Uutta osaamista lukio-opetukseen – Espoon aikuislukion opettajien Job Shadowing -matka Bochumiin

Opettajat pääsivät viikon aikana seuraamaan Ottilie-Schönewald-Weiterbildungskolleg der Stadt Bochum -oppilaitoksen tunteja ja oppimaan paikallisilta kollegoiltaan.

Espoon aikuislukion kieltenopettajat Minna Karinen, Pirjo Keränen ja Teemu Toivonen olivat opettajavaihdossa Erasmus+ KA- ohjelman puitteissa Saksan Bochumissa 5.-8.3. 2017. Kyseessä oli ns. Job Shadowing, jossa opettajat seuraavat oppitunteja ja vaihtavat kokemuksia ulkomaisten kollegoidensa kanssa. Koulu on nimeltään Ottilie-Schönewald-Weiterbildungskolleg der Stadt Bochum, joka tarjoaa sekä perus- että lukioasteen opetusta sekä saksan kielen opetusta maahanmuuttajille. Opetusta on tarjolla aamuisin, päivisin, iltaisin ja myös osittain etänä Moodlepohjaisesti. Koulu on siis huomattavasti oman Espoon aikuislukiomme kaltainen.

Yksi iso ero on se, että koululla työskentelee kaksi osa-aikaista sosiaalityöntekijää. Toinen ero on teatteri- ja elokuvakurssien tarjonta, joista osa on pakollisia kursseja. Kolmantena kiinnitimme huomiota luokkien tekniseen varustukseen – läheskään kaikissa luokissa ei ollut tietokonetta.

Suomalaisten opettajien vierailu sai myös saksalaiset opettajat kiinnostumaan opettajavaihdosta.

Seurasimme saksan (äidinkieli ja vieras kieli) ja englannin opetusta kaikilla asteilla. Sekä opettajat ja opiskelijat ottivat meidät lämpimästi vastaan. Tuntien alussa esittelimme itsemme, ja opiskelijat saivat esittää meille kysymyksiä. Työrauha tunneilla oli hyvä ja opiskelijat suurimmilta osin aktiivisia. Meidän tulostamme ei ollut kerrottu heille etukäteen. Opettajien kanssa meillä oli mahdollisuus keskustella silloin, kun opiskelijat työskentelivät itsenäisesti sekä oppituntien jälkeen. Varsinaisten ”emäntiemme”, opettajien Andrea Hein ja Alena Jahnke sekä rehtori Susanne Muthig-Beilmannin kanssa meillä oli mahdollisuus keskustella pitempäänkin. Kuulimme heiltä, että vierailumme oli herättänyt kiinnostusta opettajavaihtoon koulun opettajien keskuudessa.

Toivomme saavamme sympaattiset kollegamme myöhemmin Suomeen! Lue lisää Espoon aikuislukion opettajien Job Shadowing-matkasta kumppanioppilaitoksen sivulta http://wbk-bo.de.

Teksti: Minna Karinen

Ottilie-Schönewald-Weiterbildungskolleg der Stadt Bochum tarjoaa sekä perus- että lukioasteen opetusta sekä saksan kielen opetusta maahanmuuttajille. Oppilaitos vastaa toiminnaltaan Espoon aikuislukiota.

Kohtaaminen Omniassa – ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelu

Sanna Lauslahti, Kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen sekä hänen avustajansa Ville Virkkunen vierailivat Omniassa tiistaina 22.3. Vierailu tarkoitus oli tutustua ammatillisen koulutuksen nykytilaan ja peilata tulevaa hallituksen säästösuunnitelmiin. Vierailu alkoi tutustumisella opetustiloihin ja –tilanteisiin. Vihersalissa olivat meneillään valmistelut huhtikuussa pidettäviä SAKUstars-kulttuurikilpailuja varten. Opiskelijoiden mainostoimistossa istuivat audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat tietokoneiden ääressä ja kouluttaja Taavetti Lehtomäki esitteli työnäytteitä, joista monet myös liittyivät tuleviin SAKUstars-kisoihin. Seinällä oli malleja aineistoista, jotka ovat nyt tuotannossa mm. opasteita, kisapasseja, T-paitoja ja kisakassi. AV-viestinnän opintoja laajennetaan myös kokonaisvaltaiseen tapahtumatuotantoon. SAKUstars-kilpailujen projektipäällikkö Leena Wiikari arvioi, että yli 600 Omnian opiskelijaa on päässyt osana opintojaan osallistumaan kilpailujen järjestämiseen.

