Lukupiiri Omniassa: Yritystoiminnan suunnittelu ja valinnainen äidinkieli

Omniassa aloitti vuoden alussa lukupiiri, joka soveltuu hyvin eri alojen opiskelijoille. Kolme eri aineiden opettajaa yhdisti osan opintokokonaisuuksistaan valinnaisen äidinkielen opinnot (3 osp) ja yritystoiminnan suunnittelu (15 osp).

Kokeiluun saatiin jo suunnitteluvaiheessa mukaan Omnian kirjaston henkilökuntaa. Kirjaston ammattilaiset laativat listan kirjoista, joissa käsitellään yrittäjyyttä aloittain. Kaikki kirjat löytyvät Omnian kirjastoista. Kirjoista tehtiin myös esittelyvideot.

Kirjastosta kannustusta

Kirjastolla on pitkälti samat tavoitteet ja lähtökohdat kuin kursseillakin. Samalla kirjastolaisten tiedonhankinnan keinot ja taidot tukivat hienosti opettajien työtä. Synergiaetuja syntyi siitäkin, että kirjaston ammattilaiset tulivat osallistujan ja kannustajan rooleissa opiskelijoita lähelle.

Näkemykset yhdessä tekemisestä, sosiaalisesta kirjastosta, kirjastosta ihmisten aitona kohtaamispaikkana sekä tavoitteet yhteisöllisyydestä ja monikulttuurisuudesta veivät tekemistämme upeasti eteenpäin.

Oman liikeidean pohdintaa

Asetimme lukupiirin päätavoitteeksi, että lukupiiriin osallistuva opiskelija lukee yhden yrittäjäelämäkerran ja reflektoi siihen omaa, kehitteillä olevaa liikeideaansa. Opiskelijaryhmissä saman kirjan lukemisen tarkoitus oli lisäksi haastaa keskustelemaan luetuista asioista lukupiiritapaamisissa (etäyhteydellä). Toiminnan toivottiin siten muistuttavan sosiokulttuurista lukutapaa ja One book, one community -ohjelmaa, joka tuo yhteen ihmiset yhteisen kirjan äärelle.

Lukupiirissä haettiin käytännön tasolla ratkaisuja mahdollisiin lukemisen haasteisiin. Erityisopettajan tuki oli koko ajan opiskelijoiden saatavilla. Tapaamisia elävöitettiin kirjallisuusaiheisilla peleillä ja sovelluksilla.

Opiskelijan haastattelu

Matkailualan perustutkintoa suorittavaa opiskelija Helena Arviota haastattelee alla opettaja Kaisa Vuolanne:

Millä perusteella valitsit lukupiirissä luettavan kirjan?

”Spotify yrityksenä. Sen tarina kiinnosti. (Jonas Leijonhufvud& Sven Carlsson: Spotify – Miten maailma valloitetaan)”

Millaisia ideoita ja yhtymäkohtia löysit kirjasta omaan liikeideaasi liittyen?

”Ainakin kirja antoi lisää uskoa unelmiin, tsemppasi ja inspiroi, kuinka perustajat piti kiinni visiostaan vaikeuksista huolimatta. Muuttivat sitä toki tarvittaessa”

Kenelle suosittelisit lukupiiriä?

”Lukupiiri sopii kaikille, jotka haluavat keskustella ja inspiroitua kirjoista yhdessä, ja haluaa uusia näkökulmia kirjoihin ja yrittämiseen.”

Muita palautekyselyyn vastanneiden (vastausprosentti 50) arvioita kurssista:

”On ollut todella opettavainen ja inspiroivat kurssi! Olen ollut todella tyytyväinen valitsemaani kirjaan ja opetukseen.”

”Minusta kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä ja ohjaajat olivat todella mukavia.”

Palautekyselyn mukaan kurssin onnistumisen keskiarvoksi muodostui 4,23 / 5 tähteä. Tästä on hyvä jatkaa; uusi lukupiiri aloittaa jo 22.3.2021. Jatkokehittämiskohteena voisi olla integroida muitakin yhteisten tutkinnon osia tähän kokonaisuuteen.

Teksti: Kaisa Vuolanne

Lisätietoja: Opettajat Jonna Haltia, Kaisa Vuolanne ja Niina Ristimäki, kirjastovastaava Tuija Siitonen, informaatikko Kirsi Wasenius ja kirjastovirkailija Marko Leppinen, Omnian kirjasto.

