”Kun osaan itse, keskityn auttamaan kavereita” – Patrik Tanner suorittaa kaksoistutkintoa ja vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoiden asioihin

Omnian kannustava ja rento ilmapiiri sekä intohimo omaan alaan ohjaavat kohti tavoitteita.

Patrik Tanner on aloittanut valmistautumisen Taitaja-kisoihin. Opiskelu ja vaikuttaminen motivoivat häntä.
Patrik Tanner on aloittanut valmistautumisen Taitaja-kisoihin. Opiskelu ja vaikuttaminen motivoivat häntä.

Matkailualan toisen vuoden opiskelija Patrik Tanner, 17, kertoo olevansa omalla alallaan.

”Tiesin jo kauan sitten haluavani matkailualalle. Siskoni on käynyt saman koulutuksen, ja tunnen itse tosi hyvin muun muassa laivojen ja lentokoneiden reitit ympäri maailman. Hotelleihin minulla on myös intohimo. Heti opinnot aloitettuani huomasin, että olen valinnut oikein”, hän sanoo.

Tanner suorittaa kaksoistutkintoa. Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto antavat valmiudet moneen.

”Ansioluettelossa kaksoistutkinto on iso sana, ja se antaa todella paljon mahdollisuuksia. Tavoitteenani on hakeutua liikennelentäjäkoulutukseen. Tykkään tehdä käsillä. Liikennelentäjän työssä minua kiinnostaa ihmisten kuljettaminen turvallisesti sekä pikkutarkka näpertäminen ohjaamossa. Toisaalta hotelliura ja veturinkuljettajan ammatti kiinnostavat”, hän selvittää.

Aktiivista vaikuttamista

Patrik Tanner kertoo olevansa valtavan innostunut opinnoistaan.

”Omniassa on todella hyvä opiskella. Olen sitä mieltä, että Omnia on edelläkävijä monessa asiassa. Lisäksi meillä on tosi kannustavat opettajat ja rento ilmapiiri. Kouluun on aina mukava tulla, ja kaikkien kanssa on helppoa tulla toimeen”.

Patrik Tanner vaikuttaa opiskelijoiden asioihin muun muassa opiskelijahallituksessa. Lisäksi hän on jaostohallituksen puheenjohtaja, katto-opiskelijahallituksen edustaja ja tutor.

”Niissä hommissa saan olla oma itseni. Motivoin ja kannustan muita ja tykkään olla esillä. Muutenkin koen onnistuneeni oman alan kokeissa ja näytöissä sekä koulun vastuutehtävissä”, Tanner tuumaa.

Tanner kertoo huomanneensa, että tekeminen on hänelle sopivin tapa oppia.

”Kun osaan asiat itse, keskityn auttamaan kavereita. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä”, hän sanoo.

Patrik Tanner iloitsee siitä, että oma ansioluettelo täyttyy aktiivisen osallistumisen myötä.

”Uskon sen auttavan myös työpaikan saamisessa”, hän toteaa.

Töihin tai jatko-opintoihin

Patrik Tanner on tällä hetkellä työssäoppimisjatkolla helsinkiläisessä hotellissa. Hän työskentelee hotellin vastaanotossa.

”Se on minulle yksi intohimo. On todella hienoa, että Omniasta on järjestetty tällainen väylä työelämään. Toisaalta amiksesta voi päästä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon”, hän tuumaa.

Tällä hetkellä Tanner valmistautuu myös Taitaja-kisoihin. Sekin on innostavaa.

”Opintojeni aikana en ole kertaakaan noussut sängystä ajatellen, että en jaksaisi lähteä kouluun. Se on joka aamu mahtavaa!”

Lue lisää matkailualan perustutkinnosta ja kaksoistutkinnosta.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Päivä johtajana antoi eväitä opiskelijoille

Omniasta tänä keväänä valmistuneet Merette Sukuvaara ja Denis Shemyakin seurasivat johtajien työpäivää lähietäisyydeltä.

