritystoimintaan. Sain myös rohkeutta asettaa tavoitteita omalle yritystoiminnalle. Tavoitteellisuus teki tutkinnon suorittamisesta mielekästä”, Pekka Karppinen tuumii.

Manuaali mukana

Koulutuksen aikana tehdyt suunnitelmat ovat edelleen yritystoiminnan päivittäisenä tukena.

”Toimintatavat kirkastuivat, ja suunnitelma on hyvä manuaali omassa työssä. Erityisesti ajankäytön hallinta, oman turvaverkon tsekkaus ja rohkea tavoitteiden asettelu saivat vahvistusta koulutuksesta”, Karppinen sanoo.

Hän korostaa, että opiskeluun kannattaa varata aikaa.

”Voin suositella yrittäjän ammattitutkintoa myös muille. Opiskeluun kannattaa panostaa – silloin siitä saa eniten irti omassa yritystoiminnassaan.”

Lue lisää yrittäjän ammattitutkinnosta.

Teksti: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Kuva: Elias Karppinen

Oma johtajuus kirkastui koulutuksessa – yrittäjän ammattitutkinto vahvistaa esimiestaitoja

Kiireinen arki vaatii yrittäjältä venymistä ja oman osaamisen kehittämiselle voi olla vaikeaa löytää aikaa. Yritysjohtamisen ammattitutkinnon Omniassa suorittanut Tiia Gynther suosittelee esimiestaitojen kehittämistä kaikille työnantajana toimiville yrittäjille.  

”Yritysjohtamisen ammattitutkinto antoi minulle selkeän käsityksen siitä, millainen esimies haluan olla”, toteaa espoolaisyritys Asticon toimitusjohtaja Tiia Gynther.

Kahdeksan vuotta yrittäjänä työskennellyt Gynther havahtui tarpeeseen kehittää omaa osaamistaan, kun takana oli muutama vuosi esimiestehtävissä.

”Mielestäni yrittäjällä on vastuu kehittää omaa osaamistaan jo työnantajaroolinkin vuoksi”, Gynther sanoo.

”Yrittäjän arki on kiireistä, joten kouluttautuminen vaatii aikataulutusta ja suunnittelua. Kannattaa merkata opiskeluaika kalenteriin. Usein se ei vaadi koko päivää, mutta on tärkeää, että aika on varattuna tätä tarkoitusta varten.”

Tiia Gynther sai koulutuksesta vahvistusta esimiestaidoilleen.

Motivaatio oman osaamisen kehittämisestä 

Keväällä 2018 koulutuksesta valmistunut Gynther on yrittäjäperheestä. Hän uskoo, että koulutus tuo merkittävästi lisäarvoa omaan osaamiseen ja kotoa saatuihin oppeihin.

”Itselleni motivaatio löytyi halusta kehittää omaa osaamista, enkä usko minkään koulutuksen menevän koskaan hukkaan. On tärkeää, että jo opintojen alussa alkaa soveltaa opetettuja asioita omaan työhönsä”, hän toteaa.

Johtamiskoulutus kiinnostaa 

Gyntherillä on taustallaan Omniassa suoritetut merkonomiopinnot ja kokemukset oppilaitoksesta ovat olleet myönteisiä.

”Yritysjohtamisen ammattitutkinnolta hain itseluottamusta ja selkeyttä erityisesti johtamiseen ja pääsinkin koulutuksessa tosi syvälle omaan tekemiseen. Kaikki koulutuksessa esille tulleet toimintatavat ovat olleet sovellettavissa omaan työhön pienessä yrityksessä”, hän toteaa.

Siivouspalveluja tarjoavan Asticon palkkalistoilla on neljä henkilöä.

”Erityisen hyödyllisiä osia koulutuksessa olivat palautekysely omasta johtamisesta sekä oman johtajuuden kehityssuunnitelma. Lähipäivissä oli mahdollisuus myös verkostoitua”, hän toteaa.

”Olen suositellut koulutusta oman yritykseni työnjohdolle ja kaikille kouluttautumisesta kiinnostuneille yrittäjäkollegoille. Ohjaus koulutuksessa oli hyvää ja kokonaisuus oli onnistuneesti toteutettu.”

Lue lisää Yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta.