Yrittäjän ammattitutkinnosta vahvistusta omaan yrittäjyyteen

Aino Pennanen

Vaikka Aino Pennasella oli useampi vuosi yrittäjyyttä jo takana, halusi hän ottaa aikaa oman yrittäjäidentiteetin kirkastamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja opiskeli Omniassa yrittäjän ammattitutkinnon. Pennanen on toiminut yrittäjänä vuodesta 2016 lähtien. Hänen silloinen yrityksensä tarjosi projektinjohtopalveluita ja rinnalla hän kehitti palveluja yritysten uudenlaisiin, verkostomaisiin resursointimuotoihin.

Ennen yrittäjäksi siirtymistä Pennanen työskenteli pitkään finanssialalla tuote- ja palvelukehittämisen parissa. Oman asiantuntijuuden muuttaminen palveluiksi ja tuotteiksi oli kuitenkin oma polkunsa, vaikka kokemusta tuotekehitystyöstä löytyi.  ”Hektisen työn ja lapsiperhearjen ohessa yrityksen kehittämistyö olisi ollut haastavaa, ellei olisi ollut sovittuja koulutuspäiviä, jolloin tähän voisi keskittyä kunnolla”, Pennanen sanoo. Vaikka hän tiesikin koulutuksen teemoista paljon, teorian käytäntöön vieminen oli jäänyt arjen työn jalkoihin.

Tukea oman työn ja osaamisen tuotteistamiseen

Koulutuksen myyntiin ja markkinointiin liittyvät käytännönläheiset opit ja keskustelut olivat antoisia. Pennanen koki, että osaaminen on niin henkilökohtainen asia, että oman osaamisen myyminen on vaikeaa. Oman osaamisen tuotteistaminen palveluiksi palvelumuotoilun jaksolla auttoi tähän. ”Asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen auttaa moneen vaivaan. Se helpottaa myyntiä sekä auttaa erottamaan yritystoiminnan ja henkilökohtaisen identiteetin toisistaan”, Pennanen summaa.

Koulutus auttoi myös pysähtymään taloudellisten tunnuslukujen ääreen sekä parantamaan numerotietoisuutta kaikessa suunnittelussa. Pennanen huomasi, ettei edes ekonomin koulutus ja kokemus takaa, että kaikki opit olisi viety oman yrityksen käytäntöihin. Tärkeänä oppina yrityksen taloudesta Pennanen nostaa numeroiden tärkeyden huomaamisen. ”Numerot konkretisoivat ja kirkastavat epämääräisiä asioita – markkinat, myynti, taloudelliset laskelmat ovat nyt paremmin hahmotettavia”, hän toteaa.

Yrittäjäkollegoiden vertaistuki oli rikkaus

Koulutuksessa muilta yrittäjiltä saatu vertaistuki tuntui myös tärkeältä. Aluksi ryhmän monimuotoisuus sai hänet epäilemään, kuinka niin eri aloilla työskentelevät, eri ikäiset ja yrittäjyyden eri vaiheissa olevat yrittäjät voisivat tukea toisiaan. Erilaisuus oli lopulta rikkaus. ”Sain kuulla kiinnostavia tarinoita ja esimerkit avarsivat omaa ajatteluani. Me yrittäjät olemme monimuotoinen joukko ja silti samat asiat koskettavat kaikkia. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla yrittäjä, yrittäjyys on monimuotoista ja voi lähteä liikkeelle monista lähtökohdista. Mukaani jäi arvostus ja solidaarisuus yrittäjiä kohtaan.”, Pennanen toteaa.

Tavoitteet muuttuivat koulutuksen aikana – uusi yritys sai alkunsa

Oman yrityksen ohella Aino Pennanen oli jo ennen koulutukseen lähtemistä tehnyt yhteistyötä toisen yrittäjän kanssa. Yhdessä he olivat luoneet konseptia uudelle palvelulle.  Pennanen oli tuskaillut ajankäytön kanssa ja pohtinut, kuinka hän jakaa aikansa kahteen erilaiseen työhön. Samalla hän pohti oman yrittäjyytensä tavoitteita. Vaikka koulutukseen lähtiessä tavoitteena oli oman liiketoiminnan kehittäminen, koulutuksen aikana kehittäminen suuntautukin rohkeammin yhteisen konseptin kehittämiseen, josta lopulta muotoutui uusi yritys Next organisation Oy. Opinnäytetyönä muodostui liiketoimintasuunnitelma uudelle yritykselle ja nyt yritys on perustettu ja tuotesisällöt ovat viimeistelyvaiheessa. ”Olen tästä todella innoissani ja moni palanen on nyt loksahtanut paikoilleen”, hän sanoo.

