Työt etenevät Omnian Pellaksen rakennustyömaalla

Omnian rakennustyömaalle Espoon Pellakseen valmistuu porrastetusti kahdeksan omakotitaloa. Tällä hetkellä kahteen taloon tehdään muun muassa kattötöitä ja ulkoverhoilua. Kolmannessa on meneillään sokkelin muuraus.

Raudoitusta tekemässä.
Raudoitusta tekemässä.

Omnian Pellaksen rakennustyömaan omakotitalojen rakentaminen etenee. Tällä hetkellä  Diakonissantiellä sijaitseviin taloihin tehdään muun muassa ulkoverhoilua ja yhdessä talossa on meneillään sokkelin muuraus.

Diakonissantie 6:ssa on muurataan sokkelia.
Diakonissantie 6:ssa muurataan sokkelia.

”Toiveena on, että ensi keväänä puutarha-alan opiskelijat pääsisivät tekemään pihoja. Aikataulussa ja rakentamisessa mennään kuitenkin oppimisen ehdoilla ja aina valvotusti”, toteaa projektipäällikkö Afrim Tasholli.

Aurinkoiset syyspäivät suosivat rakentamista. Työmaalla on päivittäin noin parikymmentä opiskelijaa eri aloilta. Rakennusalan opiskelijoiden lisäksi työmaalla työskentelee muun muassa sähköalan opiskelijoita. Talojen rakentaminen alkoi syksyllä 2016.

Rakennustyömaalla oppimassa oleva kolmannen vuoden opiskelija Miro Korte, 19, toteaa tekemisen olevan mielekästä.

”Tämä on paras tapa oppia. Minulle oli alusta asti selvää, että haluan rakennusalalle, ja opinnot ovat vastanneet odotuksia”, hän toteaa.

Ulkoverhoilu on meneillään Diakonissantie 8:ssa ja 10:ssa.
Ulkoverhoilu on meneillään Diakonissantie 8:ssa ja 10:ssa.
Kattotyöt valmistuvat.
Kattotyöt valmistuvat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Kuvat: Teija Hakala, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Digitaalinen pedagogiikka tuo tasa-arvoa opetukseen

Eleventh International Conference on e-Learning & Innovative Pedagogies-konferenssi järjestettiin tänä vuonna New Yorkissa. Osallistumiseni konferenssiin mahdollisti Työsuojelurahastolta saatu matkastipendi. Konferenssin erityisteema oli Digital Pedagogies for Social Justice.

Heidi Lehtovaara osallistui digitaalisen oppimisen konferenssiin New Yorkissa.

Seminaariin osallistui opetusalan asiantuntijoita ympäri maailmaa, yhteensä 36 eri maasta. Tilaisuuden pääpuhujia olivat professorit Fran Blumberg, Bill Cope ja Mary Kalantzis. Esitysten yhdistäväksi teemaksi nousi uuden teknologian saavutettavuus ja käytettävyys.

Uudet oppimisympäristöt, pelillisyys ja virtuaalitodellisuus tarjoavat hienoja mahdollisuuksia tehostaa opetusta, seurantaa ja arviointia peruskoulutasolta yliopistotasolle. Opettaminen ja oppiminen edellyttävät kuitenkin laitteistoja ja osaamista. Sekä opettajat että oppilaat tarvitsevat tukea ja ohjausta jatkuvasti muuttuvien toimintaympäristöjen ja sisältöjen keskellä.

Professori Tom Liam Lynch korosti esityksessään digitaalisen lukutaidon merkitystä. Yhdenvertainen mahdollisuus käyttää digitaalisia työvälineitä ja sovelluksia on ihmisoikeuskysymys, painotti myös dekaani Karen Miner-Romanoff.

Parhaimmassa tapauksessa digitaalisuus tuo tasa-arvoa opetukseen.

Oma esitykseni perustui viime syksynä tekemääni selvitykseen ammattioppilaitoksissa työskentelevien opettajien kokemuksista. Opettajan rooli on ammatillisen koulutuksen reformissa murroksessa, ja yhteistyö työelämän kanssa tiivistyy. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset työvälineet mahdollistavat uudenlaisia tapoja opettaa, seurata ja arvioida oppimista.