Haku koulutukseen on käynnissä 10.9.2018 saakka.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Tutustumismatkalla Fuengirolassa, Espanjassa; aiheena yrittäjät ja yrittäjyys

Mini-maailma, Onnela, Kontula, Mini-Suomi, Seinäjoki, Laihia, … rakkaalla lapsella on monta nimeä. Costa del Solilla saattaa välillä lähes hämärtyä että olet ulkomailla. Fuengirolan alueella asuu ja oleskelee noin 30 000 suomalaista enemmäntaia vähemmän vakituisesti. Lukumäärä vaihtelee 10 000 ja 30 000 välillä laskentatavasta riippuen. Yhteisö on toiseksi suurin suomalaisyhteisö ulkomailla. Vain Ruotsissa on suurempi. Costa del Sol on kovassa nosteessa ja suomalaisten keski-ikä siellä on laskussa. Tarjontaa työpaikoista on aiempaa enemmän, ja aluetta pidetään nykypäivänä turvallisena.

Tapasin ja haastattelin matkani aikana kuusi eri alojen yrittäjää. Kaikilla oli vankka yrittäjätausta jo Suomesta ja nyt siis Espanjassa. Osalla oli myös työkokemusta Espanjassa toisen palveluksessa. Keskusteluissa tuli ilmi monta hyvää esimerkkiä ja  ”älä tee näin” -neuvoa.

Jos perustaa yrityksen Espanjassa, täytyy ehdottomasti ottaa ulkopuolinen asioiden hoitaja. Monet niin sanotut asiointitoimistot hoitavat kaiken byrokratian, joka yrityksen perustamiseen liittyy. Asiointitoimistot, gestoriat, hoitavat myös muun muassa asuntokauppoja, kirjanpitoa, autojen rekisteröintiä ja oleskelulupia. Suomalaisia palvelevat suomalaiset asiointitoimistot joiden palkkalistoilla on myös espanjalaisia työntekijöitä.  Asioiden hoitajan on hyvä olla henkilö joka osaa espanjan kielen ja tuntee ja tietää byrokratian sekä maan tavat. Pelkkää tulkkia ei suositella.

Yksi tärkeimmistä asioista aloittelevalle yrittäjälle on liiketilan avauslupa, Licencia de apertura. Viranomainen tai tarkastaja vierailee ja tutustuu liiketilaan ja arvioi soveltuuko se kyseessä olevaan liiketoimintaan ja onko se kaupungin säännösten mukainen. Hän laatii mahdolliset korjaukset jotka on tehtävä ennen liiketoiminnan aloittamista. Espanja on myös leimojen luvattu maa. Kaikista papereista täytyy varalta olla muutamat kopiot ja mielellään mapissa. Viranomainen saattaa vaatia asiapaperia leimausta varten. Alueellisia eroja kuulemma on.

Ehdottomasti yleisin yritysmuoto on autonomo, joka muistuttaa suomalaista toiminimeä. Sen perustaminen on suhteellisen yksinkertaista. Autonomon sosiaaliturvamaksuista saa nykyisin alennuksia 24 kuukauden ajan. Näin Espanjan valtio haluaa tukea yrittäjyyttä kannustaa etenkin nuoria työelämään. Työttömyys onkin laskusuunnassa Espanjassa.

Suomalaisen oy:n ja ky:n välimuotoa vastaa Espanjassa SL, Sociedad Limitada. SL:n voi perustaa myös yksin. Yritysmuodon valinta riippuu liikevaihdosta.

Espanjassa jokaisella työntekijällä täytyy olla voimassa oleva työsopimus. Työsopimuksessa on määriteltävä päivä ja kellonaika milloin henkilö on töissä. Jos paperiasiat eivät ole kunnossa ja tarkastaja sattuu paikalle, yrittäjälle rapsahtaa sakkoja. Eli vaikka ravintolatyöntekijä hälytettäisiin paikalle tuuraamaan kahdeksi tunniksi, on oltava voimassa oleva työsopimus. Yrityksen omistajilla ei tarvitse olla työsopimuksia.