Sukuvaara oli päivän ajan mukana kehittämisjohtaja Minna Strömin työssä. Shemyakin puolestaan seurasi viestintäjohtaja Päivi Korhosen työskentelyä.

Sekä Merette Sukuvaara että Denis Shemyakin ovat toimineet aktiivisesti opiskelijahallituksessa ennen valmistumistaan. Sukuvaaralla oli pesti opiskelijahallituksen puheenjohtajana ja Shemyakinilla varapuheenjohtajana.

Merette Sukuvaara, Päivi Korhonen, Minna Ström ja Denis Shemyakin

Sukuvaaran mielestä kiinnostavinta päivässä oli päästää tutustumaan työn sisältöön. Hän oli mukana muun muassa kokouksessa, jonka aiheena oli pedagogisen palautteen kehittäminen.

”Päällimmäisenä jäi mieleen työn kiireisyys ja se, että palavereja on paljon. Toisaalta työ on myös aika innovatiivista”, toteaa Sukuvaara.

Mielekkyyttä ja tarvittaessa korjausliikkeitä

Minna Strömin mukaan kyseessä ei ollut aivan tavallinen työpäivä, vaan ohjelma oli suunniteltu osittain oppimistilannetta ajatellen.

”Kävimme keskusteluja siitä, mitä taitoja työelämässä tarvitaan. Samalla kerroin oman työurani kulusta ja siitä, että välillä on pitänyt tehdä korjausliikkeitä, kun jokin vaihtoehto ei ole osunut ensimmäisellä kerralla nappiin”, hän tuumii.

”Eniten haluan välittää viestin siitä, että työn mielekkyys ja kiinnostuksen säilyttäminen työtä kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Työssä kannattaa pitää kiinni niistä, samoin kehittävästä työotteesta.”

Ajatustaukoja ja kehittämismahdollisuuksia

Sukuvaara on kiinnostunut työstä, jonka sisältöä on mahdollisuus kehittää. Lähihoitajaksi valmistunut Sukuvaara on juuri aloittanut työn asumisneuvojana.

Minna Strömin mukaan päivä työuraansa aloittelevan Merette Sukuvaaran seurassa oli inspiroiva.

”On hienoa nähdä työuransa alussa oleva nuori ihminen ja hänen intonsa työhön”, hän sanoo.

Sukuvaaran mukaan yksi päivän tärkeimmistä huomioista oli, että työssä pitää olla ajatustaukoja.

”Työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeistä jaksamiselle ja kiinnostuksen ylläpitämiselle, ” Minna Ström summaa.

Varautumista ja varmistamista

Denis Shemyakinin mukaan kiinnostavinta päivässä olivat keskustelut työelämässä tarvittavista taidoista. Hän oli mukana tapaamisissa ja seurasi Päivi Korhosen työpäivää myös muilta osin.

”Kun asioita ennakoi, niihin pystyy varautumaan paremmin. Kannattaa myös aina varmistaa asiat, vaikka moneen kertaan”, Päivi Korhonen ohjeisti Shemyakinia.

Datanomiksi valmistunut Shemyakin toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa työpaikkaan, jonka arvoihin hänen on helppo samaistua.

”Tavoitteenani on päästä opiskelemaan yliopistoon”, hän sanoo.

Päivi Korhonen painotti Shemyakinille laaja-alaisuuden ja yleissivistyksen merkitystä.

Omnian henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus seurata johtajien päivää kutsumalla heidät kylään tai tulemalla itse mukaan johtajan työpäivään.

Teksti: Milka Mantsinen

Kuva: Laura Pennanen

Turvapaikanhakijoita suomalaisiksi oppimassa

”Viikon kolmas päivä on keskiviikko…”, kuuluu kuorossa oven raosta, kun lähestymme luokkaa. Ryhmä alaikäisiä, mutta oppivelvollisuusiän ohittaneita Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita opettelee suomen kieltä Omnian Lakelan toimipisteessä. Kolmekymmentä nuorta miestä ja yksi nuori nainen aloittivat suomen kieleen ja yhteiskuntaan orientoivan koulutuksen Omniassa 22.3. Kurssilaiset jaettiin kahteen ryhmään osaamistausta huomioiden. Osa nuorista ei ole koskaan käynyt koulua ja on luku- ja kirjoitustaidottomia, osa taas on käynyt koulua 10 -11 vuotta ja heillä on hyvät perusvalmiudet sekä suomen kielen oppimiseen että jatko-opintoihin.

