Turvallisuusvalvoja auttaa muita ja luo turvallisuuden tunteen

Turvallisuusalaa on voinut opiskella Omniassa syksystä 2016 saakka. Koulutus sisältää teorian lisäksi paljon liikuntaa ja ala on muutakin kuin vartiointia.

Opiskelijat harjoittelevat suojausharjoituksia tatamilla.

Turvallisuusalan työntekijöiden tehtävänä on luoda turvallisuuden tunnetta, ennaltaehkäistä riskejä ja taltuttaa uhkia. Turvallisuusvalvoja työllistyy monipuolisiin turva-alan tehtäviin, joita ovat esimerkiksi järjestyksenvalvoja, yksityisetsivä, vartija, vahtimestari ja lukkoseppä. Turvallisuusvalvojan koulutus mahdollistaa siis paljon muutakin kuin vartiointia.

”Tykkään työskennellä ihmisten kanssa ja kiva jos voi myös auttaa.” – oppilas

Opintojen ensimmäinen vuosi on pitänyt sisällään teoriaa alan perustiedoista, kuten turvallisuusalan toiminnasta, turvajärjestelmistä ja turvallisuustekniikasta sekä alaan liittyvää lainsäädäntöä. Vastapainoksi raskaalle teorialle opintoihin kuuluu runsaasti liikuntaa ja käytännön työharjoittelua, kuten opastusta ja kulunvalvontaa Omnian tapahtumissa. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan viranomaistoimintoihin vierailuiden merkeissä sekä työssäoppimaan työpaikoille.

Oppilaat saavat osana koulutusta työn kannalta keskeiset kortti- ja passikoulutukset: EA1, tulityö, työturva, järjestyksenvalvoja ja vartija. Lisäksi opiskelijat suorittavat erilaisia voimankäytön sertifikaattikoulutuksia kuten kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttö.

Omnian opettajat tietävät mistä puhuvat, sillä työkokemus alalta on vahva ja monipuolinen; kokemusta löytyy mm. rikosseuraamuslaitoksesta, suurtapahtumien järjestyksenvalvonnasta, piiritoiminnasta, sairaaloista, kansainvälisestä turvallisuustoiminnasta, yrittäjänä toimimisesta ja kouluttamisesta. Opettajat kouluttautuvat jatkuvasti myös itse – säännölliset jaksot alan töissä pitävät tiedot ja taidot ajan tasalla.

Suojausharjoituksissa punnerretaan, kaadutaan ja opetellaan ottamaan iskuja vastaan.

Tällä hetkellä alaa opiskelee kaksi peruskoulupohjaista ja yksi ylioppilaspohjainen ryhmä. Peruskoulupohjaiseen tutkintoon hakevat peruskoulun käyneet ja ylioppilaspohjaiseen lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneet. Tutkinnon sisältö on sama, mutta ylioppilaspohjaiset saavat hyväksi luettua yleisaineita, kuten äidinkieli ja matematiikka, jotka lyhentävät tutkinnon kestoa n. 3 vuodesta 2 vuoteen. Koulutus mahdollistaa jatko-opinnot esimerkiksi pelastusalalle.

Hae yhteishaussa 21.2. – 14.3.2017 Omniaan.
Lisätietoa
turvallisuusvalvojan opinnoista.