Varsinaisia koulutuksia yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville ei Espanjassa tiettäväsi ole. Aurinkorannikon Yrittäjät ry järjestää kuitenkin tapahtumia ja luentoja yrittäjille ajankohtaisista aiheista. Lisäksi nämä tilaisuudet ovat mahtava tilaisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

Kaikki tapaamani yrittäjät ovat ammattiylpeitä, kovia tekemään töitä sekä tyytyväisiä elinympäristöönsä ja työhönsä. Kaikkien mielestä yrittäminen Espanjassa on hyvin samanlaista kuin Suomessa, mutta kuitenkin niin kovin erilaista. Elinympäristö on jo erilainen sekä byrokratia. Ohjeena on että muista että ”Et ole Suomessa”, täytyy siis sietää erilaisuudet ja kummallisuudet. Työilmapiiri on rento ja yrittäjät ja työntekijät ovat kuin yhtä perhettä. Ja jos jossain asiassa oma osaaminen tai taito loppuu, lähipiiristä löytyy aina henkilö joka pystyy auttamaan. Yleensä myös työpaikat löytyvät suhteiden kautta.

Ohjeita ja neuvoja yrityksen perustamiseen Espanjaan:

  • Oleskele Espanjassa ja ota selvää asioista mahdollisimman paljon jo ennakkoon.
  • Opettele kieli.
  • Tule rohkein mielin, mutta älä ruusunpunaisin unelmin.
  • Verkostoidu välittömästi.
  • Älä usko ensimmäistä – väärää tietoa liikkuu paljon.
  • Jätä itsellesi takaportti, älä vielä myy omaisuuttasi!
  • Jos yrityksesi palvelee suomalaisia Espanjassa, muista että paikan päällä n. 30 000 suomalaista ei 5 miljoonaa.
  •  Yleensä tili tehdään 9kk:n aikana, kesäaikana turistit valtaavat alueen.
  • Ole pitkäjänteinen, älä lannistu ensimmäisestä haasteesta

Teksti ja kuva: Minnie Rasila, koordinaattori, Työelämä- ja yrityspalvelut

Kurkkaa kulissien taakse: Katri Savolainen

Kurkkaa kulissien taakse –sarjassa tutustumme Omnian henkilökuntaan. Millaisia ihmisiä Omniassa työskenteleekään?

Olen Katri Savolainen.

Toimin Omniassa tällä hetkellä palveluvastaavana hius- ja kauneuskeskus Oppivat Kädet Aurinkokivessä. Olen ollut alusta asti toiminnassa mukana. Työhöni kuuluu mm. kehitystä, erilaisia projekteja ja yhteistyötä koulun kanssa. Aurinkokivi tarjoaa myös työssäoppimispaikkoja mm. kauneudenhoito- ja merkonomiopiskelijoille. Siirryn elokuussa yrittäjyyden tiimiin.

Työskentelen Kirkkokadun toimipisteessä.

Parasta Omniassa on nähdä opiskelijoiden oppimisen into, motivoiminen, onnistuminen sekä Aurinkokiven tiimi.

Suosikkiharrastuksiani ovat veneily Saimaalla, mökkeily ja latinalaistanssit.

Kenestä haluaisit tietää lisää? Voit ehdottaa sähköpostilla viestinta@omnia.fi.

YrittäjyysTreffit Kookoskuppilassa – Keskustelussa Omnian yrittäjyyden oppimaisema

YrittäjyysTreffit Kookoskuppilassa.

Torstaina 26.4. Omnian Kirkkokadun Kookoskuppilassa järjestettiin YrittäjyysTreffit. Treffeillä LUOVIVAn yrittäjät ja Omnian yrittäjyyden oppimaiseman valmentajaopettajat pääsivät ideoimaan yhdessä mitä yrittäjyyden oppimaisema voi käytännössä tarjota yrittäjä-opiskelijayhteistyölle. Osallistujia oli paikalla 16.

Luoviva-yrittäjät ovat Omnian tiloissa liiketoimintaa harjoittavia yksityisyrittäjiä. Yritysyhteisössä toimii monen eri alan osaajia, esim. autokoulu-, puutarha- ja ompelupalveluita.

YrittäjyysTreffit alkoivat Omnian yrittäjyyden oppimaiseman yleisesittelyllä. Osallistujat esittelivät itsensä, verkostoituivat ja nauttivat tervetulo-kuohuvan kanssa Tapas-herkkuja. Tilaisuudessa Oppimaiseman kehittelyä työstettiin neljän hengen ryhmissä. Ryhmät muodostuivat sekä Omnian yrittäjyysopettajista että yrittäjistä.

