Yökoulussa harjoiteltiin turvallisuusalan työtilanteita

Opiskelijat työskentelivät myös valvomossa.
Opiskelijat työskentelivät myös valvomossa.

Noin 80 turvallisuusalan opiskelijaa kokoontui tällä viikolla yökouluun Omnian Leppävaaran toimipisteeseen harjoittelemaan toimimista erilaisissa poikkeustilanteissa.

Läpi yön kestäneessä harjoituksessa Leppävaaran toimipiste muuttui kansainvälisen yrityksen pääkonttoriksi, johon kohdistui niin ilkivaltaa kuin varkausyrityksiäkin.

”Tärkeintä harjoituksessa on, että päästään mahdollisimman lähelle autenttisia poikkeustilanteita. Turvallisuusalan opinnoissa autenttisia tilanteita on muuten melko hankalaa järjestää”, selvittää opettaja Torsti Toivola.

Yökoulu järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Toivolan mukaan kokemus ja harjoituksesta saatu palaute olivat niin hyviä, että harjoitus haluttiin järjestää uudestaan. Tavoitteena on tehdä käytännöstä vuosittainen.

”Opiskelijat ovat tykänneet, ja mukana on ollut osallistujia ensimmäiseltä, toiselta ja kolmannelta vuosikurssilta”, Toivola kertoo.

Toimintaa koko yön ajan

Toivolan  mukaan harjoituksessa tärkeää on, että opiskelijat oppivat tuntemaan itseään ja saavat tuntumaa siihen, kuinka toimia yöllä, väsymyksen jo painaessa vaikeissa tilanteissa.

Illan aluksi päästiin harjoittelemaan töhrijöiden kiinni ottamista.

Yökoulussa kolmannen vuoden opiskelijat vastasivat kiinteistön vartioinnista ja toisen vuoden opiskelijat harjoitusyökerhosta.

”Käytännössä jotain oli menossa jatkuvasti. Koko porukalle pidettiin alussa alkupuhuttelut, joissa käytiin läpi yleiset turvallisuusvaatimukset. Haasteena lavastetuissa tilanteissa on aitojen poikkeustilanteiden tunnistaminen”, Toivola kertoo.

Työelämässä tarvittavaa osaamista

Yökoulussa haetaan samaa osaamista, mitä töissä tarvitaan.

”Työnantajat kaipaavat alan ammattilaisilta ennen kaikkea tilannetajua ja muuntautumiskykyä, ja siihen tarpeeseen tällaisilla harjoituksilla pyritään vastaamaan”, Torsti Toivola sanoo.

Yön lopuksi halukkaille, joiden terveydentila oli sopiva ja välinekoulutus käytynä, tarjottiin mahdollisuus pippuri- ja paprikasumualtistukselle.

Tämän vuoden yökoulusta saatiin opiskelijoilta myönteistä palautetta, ja tavoitteena on järjestää seuraava turvallisuusalan yökoulu ensi syksynä.

Teksti: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Kuvat: Ronja Hägert

Turvallisuusvalvoja auttaa muita ja luo turvallisuuden tunteen

Turvallisuusalaa on voinut opiskella Omniassa syksystä 2016 saakka. Koulutus sisältää teorian lisäksi paljon liikuntaa ja ala on muutakin kuin vartiointia.

Opiskelijat harjoittelevat suojausharjoituksia tatamilla.

Turvallisuusalan työntekijöiden tehtävänä on luoda turvallisuuden tunnetta, ennaltaehkäistä riskejä ja taltuttaa uhkia. Turvallisuusvalvoja työllistyy monipuolisiin turva-alan tehtäviin, joita ovat esimerkiksi järjestyksenvalvoja, yksityisetsivä, vartija, vahtimestari ja lukkoseppä. Turvallisuusvalvojan koulutus mahdollistaa siis paljon muutakin kuin vartiointia.

”Tykkään työskennellä ihmisten kanssa ja kiva jos voi myös auttaa.” – oppilas

Opintojen ensimmäinen vuosi on pitänyt sisällään teoriaa alan perustiedoista, kuten turvallisuusalan toiminnasta, turvajärjestelmistä ja turvallisuustekniikasta sekä alaan liittyvää lainsäädäntöä. Vastapainoksi raskaalle teorialle opintoihin kuuluu runsaasti liikuntaa ja käytännön työharjoittelua, kuten opastusta ja kulunvalvontaa Omnian tapahtumissa. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan viranomaistoimintoihin vierailuiden merkeissä sekä työssäoppimaan työpaikoille.

Oppilaat saavat osana koulutusta työn kannalta keskeiset kortti- ja passikoulutukset: EA1, tulityö, työturva, järjestyksenvalvoja ja vartija. Lisäksi opiskelijat suorittavat erilaisia voimankäytön sertifikaattikoulutuksia kuten kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttö.

Omnian opettajat tietävät mistä puhuvat, sillä työkokemus alalta on vahva ja monipuolinen; kokemusta löytyy mm. rikosseuraamuslaitoksesta, suurtapahtumien järjestyksenvalvonnasta, piiritoiminnasta, sairaaloista, kansainvälisestä turvallisuustoiminnasta, yrittäjänä toimimisesta ja kouluttamisesta. Opettajat kouluttautuvat jatkuvasti myös itse – säännölliset jaksot alan töissä pitävät tiedot ja taidot ajan tasalla.

Suojausharjoituksissa punnerretaan, kaadutaan ja opetellaan ottamaan iskuja vastaan.

Tällä hetkellä alaa opiskelee kaksi peruskoulupohjaista ja yksi ylioppilaspohjainen ryhmä. Peruskoulupohjaiseen tutkintoon hakevat peruskoulun käyneet ja ylioppilaspohjaiseen lukion ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaneet. Tutkinnon sisältö on sama, mutta ylioppilaspohjaiset saavat hyväksi luettua yleisaineita, kuten äidinkieli ja matematiikka, jotka lyhentävät tutkinnon kestoa n. 3 vuodesta 2 vuoteen. Koulutus mahdollistaa jatko-opinnot esimerkiksi pelastusalalle.

Hae yhteishaussa 21.2. – 14.3.2017 Omniaan.
Lisätietoa
turvallisuusvalvojan opinnoista.