Lue lisää yrittäjän ammattitutkinnosta.

Unelma yrittäjyydestä ja lukio-opinnot yhdistyvät onnistuneesti

Krister Alasaarela
Krister Alasaarela tähtää yrittäjäksi.

Krister Alasaarela, 19, on yhdistänyt onnistuneesti opiskelun Espoon aikuislukiossa ja tavoitteen yrittäjyydestä.

”Tulen start-up-yrittäjäperheestä, ja motivaatio ja unelma yrittäjyydestä juontavat juurensa sieltä. Asuin Berliinissä viisi ja puoli vuotta, ja Suomeen paluusta lähtien olen pyrkinyt kohti yrittäjyyttä samalla kun olen opiskellut Espoon aikuislukiossa. Tulevaisuudessa haluaisin perustaa start-up-yrityksen teknologia-alalle.”

Alasaarela on mukana Suomen yrittäjäyhteisöissä ja muun muuassa Aalto Entrepreneuship Societyssa. Hän muun muassa konsultoi yrityksiä markkinoinnin ja liiketoiminnan asioissa.

”Yrittäjäpiireissä mukana oleminen on opettanut, että tekemällä ja olemalla mukana yhteisöissä pääsee eteenpäin ja tekemään sitä, mistä tykkää.”

”Täydellinen ratkaisu” 

Krister Alasaarela valmistuu keväällä ja sitä ennen edessä on vielä kahden aineen kirjoitus ylioppilaskokeessa. Asuessaan Berliinissä Alasaarela opiskeli IB-lukiossa.

Sonja Kurjen kanssa mietimme, mikä olisi paras tapa opiskella IB-lukion jälkeen. Espoon aikuislukiossa pääsin hyvin jatkamaan opintoja”, hän selvittää.

”Aikuislukion opinnot ovat olleet täydellinen ratkaisu minulle. Pystyn suunnittelemaan tekemisiäni ja opinnot joustavat.”

Suunta selvillä 

Krister Alasaarela valmistuu keväällä 2021. Edessä on jäljellä olevien ylioppilaskokeiden kirjoittaminen armeijassa, Upinniemen rannikkoprikaatissa.

”Voin vahvasti suositella aikuislukiota heille, jotka haluavat tehdä töitä tai suunnata kohti yrittäjyyttä samanaikaisesti lukio-opintojen kanssa. Vapaus ja mahdollisuudet tehdä asioita ovat hyvät. Itsenäinen opiskelu vaatii omistautumista, mutta kun tietää, mihin suuntaan on menossa, sitä pystyy helposti paloittelemaan ja siinä voi onnistua”, hän tuumaa.

Lue lisää opiskelusta Espoon aikuislukiossa.

Teksti: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Kuva: Krister Alasaarela

Yrittäjän ammattitutkinto auttoi alkuun yrittäjän uralla

Yrittäjä Markku Hietanen opiskeli Omniassa yrittäjän ammattitutkinnon. Hietanen omistaa vaimonsa Emma Hietasen kanssa WoimanKivi Ky:n. Yritys suunnittelee, toteuttaa ja myy suomalaisesta luonnonkivestä tuotettuja vaginakuulia, hierontakiviä, kivimunia sekä designkoruja.

Markku Hietanen hakeutui terveydellisistä syistä uuteen koulutukseen ja yrittäjäksi. Yrittäjän ammattitutkinto antoi hänelle hyvän pohjatiedon yrittäjänä toimimiseen.

Markku Hietanen

”Antoisinta koulutuksessa oli se, että sai melkein reaaliajassa siirtää oppimansa asiat käytäntöön. Yrityksemme perustaminen ja opintojen aloitus ajoittui melkein samaan ajankohtaan”, kertoo Hietanen.

Yrittäjän ammattitutkinnossa opiskellaan mm. yrityksen rahoitusta, tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia sekä tehdään liiketoimintasuunnitelma yritykselle.
”Koulutuksen toteutus, sisältö, ajankohta ja kesto oli täydellisen sopiva omaan elämäntilanteeseeni. Koulutuksen tuomat opit kulkevat yrittäjyydessä mukana melkein päivittäin”, summaa Hietanen.