Tilaisuudessa hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat tarjosivat ilmaiseksi erilaisia hyvinvointi- ja kauneuspalveluja, kuten hierontoja, kynsihoitoja, pikakampauksia ja -meikkauksia.

Tilaisuudessa ideoitiin ryhmissä yrittäjyyden oppimaiseman toimintaa, sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä tulevaisuutta. Pohdittavana oli myös se mitä oppimaiseman avajaisissa 5.9 Yrittäjänpäivän viikolla tapahtuu, jotta oppimaisema tulee tunnetuksi sekä Omnian sisällä että ulkona.

Loistavia ideoita syntyikin ryhmien pohdiskelun tuloksina. Yhteistuumin ryhmät loivat virtuaaliselle Padlet-seinässä ns. post it-lappuja, joihin he keräsivät ideoitaan.

Muutamia esiin nousseita kohtia: mm. markkinointiapua pienyrittäjien tueksi, yhteisiä työelämäprojekteja yrittäjien ja opiskelijoiden välille sekä yhteistyötä ja verkostoitumista Espoon muihin yrittäjiin toivottiin. Yrittäjyyden viikon näkyvyyttä varten ideoitiin mm. paneelikeskustelu Omnian ja yrittäjien välille, pop-up yrittäjyystori jossa toimijoita tuodaan esille sekä tietoiskuja yrityksien arkiasioihin liittyen.

Tapahtuman lopuksi osallistujien kesken arvottiin myös Silja Linen risteilylahjakortti, jonka voitti Heidi Nyytäjä Espoon pihantekijät Oy:stä.

Omniassa yrittäjyysosaaminen on tärkeä osa opintoja ja osaamista. Kaikki Omnian ammatilliset opiskelijat saavuttavat yrittäjyyttä koskevaa osaamista vähintään yhden osaamispisteen verran. Yrittäjyysopinnoilla pyritään saamaan nostetta työelämään ja valmiuksia yrittäjyyteen. Yrittäjyysopinnoissa opiskelijan on myös mahdollista kokeilla ja testata ideoitaan mm. Nuori yrittäjyys harjoitusyritystoiminnan kautta.PDF iconOmnian yrittäjyyden oppimaisema.

 

Teksti ja kuvat: Laura Pennanen, harjoittelija (Viestintä- ja markkinointipalvelut)

 

Omnian opiskelijoille lisäosaamista kiertotaloudesta ja yrittäjyydestä

Omnian opiskelijat pääsivät innovoimaan sosiaalisia yrityksiä kiertotalouden työpajassa 5.4. Opiskelijat ideoivat yrityksiä, jotka tuottavat voittoa, auttavat ratkaisemaan sosiaalisia ja/tai ympäristöongelmia sekä käyttävät luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Nuorten yritystiimit suunnittelivat mm. ravintola-alalle keskittyvän, herkkutehtaiden hävikkiä myyvän yrityksen sekä äänityspalveluita ja kierrätyskeskustoimintaa yhdistelevän yrityksen.

Kiertotaloutta on esimerkiksi liiketoiminta, jossa yritys myy palveluita tuotteiden sijaan, ja kuluttaminen on käyttämistä omistamisen sijasta.  Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen. Materiaalien hukkaaminen pyritään minimoimaan, ja käytetyistä materiaaleista pyritään luomaan uusia tuotteita. Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudenkuvia, ja resurssiviisas toiminta onkin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kiertotaloudessa edellytetään uudenlaisia ajattelutapoja niin yrityksiltä kuin asiakkailta.

Kiertotalousyritysten ideointityöpaja toteutettiin Omniassa toisen kerran 5.4. (ensimmäinen kerta oli 30.1), ja niitä on määrä järjestää osana kaikkien alojen opintoja tulevasta syksystä lähtien. Opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa työpajasta sekä siihen liittyvistä ennakko- ja jälkikäteen suoritettavista reflektointitehtävistä 1 0saamispistettä Yrittäjyys ja yritystoiminnan sekä 1 osaamispistettä Kestävän kehityksen opintoja. Jos yrittäjyysopinnot kiinnostavat opiskelijaa enemmänkin, on hänellä mahdollisuus poimia oppimispolkuunsa valinnaisia yrittäjyyden opintoja Omnian Yrittäjyyden oppimaiseman laajasta tarjonnasta.