Omnia_turvapaikanhakijat_blogi

Kurdi Soran Zaki opettaa ryhmälle suomea. Hän puhuu nuorten kanssa pääasiassa suomen kieltä, mutta joskus on asioita selitettävä muilla kielillä. Soran on itse tullut Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1993 ja puhuu arabiaa, daria ja farsia sekä useita kurdin murteita. Hän on opiskellut suomen kieltä ja kulttuuria sekä pedagogiikkaa yliopistossa ja ensi syksynä hänellä on tarkoitus valmistua maisteriksi.

Elina Luukkonen on erityisopettaja, joka opettaa ryhmälle mm. luku-ja kirjoitustaitoa. Hänellä on kädessään paksu pakka kuvakortteja, joita hän käyttää suomen kielen alkeisopetuksessa. ”Osalle oppiminen on vaikeaa myös siksi, että he ovat taustansa takia traumatisoituneita, mikä vaikuttaa nukkumisen vaikeuksiin, keskittymiseen ja siten luonnollisesti myös oppimiseen. Jos koulunkäyntimahdollisuutta ei ole aikaisemmin ollut, ei osalle ole kehittynyt valmiuksia symbolisen ajattelun prosessointiin, jota lukutaito edellyttää.”, mietti Elina. ”Pojat ovat liikuttavan kiitollisia kaikesta saamastaan tuesta”, hän kertoo ja toteaa samalla,  ettei ole tottunut saamaan tässä määrin kiitoksia opiskelijoita.

Soran Zaki katselee syyrialaisen Rami Alafifin ja afganistanilaisen Atiqullah Himmatin kanssa harjoitustehtäviä. Rami on ollut Suomessa viisi kuukautta ja asuu serkkunsa luona.  Hänellä on kotimaassaan takana 11 vuotta koulun penkillä ja hän puhuu sujuvasti englantia. Hymyilevä Rami kertoo olevansa muusikko ja että hän on soittanut kotimaassaan pianoa ja kitaraa. Pidemmän tähtäyksen toiveena olisi valmistua akustiikkainsinööriksi, mutta sitä ennen hän toivoisi voivansa toimia Suomessa DJ:nä.

Atiqullah Himmat on tullut Suomeen Afganistanista seitsemän kuukautta sitten ja hän on saanut jo joitakin suomalaisia ystäviäkin. Atiqullah ehti käydä koulua kymmenen vuotta kotimaassaan ja hänen tulevaisuuden haaveenaan on valmistua lakimieheksi tai psykologiksi.

Kouluttaja Arto Iso-Antila vastaa tämän koulutuksen kokonaisohjauksesta ja opetuksen koordinoinnista. Hänen vastuullaan on molempien ryhmien opetusjärjestelyt. Sen lisäksi hän toimii ryhmän tukiopettajana.

Kielitaidon lisäksi opitaan arjen taitoja ja yhteiskuntatietoa sekä tutustutaan työelämään ja sen pelisääntöihin. Suomen kieli on opetuksen keskiössä ja sitä opetellaan myös taito- ja taideaineissa, kuten keittiössä kokkauksen lomassa sekä piirustuksen ja mm. sarjakuvien teon yhteydessä.

Tämä kurssi toteutetaan yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa ja osallistujat tulevat mm. eri tukiasumisyksiköistä Espoon alueelta. Kurssin aikana nuoret tutustuvat myös ammatilliseen koulutustarjontaan sekä siihen, miten koulutukseen hakeudutaan. Kun kurssi päättyy juhannuksen alla, on tavoitteena, että kaikille löytyy jatkopolku koulutukseen ja sitä kautta kotoutumiseen ja Suomen työmarkkinoille.

Teksti ja kuva: Kaisu Venho