Tutustu yrittäjän ammattitutkintoon.

Tavoitteellista ja mielekästä – yrittäjän ammattitutkinto auttoi Pekka Karppista yrittäjyyden alkuun

Pekka Karppinen sai vahvistusta yrittäjyyteen ammattitutkinnosta.
Pekka Karppinen sai vahvistusta yrittäjyyteen ammattitutkinnosta.

Viestintäalan yrittäjä sai vahvistusta omalle yrittäjäidentiteetilleen ja rohkeaan tavoitteiden asettamiseen.

Pekka Karppinen ryhtyi yrittäjäksi tehtyään pitkän uran mediataloissa uutisjournalistina. Viestintäalan aloittelevana yrittäjänä hän kaipasi tukea muun muassa tavoitteiden asettamiseen sekä yrittäjäidentiteetin vahvistamiseen.

”Koen, että sain yrittäjän ammattitutkinnosta eväitä juuri näihin. Olin suunnitellut tutkinnon suorittamista jo jonkin aikaa, ja Omniassa siihen tarjoutui sopiva tilaisuus”, Karppinen selvittää.

”Ratkaisevan sysäyksen tutkinnon tekemiseen sain eräässä te-toimiston tilaisuudessa, missä esiintynyt yrittäjä puhui ammattitutkinnosta lämpimään sävyyn.”

Virikkeitä yhteisöstä

Karppinen kertoo saaneena kestävimmän hyödyn tutkintoon vaadittujen näyttödokumenttien eli yritystoiminnan suunnitelmien tekemisestä ja ulkopuolisilta arvioijilta saamastaan palautteesta. Hän suoritti tutkinnon Omniassa vuonna 2018.

”Minulla ei ollut aiempaa kokemusta yrittämisestä, ja halusin kääntää omaa ajattelua siihen asentoon, jota yrittäjyydeltä vaaditaan”, hän kuvailee.

Erityisesti opiskelijoiden kanssa muodostettu yhteisö antoi paljon.

”Yhteisöllisyys oli mukavaa, ja hyvin erilaisten yrittäjien kanssa toimiminen ja keskustelu antoi runsaasti virikkeitä omaan yritystoimintaan. Sain myös rohkeutta asettaa tavoitteita omalle yritystoiminnalle. Tavoitteellisuus teki tutkinnon suorittamisesta mielekästä”, Pekka Karppinen tuumii.

Manuaali mukana

Koulutuksen aikana tehdyt suunnitelmat ovat edelleen yritystoiminnan päivittäisenä tukena.

”Toimintatavat kirkastuivat, ja suunnitelma on hyvä manuaali omassa työssä. Erityisesti ajankäytön hallinta, oman turvaverkon tsekkaus ja rohkea tavoitteiden asettelu saivat vahvistusta koulutuksesta”, Karppinen sanoo.

Hän korostaa, että opiskeluun kannattaa varata aikaa.

”Voin suositella yrittäjän ammattitutkintoa myös muille. Opiskeluun kannattaa panostaa – silloin siitä saa eniten irti omassa yritystoiminnassaan.”

Lue lisää yrittäjän ammattitutkinnosta.

Teksti: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Kuva: Elias Karppinen

Oma johtajuus kirkastui koulutuksessa – yrittäjän ammattitutkinto vahvistaa esimiestaitoja

Kiireinen arki vaatii yrittäjältä venymistä ja oman osaamisen kehittämiselle voi olla vaikeaa löytää aikaa. Yritysjohtamisen ammattitutkinnon Omniassa suorittanut Tiia Gynther suosittelee esimiestaitojen kehittämistä kaikille työnantajana toimiville yrittäjille.  

”Yritysjohtamisen ammattitutkinto antoi minulle selkeän käsityksen siitä, millainen esimies haluan olla”, toteaa espoolaisyritys Asticon toimitusjohtaja Tiia Gynther.

Kahdeksan vuotta yrittäjänä työskennellyt Gynther havahtui tarpeeseen kehittää omaa osaamistaan, kun takana oli muutama vuosi esimiestehtävissä.

”Mielestäni yrittäjällä on vastuu kehittää omaa osaamistaan jo työnantajaroolinkin vuoksi”, Gynther sanoo.