Omnia Myös opiskelijan työnhakutaitoihin kiinnitetään kurssilla huomiota. CV laitetaan kuntoon ja varmistetaan, että kirjallisen työhakemuksen teko onnistuu. Oma aktiivisuus on työnhaussa avainasemassa, toteavat opiskelijat. Ei työnantaja yleensä soittele perään, vaan on itse otettava yhteyttä.

Toisessa luokassa aikuisopiston merkonomiopiskelijat harjoittelivat PhotoShop-kuvankäsittelyohjelman käyttöä. Muutama heistä kertoi olevansa peruskoulun käynyt ja nyt suorittamassa ensimmäistä ammatillista tutkintoaan. Eräs opiskelija totesi, että aikaisempi ammatti aiheutti allergiaa ja nyt oli tavoitteena ”siisti sisätyö”. Vielä lähtiessä kuului takarivistä: ”Tämä on loistava koulu!”.

Seuraava tutustumiskohde oli Omnian tiloissa toimiva Studio Pomsi. Tähän ompelijoiden osuuskuntaan kuuluu yhteensä kymmenen jäsentä, jotka ovat opiskelleet ammatin Omniassa. Pomsilaiset tekevät sekä korjaustöitä että suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä asuja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osuuskunnan yhteisvoimin on toteutettu myös suurempia toimeksiantoja esim. teattereille tai museoille. Vaatetusalan opiskelijoita on jatkuvasti harjoittelijoina työssä oppimassa, kuten nytkin. ”Miten ylläpidätte ja kehitätte ammattitaitoanne”, uteli Sanna Lauslahti. ”Suoritan juuri pukeutumisneuvojan tutkintoa”, vastasi Nora Siivonen. Työpaikkaohjaajakoulutus on jo useilla ja pari osuuskuntalaista pääsi osallistumaan nk. Kolmas tie -hankkeeseen luovien alojen yrittäjille, joka toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. ”Se antoi meille uutta osaamista mm. taloudesta, markkinoinnista ja viestinnästä”.

Taloon tutustumisen jälkeen keskusteltiin ammatillisesta koulutuksesta yhdessä opiskelijoiden, ammattiopiston opettajien ja aikuisopiston kouluttajien kanssa. Teemoina olivat työelämälähtöiset oppimisympäristöt, opiskelijalähtöisyys ja opintojen henkilökohtaistaminen sekä osaamisperusteisuus ja opettajuuden muutos.

Ammattiopiston rehtori Maija Aaltola alusti ensimmäisen ajankohtaisen teeman koskien ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Ammatilliseen koulutukseen tulevat opiskelijat toivovat toiminnallisia menetelmiä. Työssä oppimisen rinnalla oppilaitoksessa oppiminen tapahtuu työsaleissa sekä asiakastöitä ja -projekteja tehden. Työpaikoilla opiskelun merkitys kuitenkin korostuu, kun pohditaan opiskelijoiden työllistymisen tukemista.

”Mitä toivotte lisää?”, kyseli Sanna Lauslahti opiskelijoilta. Yrittäjyysopintoja enemmän ja syvemmin, toivoi sähkö- ja automaatioalan opiskelija. Voisiko yritystoimintaa kokeilla enemmän esim. pop up -yrityksillä?

Arto Vehtari, joka on sekä opiskelijahallituksen jäsen että pelialan yrittäjä ja lähihoitajaopiskelija, mietti voisiko hänen osaamistaan yhdistää yritystoiminnassa. ”Hyvinkin”, innostui Sanna Lauslahti, ”erilaiset muistipelit ovat todennäköisesti tulossa osaksi kotihoitoa. Voisit yhdistää pelejä ja kotihoitoa itsenäisenä yrittäjänä.”