Suomea pidetään koulutuksen kärkimaana, ja suomalainen osaaminen kiinnostaa. Esitykseni herättikin runsaasti keskustelua, erityisesti case-esimerkki humanoidirobottien käytöstä turvapaikkataustaisten suomen kielen opetuksen tukena. Aihe on Suomessa ajankohtainen, kun yhä suurempi osa pääkaupunkiseudun ammattioppilaitosten opiskelijoista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Suomen kielen opetusta voidaankin tehostaa sosiaalisen median sovellusten ja mobiilioppimisen lisäksi robottien avulla.

Haluatko kuulla tästä lisää? Jatketaan keskustelua: heidi.lehtovaara(at)omnia.fi, @heidilehtovaara

www.ubi-learn.com

www.facebook.com/UbiquitousLearning

@ubilearn / #ICEIP18

Teksti ja kuvat: Heidi Lehtovaara, asiantuntija

Omnia, Työelämä- ja yrityspalvelut

Parasta palvelua- ja Parasta DigiOhjausta-hankkeet

Henttaan omakotitaloille rakennetaan nyt pihoja

Omnian opiskelijoiden rakentamat kaksi omakotitaloa valmistuivat tänä syksynä Espoon Henttaalla. Talojen valmistuttua viherpuolen osaajat pääsivät rakentamaan kokonaisuuden viimeisteleviä paloja – pihoja.

Tontit ovat kooltaan 994 neliöisiä. Toinen tonteista on kulmatontti ja toinen rajoittuu luonnonvaraiseen alueeseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmä teki kulmatontin pihaa. Opiskelijoista neljä, Otto, Veeti, Henri ja Antti, asensi 110 kiloa painavia reunakiviä, ja toinen porukka levitti multaa ja siisti pihoja.

Samaan aikaan aikuisopiskelijaryhmä rakensi taaemmalle pihalle terassin pohjaa ja asensi reunalaudoituksia autotallin ympärille rajaamaan maa- ja kiviainesta.

Maanrakennustöitä tehtiin kesällä tuoden maa-ainesta kuormalasteittain ja luoden pihoille pohjat. Pohjatöiden yhteydessä huomioitiin autoille varattava alue, istutusalueet, pihavalot ja niiden sähköasennukset sekä etupihalle tuleva suihkulähde.

Kohteet ovat jo myynnissä ja pihat on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana ennen ensimmäisten omistajien muuttoa. Ennen luovutusta asennetaan vielä mm. terassit, nurmikot ja pihakivet, sekä istutetaan puita ja muita kasveja.

Vaikka opiskelijat totesivat työn olevan fyysistä, lisäsi 16-vuotias Veeti, että ala on sitä, mitä hän kaipasikin. Muutkin vasta-aloittaneet vaikuttivat olevan tyytyväisiä alavalintaansa, vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi ollut.

Kohtaaminen Omniassa – ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelu

Sanna Lauslahti, Kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen sekä hänen avustajansa Ville Virkkunen vierailivat Omniassa tiistaina 22.3. Vierailu tarkoitus oli tutustua ammatillisen koulutuksen nykytilaan ja peilata tulevaa hallituksen säästösuunnitelmiin. Vierailu alkoi tutustumisella opetustiloihin ja –tilanteisiin. Vihersalissa olivat meneillään valmistelut huhtikuussa pidettäviä SAKUstars-kulttuurikilpailuja varten. Opiskelijoiden mainostoimistossa istuivat audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat tietokoneiden ääressä ja kouluttaja Taavetti Lehtomäki esitteli työnäytteitä, joista monet myös liittyivät tuleviin SAKUstars-kisoihin. Seinällä oli malleja aineistoista, jotka ovat nyt tuotannossa mm. opasteita, kisapasseja, T-paitoja ja kisakassi. AV-viestinnän opintoja laajennetaan myös kokonaisvaltaiseen tapahtumatuotantoon. SAKUstars-kilpailujen projektipäällikkö Leena Wiikari arvioi, että yli 600 Omnian opiskelijaa on päässyt osana opintojaan osallistumaan kilpailujen järjestämiseen.