”Yrittäjän arki on kiireistä, joten kouluttautuminen vaatii aikataulutusta ja suunnittelua. Kannattaa merkata opiskeluaika kalenteriin. Usein se ei vaadi koko päivää, mutta on tärkeää, että aika on varattuna tätä tarkoitusta varten.”

Tiia Gynther sai koulutuksesta vahvistusta esimiestaidoilleen.

Motivaatio oman osaamisen kehittämisestä 

Keväällä 2018 koulutuksesta valmistunut Gynther on yrittäjäperheestä. Hän uskoo, että koulutus tuo merkittävästi lisäarvoa omaan osaamiseen ja kotoa saatuihin oppeihin.

”Itselleni motivaatio löytyi halusta kehittää omaa osaamista, enkä usko minkään koulutuksen menevän koskaan hukkaan. On tärkeää, että jo opintojen alussa alkaa soveltaa opetettuja asioita omaan työhönsä”, hän toteaa.

Johtamiskoulutus kiinnostaa 

Gyntherillä on taustallaan Omniassa suoritetut merkonomiopinnot ja kokemukset oppilaitoksesta ovat olleet myönteisiä.

”Yritysjohtamisen ammattitutkinnolta hain itseluottamusta ja selkeyttä erityisesti johtamiseen ja pääsinkin koulutuksessa tosi syvälle omaan tekemiseen. Kaikki koulutuksessa esille tulleet toimintatavat ovat olleet sovellettavissa omaan työhön pienessä yrityksessä”, hän toteaa.

Siivouspalveluja tarjoavan Asticon palkkalistoilla on neljä henkilöä.

”Erityisen hyödyllisiä osia koulutuksessa olivat palautekysely omasta johtamisesta sekä oman johtajuuden kehityssuunnitelma. Lähipäivissä oli mahdollisuus myös verkostoitua”, hän toteaa.

”Olen suositellut koulutusta oman yritykseni työnjohdolle ja kaikille kouluttautumisesta kiinnostuneille yrittäjäkollegoille. Ohjaus koulutuksessa oli hyvää ja kokonaisuus oli onnistuneesti toteutettu.”

Lue lisää Yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta.

Haku koulutukseen on käynnissä 10.9.2018 saakka.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Tutustumismatkalla Fuengirolassa, Espanjassa; aiheena yrittäjät ja yrittäjyys

Mini-maailma, Onnela, Kontula, Mini-Suomi, Seinäjoki, Laihia, … rakkaalla lapsella on monta nimeä. Costa del Solilla saattaa välillä lähes hämärtyä että olet ulkomailla. Fuengirolan alueella asuu ja oleskelee noin 30 000 suomalaista enemmäntaia vähemmän vakituisesti. Lukumäärä vaihtelee 10 000 ja 30 000 välillä laskentatavasta riippuen. Yhteisö on toiseksi suurin suomalaisyhteisö ulkomailla. Vain Ruotsissa on suurempi. Costa del Sol on kovassa nosteessa ja suomalaisten keski-ikä siellä on laskussa. Tarjontaa työpaikoista on aiempaa enemmän, ja aluetta pidetään nykypäivänä turvallisena.

Tapasin ja haastattelin matkani aikana kuusi eri alojen yrittäjää. Kaikilla oli vankka yrittäjätausta jo Suomesta ja nyt siis Espanjassa. Osalla oli myös työkokemusta Espanjassa toisen palveluksessa. Keskusteluissa tuli ilmi monta hyvää esimerkkiä ja  ”älä tee näin” -neuvoa.

Jos perustaa yrityksen Espanjassa, täytyy ehdottomasti ottaa ulkopuolinen asioiden hoitaja. Monet niin sanotut asiointitoimistot hoitavat kaiken byrokratian, joka yrityksen perustamiseen liittyy. Asiointitoimistot, gestoriat, hoitavat myös muun muassa asuntokauppoja, kirjanpitoa, autojen rekisteröintiä ja oleskelulupia. Suomalaisia palvelevat suomalaiset asiointitoimistot joiden palkkalistoilla on myös espanjalaisia työntekijöitä.  Asioiden hoitajan on hyvä olla henkilö joka osaa espanjan kielen ja tuntee ja tietää byrokratian sekä maan tavat. Pelkkää tulkkia ei suositella.