Ideointityöpajan alussa yrittäjä Henrik Enbom esitteli yrityksensä Dodo Oy:n toimintaa. Yritys toteuttaa käytetyistä esineistä ja materiaaleista valaisimia, huonekaluja ja tilaratkaisuja. Dodon valaisimia on ollut muun muassa Slushissa 2017.

Ideointivaiheen jälkeen yritystiimien jäsenet siirtyivät sparrausryhmiin, joissa saatiin tietoa ja esimerkkejä kiertotaloudesta. Tämän jälkeen alkoi suunnitteluvaihe, jossa suunniteltiin mm. yrityksen nimi, kohderyhmät sekä yrityksen imago ja viestintä. Tärkeää oli ilmaista, miten yritys tuo esille kiertotalousideaa ja vastuullisuutta. Opiskelijat esittivät valmiit yritysideat 30 sekunnin mittaisina pitchauksina. Pitchauksia arvioi raati, joka koostui yrittäjistä ja yritysopettajista. Lisäpisteitä oli mahdollista saada esimerkiksi hyvästä tiimihengestä, onnistuneesta pitchauksesta, toimivasta kiertotalousideasta tai vaikkapa hyvin huomioidusta asiakasnäkökulmasta.

Päivä oli opiskelijoiden mielestä positiivinen kokemus, ja he keksivät mielellään omia yritysideoitaan. Tärkeimpiä tavoitteita päivässä oli haastaa opettajia mukaan toimintaan ja saada nuoret ymmärtämään järkikulutuksen tärkeyttä.

Omnia on mukana Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen -hankkeessa.  Hanke on Sitran rahoittama ja Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoima. Osatoteuttajia ovat Omnian lisäksi Nuori Yrittäjyys ry ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakky. Hankkeen on määrä kestää maaliskuuhun 2019 saakka. Noin 20 Omnian opiskelijaa osallistui hankepäivään torstaina 5.4. Omnian Kirkkokadun toimipisteessä. Mukana oli merkonomi-, leipuri- ja kokkiopiskelijoita.

Teksti: Laura Pennanen, Viestintä- ja markkinointipalvelut, Omnia
Kuvat: Manu Hakala ja Laura Pennanen

Sami Juutisesta kuoriutui YLEn lavasteosaston harjoittelun päätteeksi toimitusjohtaja

Viidessä viikossa voi tapahtua vaikka mitä, kuten Sami Juutisen harjoittelujakso YLEllä osoitti: Työssäoppimisjakso alkoi lavasteosastolla, UMK:n finaalin lavasteet valmistuivat ja syntyi oma yritys. Kuulostaa helpolta, mutta miten Sami päätyikään tähän tilanteeseen?

Kokkina elantonsa ansainnut Sami tuli muutama vuosi takaperin elämäntilanteeseen, johon ilta- ja viikonloppupainotteinen työ ei enää sopinut. Puutyöt ja muut kädentaidot, kuten taidemaalaus täyttivät Samin vapaa-aikaa kokin töiden rinnalla, joten vaihtoehtoista alaa ei tarvinnut kauaa miettiä. Elämänmuutos rohkaisi muuttamaan rakkaan puutyöharrastuksen ammatiksi.

Ennen puuseppä-opintojen aloittamista Samilla oli jo kokemusta alan töistä, kuten kahdesta kartanoprojektista, joissa tehtiin kaikki ulkolaudoituksesta sisätilan peilioviin. Jokainen työ on yksilöllinen ja vaatii oman taustatyönsä, mutta kokemus puun työstämisestä eri tarkoituksiin on myös tukenut toinen toistaan. Esimerkiksi ymmärrystä kalusteiden geometrisista rakenteista on pystynyt hyödyntämään lavasteiden teossa. Myös värien sävytuntemus ja tekniikka ovat olleet hyödyllisiä monissa projekteissa.

Ramppi valmistumassa UMK 2017-finaaliin.

Intohimo työhön on ajanut Samia määrätietoisesti eteenpäin. Selvä tahtotila oli päästä tekemään harjoittelu YLEn lavasteosastolla, jonne hän pääsikin haastattelun kautta. Aiempi työkokemus alalta on koulinut hänestä ammattimaista tekijää, luoden realistisen kuvan työskentelytavoista ja vaatimuksista, mikä varmasti edesauttoi paikan saamista.