Omnia Myös opiskelijan työnhakutaitoihin kiinnitetään kurssilla huomiota. CV laitetaan kuntoon ja varmistetaan, että kirjallisen työhakemuksen teko onnistuu. Oma aktiivisuus on työnhaussa avainasemassa, toteavat opiskelijat. Ei työnantaja yleensä soittele perään, vaan on itse otettava yhteyttä.

Toisessa luokassa aikuisopiston merkonomiopiskelijat harjoittelivat PhotoShop-kuvankäsittelyohjelman käyttöä. Muutama heistä kertoi olevansa peruskoulun käynyt ja nyt suorittamassa ensimmäistä ammatillista tutkintoaan. Eräs opiskelija totesi, että aikaisempi ammatti aiheutti allergiaa ja nyt oli tavoitteena ”siisti sisätyö”. Vielä lähtiessä kuului takarivistä: ”Tämä on loistava koulu!”.

Seuraava tutustumiskohde oli Omnian tiloissa toimiva Studio Pomsi. Tähän ompelijoiden osuuskuntaan kuuluu yhteensä kymmenen jäsentä, jotka ovat opiskelleet ammatin Omniassa. Pomsilaiset tekevät sekä korjaustöitä että suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä asuja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osuuskunnan yhteisvoimin on toteutettu myös suurempia toimeksiantoja esim. teattereille tai museoille. Vaatetusalan opiskelijoita on jatkuvasti harjoittelijoina työssä oppimassa, kuten nytkin. ”Miten ylläpidätte ja kehitätte ammattitaitoanne”, uteli Sanna Lauslahti. ”Suoritan juuri pukeutumisneuvojan tutkintoa”, vastasi Nora Siivonen. Työpaikkaohjaajakoulutus on jo useilla ja pari osuuskuntalaista pääsi osallistumaan nk. Kolmas tie -hankkeeseen luovien alojen yrittäjille, joka toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. ”Se antoi meille uutta osaamista mm. taloudesta, markkinoinnista ja viestinnästä”.

Taloon tutustumisen jälkeen keskusteltiin ammatillisesta koulutuksesta yhdessä opiskelijoiden, ammattiopiston opettajien ja aikuisopiston kouluttajien kanssa. Teemoina olivat työelämälähtöiset oppimisympäristöt, opiskelijalähtöisyys ja opintojen henkilökohtaistaminen sekä osaamisperusteisuus ja opettajuuden muutos.

Ammattiopiston rehtori Maija Aaltola alusti ensimmäisen ajankohtaisen teeman koskien ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Ammatilliseen koulutukseen tulevat opiskelijat toivovat toiminnallisia menetelmiä. Työssä oppimisen rinnalla oppilaitoksessa oppiminen tapahtuu työsaleissa sekä asiakastöitä ja -projekteja tehden. Työpaikoilla opiskelun merkitys kuitenkin korostuu, kun pohditaan opiskelijoiden työllistymisen tukemista.

”Mitä toivotte lisää?”, kyseli Sanna Lauslahti opiskelijoilta. Yrittäjyysopintoja enemmän ja syvemmin, toivoi sähkö- ja automaatioalan opiskelija. Voisiko yritystoimintaa kokeilla enemmän esim. pop up -yrityksillä?

Arto Vehtari, joka on sekä opiskelijahallituksen jäsen että pelialan yrittäjä ja lähihoitajaopiskelija, mietti voisiko hänen osaamistaan yhdistää yritystoiminnassa. ”Hyvinkin”, innostui Sanna Lauslahti, ”erilaiset muistipelit ovat todennäköisesti tulossa osaksi kotihoitoa. Voisit yhdistää pelejä ja kotihoitoa itsenäisenä yrittäjänä.”