Yksi tärkeimmistä asioista aloittelevalle yrittäjälle on liiketilan avauslupa, Licencia de apertura. Viranomainen tai tarkastaja vierailee ja tutustuu liiketilaan ja arvioi soveltuuko se kyseessä olevaan liiketoimintaan ja onko se kaupungin säännösten mukainen. Hän laatii mahdolliset korjaukset jotka on tehtävä ennen liiketoiminnan aloittamista. Espanja on myös leimojen luvattu maa. Kaikista papereista täytyy varalta olla muutamat kopiot ja mielellään mapissa. Viranomainen saattaa vaatia asiapaperia leimausta varten. Alueellisia eroja kuulemma on.

Ehdottomasti yleisin yritysmuoto on autonomo, joka muistuttaa suomalaista toiminimeä. Sen perustaminen on suhteellisen yksinkertaista. Autonomon sosiaaliturvamaksuista saa nykyisin alennuksia 24 kuukauden ajan. Näin Espanjan valtio haluaa tukea yrittäjyyttä kannustaa etenkin nuoria työelämään. Työttömyys onkin laskusuunnassa Espanjassa.

Suomalaisen oy:n ja ky:n välimuotoa vastaa Espanjassa SL, Sociedad Limitada. SL:n voi perustaa myös yksin. Yritysmuodon valinta riippuu liikevaihdosta.

Espanjassa jokaisella työntekijällä täytyy olla voimassa oleva työsopimus. Työsopimuksessa on määriteltävä päivä ja kellonaika milloin henkilö on töissä. Jos paperiasiat eivät ole kunnossa ja tarkastaja sattuu paikalle, yrittäjälle rapsahtaa sakkoja. Eli vaikka ravintolatyöntekijä hälytettäisiin paikalle tuuraamaan kahdeksi tunniksi, on oltava voimassa oleva työsopimus. Yrityksen omistajilla ei tarvitse olla työsopimuksia.

Varsinaisia koulutuksia yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville ei Espanjassa tiettäväsi ole. Aurinkorannikon Yrittäjät ry järjestää kuitenkin tapahtumia ja luentoja yrittäjille ajankohtaisista aiheista. Lisäksi nämä tilaisuudet ovat mahtava tilaisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

Kaikki tapaamani yrittäjät ovat ammattiylpeitä, kovia tekemään töitä sekä tyytyväisiä elinympäristöönsä ja työhönsä. Kaikkien mielestä yrittäminen Espanjassa on hyvin samanlaista kuin Suomessa, mutta kuitenkin niin kovin erilaista. Elinympäristö on jo erilainen sekä byrokratia. Ohjeena on että muista että ”Et ole Suomessa”, täytyy siis sietää erilaisuudet ja kummallisuudet. Työilmapiiri on rento ja yrittäjät ja työntekijät ovat kuin yhtä perhettä. Ja jos jossain asiassa oma osaaminen tai taito loppuu, lähipiiristä löytyy aina henkilö joka pystyy auttamaan. Yleensä myös työpaikat löytyvät suhteiden kautta.

Ohjeita ja neuvoja yrityksen perustamiseen Espanjaan:

  • Oleskele Espanjassa ja ota selvää asioista mahdollisimman paljon jo ennakkoon.
  • Opettele kieli.
  • Tule rohkein mielin, mutta älä ruusunpunaisin unelmin.
  • Verkostoidu välittömästi.
  • Älä usko ensimmäistä – väärää tietoa liikkuu paljon.
  • Jätä itsellesi takaportti, älä vielä myy omaisuuttasi!
  • Jos yrityksesi palvelee suomalaisia Espanjassa, muista että paikan päällä n. 30 000 suomalaista ei 5 miljoonaa.
  •  Yleensä tili tehdään 9kk:n aikana, kesäaikana turistit valtaavat alueen.
  • Ole pitkäjänteinen, älä lannistu ensimmäisestä haasteesta

Teksti ja kuva: Minnie Rasila, koordinaattori, Työelämä- ja yrityspalvelut

Kurkkaa kulissien taakse: Katri Savolainen

Kurkkaa kulissien taakse –sarjassa tutustumme Omnian henkilökuntaan. Millaisia ihmisiä Omniassa työskenteleekään?

Olen Katri Savolainen.