Alkuvuoden TOP-jakso (työssäoppimisjakso) ajoittui UMK 2017 -finaalin paikkeille, jonka lavasteita Sami pääsi tekemään. Tämän vuoden UMK-finaali oli YLEllekin ainutlaatuinen, sillä se järjestettiin ensimmäistä kertaa isolla areenalla. Samin kädenjälki näkyi muun muassa Güntherin ja D’Sanzin esityksessä käytetyssä rampissa, lavan valkokankaan projisointikehikossa ja Zühlken esityksessä nähdyissä katulampuissa.

 

Güntherin ja D’Sanzin finaaliesityksessä nähty ramppi oli Samin käsialaa. (napsauta kuvaa ja katso esitys YLEareenasta)

Harjoittelun loppupuolella Samia kehotettiin perustamaan yritys, jotta yhteistyötä voitaisiin jatkaa. Seuraavana yönä nukkumisesta ei meinannutkaan tulla mitään, kun ajatus pyöri mielessä. Aamuun mennessä ajatus oli kirkas ja yritys valmis perustettavaksi. Nykyään Sami onkin opiskelijan lisäksi toimitusjohtaja omassa yrityksessään, jonka kautta hän on tehnyt useamman toimeksiannon mm. YLElle. Tällä hetkellä Sami kertoo tekevänsä kalusteita, lavasteita ja soittimia, mutta pystyy heittäytymään toisenlaisiinkin töihin, jos toive on.

Harjoittelu YLEllä loi uskoa tekemiseen ja luottamusta omaan ammattitaitoon. Työskentely puuseppien kanssa, joilla on yli 30 vuotta kokemusta alalta, oli Samista huikea kokemus ja oppimisen paikka. Vaikka usein ajatellaan, että harjoittelujaksot ovat oppimisen paikkoja opiskelijalle, on se sitä myös harjoittelupaikalle. Opiskelijat tuovat tuulahduksen uutta näkökulmaa mukanaan.

Sami teki UMK -finaalin esiintymislavan projisointikehikkoa, johon pingotettiin valkokangas.

Kiinnostaako puusepän työ? Haku koulutukseen on auki 20.2. – 24.4.2017

Shna Hamasaleh ja hentojen hiusten haasteetShna Hamasaleh osaa jo parturi-kampaajan työn, sillä hän toimi ammatissa synnyinmaassaan Irakissa. Päästäkseen ammattiinsa myös Suomessa, opiskelee hän nyt oppisopimuksella Omnian oppilashoitolassa Oppivat Kädet Aurinkokivessä.  Shna opettelee alan sanaston lisäksi, työtapoja sekä silkinpehmeiden hiusten tuomia haasteita. Suomen kielessä on edelleen oppimista, vaikka taito on jo huimasti kehittynyt.

Shna on kotoisin Irakista ja tuli Suomeen kolme vuotta sitten lapsensa kanssa.  Hän sai Suomesta turvapaikan ja täällä oli jo tuttuja, jotka auttoivat alkuun. Myös Omnian Irakista kotoisin oleva opinto-ohjaaja Imad Kawani on ollut upea tukihenkilö, kehuu Shnaa.

Shna Hamsalehin tavoitteena on saada suomalainen tutkintotodistus sekä parturi-kampaajan että kosmetologin ammatista. Pidemmän tähtäimen haave on oma salonki, mutta alkuun toimin ehkä tuolivuokralaisena ja kerään asiakaskantaa, suunnittelee Shna.

Suomen kieli on vaikeaa, mutta se on työssä ja yrittäjänä hallittava, jotta asiakaspalvelu sujuu. Schnaa käy nyt joko maanantai suomen kielen kurssilla ja välillä Omnian kirjaston nk. oppikopissa kieltä opiskelemassa. Työpaikalla kerrataan sanastoa päivittäisessä työssä työnohjaajan Raita Kaasalaisen kanssa.

Kampaajan työn eroista Suomessa ja Irakissa kysyttäessä, kertoo Shna, että eniten opettelua on ollut hiuslaadun kanssa. Suomalaisia hentoja, vaaleita hiuksia on käsiteltävä aivan eri tavoin ja miedommin ainein. Myös juhlakampauksissa on erilainen maku. Irakissa halutaan näyttävämpiä ja koristeellisempia kampauksia.