Opiskelu on nykyään entistä joustavampaa myös nuorten koulutuksessa. Apulaisrehtori Merja Puolakka kertoi alustuksessa opiskelijoille tarjottavista poluista. Keskustelussa mukana olleille opiskelijoille polut olivat tuttuja. Heistä lähes kaikki ovat valinneet aktiivipolun, eli toimivat opiskelijahallituksessa ja ryhmänedustajina tai tuutoreina. Yksilölliset polut ja henkilökohtaistaminen lisää ohjauksen tarvetta, totesivat opiskelijoiden lisäksi opettajat ja kouluttajat. Opiskelijoiden kokemuksen mukaan ei kaikki vielä toimi optimaalisesti. Kun peruskoulun käyneet ja ylioppilaspohjaiset opiskelijat ovat samassa ryhmässä, osa heistä tuntee joutuvansa opiskelemaan uudelleen jo osaamiaan asioita tai heille tulee turhia hyppytunteja.

Opettaja Nina Alkula toi ratkaisuna yksilöllisiin polkuihin joustavan opetuksen mallin, jota on pilotoitu merkonomiopiskelijoiden koulutuksessa. ”Meillä kolme opettajaa vastaa noin 80 opiskelijan ohjaamisesta. Jokainen opiskelija etenee opinnoissaan omassa tahdissaan. Opetuksen sijasta suunnittelemme ja ohjaamme opiskelijoiden oppimista. Opiskelijat on ottanut tämän myötä aktiivisemman roolin, sen huomaa siitä, kun WhatsApp laulaa vielä myöhään illalla.” Opiskelijalähtöiset mallit vaativat opettajuudelta muutoksia. Suurimmat muutokset nähdään ohjaamisen lisääntymisenä sekä siinä, että opettajien välisen yhteistyön merkitys kasvaa.

”Mitä päättäjä voisi tehdä helpottamaan ammattiin valmistumista?”, kyseli Lauslahti. ”Työssäoppimispaikkoja ei aina ja kaikilla aloilla ole helppoa löytää, ” kertoi Paula Kataja. ”Koulutan mm. Terveydenhuollon osastonsihteereitä, joiden työnantaja on useimmiten HUS. Siellä ohjaus sujuu hienosti, ehkä myös siksi, että työnantajalle maksetaan korvausta. Voisiko jonkinlaista korvausta miettiä myös muille kuin sosiaali –ja terveysaloille. Se voisi sitouttaa työnantajia ja yrittäjiä?”, mietti Paula.

Omnia  Omnia

Sanna Lauslahti oli kiinnostunut myös mittareista, joilla työllistymistä seurataan. Todettiin, että tilastointi on hidasta ja tietoja saadaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Toiveena on siis saada ajantasaisemmat työkalut opiskelijoiden työllistymisen seurantaan. Yhdessä todettiin, että moni kouluttaja kuitenkin seuraa ja tietää, miten omat opiskelijat työllistyvät. Todettiin myös, että yrittäjyyttä ja liiketaloutta pitäisi opettaa laajemmin kaikkien tutkintojen osana, sillä tarvetta osaamiselle on kaikkialla työelämässä.

”Haasteita on edelleen myös osaamisen tunnistamisessa”, totesi aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman, ”opiskelijoita on rohkaistava tuomaan esiin osaamistaan”. Oppilaitokseen ei ole myöskään syytä jäädä enää, kun tutkinnon kriteerit täyttyvät. Silloin on aika siirtyä työelämään, jossa ammatillinen kehitys jatkuu. ”Omniassa opiskeluajat ovat lyhentyneet ja nykyinen opiskelijamäärään sidottu rahoitusta ei ole kannustava”, täydensi rehtori Maija Aaltola.

Keskustelutilaisuuden lopuksi Sanna Lauslahti totesi: ”Tämä oli loistava ja avoin keskustelu. Tehdään yhdessä opetusmaailmasta vielä parempi. Lähettäkää minulle viestiä, jos tulee vielä mieleen asioita, joita vielä haluatte jakaa.”