Toimin Omniassa tällä hetkellä palveluvastaavana hius- ja kauneuskeskus Oppivat Kädet Aurinkokivessä. Olen ollut alusta asti toiminnassa mukana. Työhöni kuuluu mm. kehitystä, erilaisia projekteja ja yhteistyötä koulun kanssa. Aurinkokivi tarjoaa myös työssäoppimispaikkoja mm. kauneudenhoito- ja merkonomiopiskelijoille. Siirryn elokuussa yrittäjyyden tiimiin.

Työskentelen Kirkkokadun toimipisteessä.

Parasta Omniassa on nähdä opiskelijoiden oppimisen into, motivoiminen, onnistuminen sekä Aurinkokiven tiimi.

Suosikkiharrastuksiani ovat veneily Saimaalla, mökkeily ja latinalaistanssit.

Kenestä haluaisit tietää lisää? Voit ehdottaa sähköpostilla viestinta@omnia.fi.

YrittäjyysTreffit Kookoskuppilassa – Keskustelussa Omnian yrittäjyyden oppimaisema

YrittäjyysTreffit Kookoskuppilassa.

Torstaina 26.4. Omnian Kirkkokadun Kookoskuppilassa järjestettiin YrittäjyysTreffit. Treffeillä LUOVIVAn yrittäjät ja Omnian yrittäjyyden oppimaiseman valmentajaopettajat pääsivät ideoimaan yhdessä mitä yrittäjyyden oppimaisema voi käytännössä tarjota yrittäjä-opiskelijayhteistyölle. Osallistujia oli paikalla 16.

Luoviva-yrittäjät ovat Omnian tiloissa liiketoimintaa harjoittavia yksityisyrittäjiä. Yritysyhteisössä toimii monen eri alan osaajia, esim. autokoulu-, puutarha- ja ompelupalveluita.

YrittäjyysTreffit alkoivat Omnian yrittäjyyden oppimaiseman yleisesittelyllä. Osallistujat esittelivät itsensä, verkostoituivat ja nauttivat tervetulo-kuohuvan kanssa Tapas-herkkuja. Tilaisuudessa Oppimaiseman kehittelyä työstettiin neljän hengen ryhmissä. Ryhmät muodostuivat sekä Omnian yrittäjyysopettajista että yrittäjistä.

Tilaisuudessa hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat tarjosivat ilmaiseksi erilaisia hyvinvointi- ja kauneuspalveluja, kuten hierontoja, kynsihoitoja, pikakampauksia ja -meikkauksia.

Tilaisuudessa ideoitiin ryhmissä yrittäjyyden oppimaiseman toimintaa, sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä tulevaisuutta. Pohdittavana oli myös se mitä oppimaiseman avajaisissa 5.9 Yrittäjänpäivän viikolla tapahtuu, jotta oppimaisema tulee tunnetuksi sekä Omnian sisällä että ulkona.

Loistavia ideoita syntyikin ryhmien pohdiskelun tuloksina. Yhteistuumin ryhmät loivat virtuaaliselle Padlet-seinässä ns. post it-lappuja, joihin he keräsivät ideoitaan.

Muutamia esiin nousseita kohtia: mm. markkinointiapua pienyrittäjien tueksi, yhteisiä työelämäprojekteja yrittäjien ja opiskelijoiden välille sekä yhteistyötä ja verkostoitumista Espoon muihin yrittäjiin toivottiin. Yrittäjyyden viikon näkyvyyttä varten ideoitiin mm. paneelikeskustelu Omnian ja yrittäjien välille, pop-up yrittäjyystori jossa toimijoita tuodaan esille sekä tietoiskuja yrityksien arkiasioihin liittyen.

Tapahtuman lopuksi osallistujien kesken arvottiin myös Silja Linen risteilylahjakortti, jonka voitti Heidi Nyytäjä Espoon pihantekijät Oy:stä.

Omniassa yrittäjyysosaaminen on tärkeä osa opintoja ja osaamista. Kaikki Omnian ammatilliset opiskelijat saavuttavat yrittäjyyttä koskevaa osaamista vähintään yhden osaamispisteen verran. Yrittäjyysopinnoilla pyritään saamaan nostetta työelämään ja valmiuksia yrittäjyyteen. Yrittäjyysopinnoissa opiskelijan on myös mahdollista kokeilla ja testata ideoitaan mm. Nuori yrittäjyys harjoitusyritystoiminnan kautta.PDF iconOmnian yrittäjyyden oppimaisema.