Raita Kaasalaisen ja Shna Hamasalehin yhteistyö sujuu nyt hyvin, vaikka kielimuuri tuotti aluksi vaikeuksia, kertoo Raita. Olemme oppineet kommunikoimaan keskenämme ja Shnan suomen kielen taito kehittyy kaiken aikaa.

Työni tavoitteena on kokonaisvaltainen kotouttaminen ja ammatillinen kasvu, toteaa Raita Kaasalainen. Ammatillinen sanasto on tärkeä osa työtä ja jo sen hallitseminen on Shnalle ison työn takana. Lisäksi pidän tärkeänä perehdytystä suomalaiseen yhteiskuntaan, tasa-arvoon ja naisen asemaan.
Olen käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen, kertoo Raita. Lisäksi käytännön työ on opettanut paljon ja antanut työkaluja ohjaustyöhön. Olen myös perehtynyt aiheeseen lukemalla itse maahanmuuttajien kotouttamisesta.

Shnan ammattitaito on Espoossakin huomattu ja hänellä on jo kanta-asiakkaita, jotka haluavat tulla aina uudestaan. Alku Suomessa oli vaikeaa, mutta nyt minulla on täällä koti, työpaikka, ystäviä ja lapsella päiväkoti. Jonain päivänä on vielä se oma yrityskin, haaveilee Shna hymyillen.

Parturi-kampaajan koulutus

Oppisopimus

Yrittäjän ammattitutkinto

Hyvinvointi – ja kauneudenhoitopalvelut Omniassa

 

 

teksti ja kuvat: Kaisu Venho

 

Kaksoistutkinnolla kauneusalan yrittäjäksi

Viivi Kurki on asunut Lohjalla koko ikänsä ja hän on ollut kiinnostunut kauneudesta jo pikkutytöstä alkaen. Peruskoulun jälkeen hän hakeutui Omniaan kosmetologiopintoihin. Silloin ei vastaavaa koulutusta Lohjalla vielä tarjottu ja muutenkin uuden ympyrät ja kokemukset houkuttivat. Vasta aloitettuaan kosmetologiopinnot Omniassa, hänelle selvisi mahdollisuus suorittaa samalla myös lukio-opintoja. Viivi ei ollut suinkaan varma, onko hänestä siihen, mutta hän päätti yrittää.

Ei se kaksoistutkinnon suorittaminen loppujen lopuksi niin rankkaa ollutkaan. Viivi olisi voinut ehkä suorittaa jopa koko lukion, mutta siinä tapauksessa olisi pitänyt matkustaa Espoon aikuislukion tiloihin Tapiolassa. Kaksoistutkinnon suorittajia varten opettajat tulivat Omnian tiloihin Espoon keskukseen ja kotimatka bussilla Lohjallekin oli jo melko pitkä, joten se jäi.

Viivi ei kertonut lukio-opinnoistaan edes lähimmille sukulaisilleen ja niin moni heistä yllättyi, kun päätyi loppuvuodesta 2016 ylioppilasjuhliin ammattiin valmistumisen lisäksi.

Viivi Kurki suoritti kaksoistutkinnon ja on nyt kosmetologi-yrittäjä

Viivi asuu vielä yhdessä äidin kanssa, mikä helpotti yrittäjäksi ryhtymistä. Nyt hän on Lohjalla yrittäjä ja tuolivuokralainen tutussa salongissa. Vakituisia asiakkaitakin on hänelle hiljalleen kertynyt.

Kosmetologin ammatti on tänä vuonna 20 vuotta täyttävälle Viiville nuoruuden unelma ja nyt hän haluaa kehittyä siinä työn kautta.  Jatko-opintojakin mahdollisesti vielä tulee, mutta niistä en ole vielä päättänyt, pohdiskelee Viivi Kurki.

”Kosmetologin työ on ihmisläheistä, luovaa ja monipuolista. Koko ajan opin uutta”, tuumailee Viivi. ”Erikoistumismahdollisuuksia ja kursseja, on paljon tarjolla. Tämä on minun alani, jolla nyt haluan kehittyä.”.

Kosmetologin opinnot Omniassa

Aikuislukio

Kaksoistutkinto

Teksti ja kuva: Kaisu Venho