Opiskelu on nykyään entistä joustavampaa myös nuorten koulutuksessa. Apulaisrehtori Merja Puolakka kertoi alustuksessa opiskelijoille tarjottavista poluista. Keskustelussa mukana olleille opiskelijoille polut olivat tuttuja. Heistä lähes kaikki ovat valinneet aktiivipolun, eli toimivat opiskelijahallituksessa ja ryhmänedustajina tai tuutoreina. Yksilölliset polut ja henkilökohtaistaminen lisää ohjauksen tarvetta, totesivat opiskelijoiden lisäksi opettajat ja kouluttajat. Opiskelijoiden kokemuksen mukaan ei kaikki vielä toimi optimaalisesti. Kun peruskoulun käyneet ja ylioppilaspohjaiset opiskelijat ovat samassa ryhmässä, osa heistä tuntee joutuvansa opiskelemaan uudelleen jo osaamiaan asioita tai heille tulee turhia hyppytunteja.

Opettaja Nina Alkula toi ratkaisuna yksilöllisiin polkuihin joustavan opetuksen mallin, jota on pilotoitu merkonomiopiskelijoiden koulutuksessa. ”Meillä kolme opettajaa vastaa noin 80 opiskelijan ohjaamisesta. Jokainen opiskelija etenee opinnoissaan omassa tahdissaan. Opetuksen sijasta suunnittelemme ja ohjaamme opiskelijoiden oppimista. Opiskelijat on ottanut tämän myötä aktiivisemman roolin, sen huomaa siitä, kun WhatsApp laulaa vielä myöhään illalla.” Opiskelijalähtöiset mallit vaativat opettajuudelta muutoksia. Suurimmat muutokset nähdään ohjaamisen lisääntymisenä sekä siinä, että opettajien välisen yhteistyön merkitys kasvaa.

”Mitä päättäjä voisi tehdä helpottamaan ammattiin valmistumista?”, kyseli Lauslahti. ”Työssäoppimispaikkoja ei aina ja kaikilla aloilla ole helppoa löytää, ” kertoi Paula Kataja. ”Koulutan mm. Terveydenhuollon osastonsihteereitä, joiden työnantaja on useimmiten HUS. Siellä ohjaus sujuu hienosti, ehkä myös siksi, että työnantajalle maksetaan korvausta. Voisiko jonkinlaista korvausta miettiä myös muille kuin sosiaali –ja terveysaloille. Se voisi sitouttaa työnantajia ja yrittäjiä?”, mietti Paula.

Omnia  Omnia

Sanna Lauslahti oli kiinnostunut myös mittareista, joilla työllistymistä seurataan. Todettiin, että tilastointi on hidasta ja tietoja saadaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Toiveena on siis saada ajantasaisemmat työkalut opiskelijoiden työllistymisen seurantaan. Yhdessä todettiin, että moni kouluttaja kuitenkin seuraa ja tietää, miten omat opiskelijat työllistyvät. Todettiin myös, että yrittäjyyttä ja liiketaloutta pitäisi opettaa laajemmin kaikkien tutkintojen osana, sillä tarvetta osaamiselle on kaikkialla työelämässä.

”Haasteita on edelleen myös osaamisen tunnistamisessa”, totesi aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman, ”opiskelijoita on rohkaistava tuomaan esiin osaamistaan”. Oppilaitokseen ei ole myöskään syytä jäädä enää, kun tutkinnon kriteerit täyttyvät. Silloin on aika siirtyä työelämään, jossa ammatillinen kehitys jatkuu. ”Omniassa opiskeluajat ovat lyhentyneet ja nykyinen opiskelijamäärään sidottu rahoitusta ei ole kannustava”, täydensi rehtori Maija Aaltola.

Keskustelutilaisuuden lopuksi Sanna Lauslahti totesi: ”Tämä oli loistava ja avoin keskustelu. Tehdään yhdessä opetusmaailmasta vielä parempi. Lähettäkää minulle viestiä, jos tulee vielä mieleen asioita, joita vielä haluatte jakaa.”