 

Teksti ja kuvat: Laura Pennanen, harjoittelija (Viestintä- ja markkinointipalvelut)

 

Omnian opiskelijoille lisäosaamista kiertotaloudesta ja yrittäjyydestä

Omnian opiskelijat pääsivät innovoimaan sosiaalisia yrityksiä kiertotalouden työpajassa 5.4. Opiskelijat ideoivat yrityksiä, jotka tuottavat voittoa, auttavat ratkaisemaan sosiaalisia ja/tai ympäristöongelmia sekä käyttävät luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Nuorten yritystiimit suunnittelivat mm. ravintola-alalle keskittyvän, herkkutehtaiden hävikkiä myyvän yrityksen sekä äänityspalveluita ja kierrätyskeskustoimintaa yhdistelevän yrityksen.

Kiertotaloutta on esimerkiksi liiketoiminta, jossa yritys myy palveluita tuotteiden sijaan, ja kuluttaminen on käyttämistä omistamisen sijasta.  Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen. Materiaalien hukkaaminen pyritään minimoimaan, ja käytetyistä materiaaleista pyritään luomaan uusia tuotteita. Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudenkuvia, ja resurssiviisas toiminta onkin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kiertotaloudessa edellytetään uudenlaisia ajattelutapoja niin yrityksiltä kuin asiakkailta.

Kiertotalousyritysten ideointityöpaja toteutettiin Omniassa toisen kerran 5.4. (ensimmäinen kerta oli 30.1), ja niitä on määrä järjestää osana kaikkien alojen opintoja tulevasta syksystä lähtien. Opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa työpajasta sekä siihen liittyvistä ennakko- ja jälkikäteen suoritettavista reflektointitehtävistä 1 0saamispistettä Yrittäjyys ja yritystoiminnan sekä 1 osaamispistettä Kestävän kehityksen opintoja. Jos yrittäjyysopinnot kiinnostavat opiskelijaa enemmänkin, on hänellä mahdollisuus poimia oppimispolkuunsa valinnaisia yrittäjyyden opintoja Omnian Yrittäjyyden oppimaiseman laajasta tarjonnasta.

Ideointityöpajan alussa yrittäjä Henrik Enbom esitteli yrityksensä Dodo Oy:n toimintaa. Yritys toteuttaa käytetyistä esineistä ja materiaaleista valaisimia, huonekaluja ja tilaratkaisuja. Dodon valaisimia on ollut muun muassa Slushissa 2017.

Ideointivaiheen jälkeen yritystiimien jäsenet siirtyivät sparrausryhmiin, joissa saatiin tietoa ja esimerkkejä kiertotaloudesta. Tämän jälkeen alkoi suunnitteluvaihe, jossa suunniteltiin mm. yrityksen nimi, kohderyhmät sekä yrityksen imago ja viestintä. Tärkeää oli ilmaista, miten yritys tuo esille kiertotalousideaa ja vastuullisuutta. Opiskelijat esittivät valmiit yritysideat 30 sekunnin mittaisina pitchauksina. Pitchauksia arvioi raati, joka koostui yrittäjistä ja yritysopettajista. Lisäpisteitä oli mahdollista saada esimerkiksi hyvästä tiimihengestä, onnistuneesta pitchauksesta, toimivasta kiertotalousideasta tai vaikkapa hyvin huomioidusta asiakasnäkökulmasta.

Päivä oli opiskelijoiden mielestä positiivinen kokemus, ja he keksivät mielellään omia yritysideoitaan. Tärkeimpiä tavoitteita päivässä oli haastaa opettajia mukaan toimintaan ja saada nuoret ymmärtämään järkikulutuksen tärkeyttä.

Omnia on mukana Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen -hankkeessa.  Hanke on Sitran rahoittama ja Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoima. Osatoteuttajia ovat Omnian lisäksi Nuori Yrittäjyys ry ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakky. Hankkeen on määrä kestää maaliskuuhun 2019 saakka. Noin 20 Omnian opiskelijaa osallistui hankepäivään torstaina 5.4. Omnian Kirkkokadun toimipisteessä. Mukana oli merkonomi-, leipuri- ja kokkiopiskelijoita.

Teksti: Laura Pennanen, Viestintä- ja markkinointipalvelut, Omnia
Kuvat: Manu Hakala ja Laura Pennanen