Opastuspalvelujen ammattitutkinto laajensi työmahdollisuuksia matkailualalla

Emil Anton

Matkaoppaana toimiva Emil Anton opiskeli Omniassa opastuspalvelujen ammattitutkinnon. Anton on toiminut vuodesta 2016 Happy Guide Helsingin oppaana. Hän on työssään tehnyt pääasiassa kävelykierroksia, pyöräkierroksia ja ratikkakierroksia turisteille sekä erilaisia teemakävelyjä kuten Kauhujen kävelyä (Helsinki Horror Walk) ja Kirkkokierrosta (Holy Helsinki Walk) suomalaisille ryhmille. Lisäksi työhön on kuulunut esimerkiksi saunakierroksia, bussiopastuksia Porvooseen sekä Tallinnan-vierailuja ryhmien kanssa. Opastyön lisäksi Anton on teologian tohtori ja tietokirjailija sekä toimii Vatican Newsin suomenkielisenä toimittajana.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon koulutukseen Anton hakeutui saadakseen virallisen matkaoppaan ammattitutkinnon. Tutkinnon suoritettuaan hän voi liittyä Helsinki Oppaat ry:hyn ja laajentaa työmahdollisuuksiaan matkailualalla.

Lähtiessään opiskelemaan ammattitutkintoa Anton halusi saada paremman käsityksen matkailualasta Suomessa ja ulkomailla. Hän myös toivoi saavansa lisää tietoa mm. yrittäjyydestä, verotuksesta, matkailualan hinnoittelusta ja turvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä. ”Antoisinta ja kiinnostavinta opinnoissa olikin uuden oppiminen näiltä aloilta. Sain uutta tietoa mm. mielenkiintoisista majoitus- ja matkakohteista Suomessa sekä erilaisista matkailualan yrityksistä. Opin myös lainsäädännön ja yrittäjyyden perusasioita”, Anton sanoo.

Koulutus innosti tuotteistamaan omaa osaamista

Vielä Anton kuitenkin epäröi, kannattaako hänen perustaa omaa yritystä vai etsiä ensisijaisesti jo olemassa olevia yrityksiä, joille tehdä opastuskeikkoja. ”Joka tapauksessa koulutuksen innoittamana alan varmaankin lähitulevaisuudessa tuotteistaa ideoitani. Koen, että yhdistämällä teologin ja oppaan osaamiseni voin suunnitella ja toteuttaa ainutlaatuisia teologisia teemamatkoja ja pyhiinvaellusmatkoja”, Anton kertoo.

Osana koulutusta tehdyt erilaiset museovierailut ja opasnäytöt jäivät hänelle mieleen mukavina kokemuksina. Matkailualan työntekijälle ja yrittäjälle arvokkaita taitoja ovat myös opitut ensiapu- ja turvallisuustaidot. Anton oli erityisen tyytyväinen opastuspalvelujen ammattitutkinnon opettaja Pian antamaan hyvään opetukseen. ”Olen iloinen, kuinka sujuvasti kaikki meni koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista ja viivästyksistä huolimatta”, Anton toteaa.

Lue lisää opastuspalvelujen ammattitutkinnosta

”Kun osaan itse, keskityn auttamaan kavereita” – Patrik Tanner suorittaa kaksoistutkintoa ja vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoiden asioihin

Omnian kannustava ja rento ilmapiiri sekä intohimo omaan alaan ohjaavat kohti tavoitteita.

Patrik Tanner on aloittanut valmistautumisen Taitaja-kisoihin. Opiskelu ja vaikuttaminen motivoivat häntä.
Patrik Tanner on aloittanut valmistautumisen Taitaja-kisoihin. Opiskelu ja vaikuttaminen motivoivat häntä.

Matkailualan toisen vuoden opiskelija Patrik Tanner, 17, kertoo olevansa omalla alallaan.

”Tiesin jo kauan sitten haluavani matkailualalle. Siskoni on käynyt saman koulutuksen, ja tunnen itse tosi hyvin muun muassa laivojen ja lentokoneiden reitit ympäri maailman. Hotelleihin minulla on myös intohimo. Heti opinnot aloitettuani huomasin, että olen valinnut oikein”, hän sanoo.

Tanner suorittaa kaksoistutkintoa. Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto antavat valmiudet moneen.

”Ansioluettelossa kaksoistutkinto on iso sana, ja se antaa todella paljon mahdollisuuksia. Tavoitteenani on hakeutua liikennelentäjäkoulutukseen. Tykkään tehdä käsillä. Liikennelentäjän työssä minua kiinnostaa ihmisten kuljettaminen turvallisesti sekä pikkutarkka näpertäminen ohjaamossa. Toisaalta hotelliura ja veturinkuljettajan ammatti kiinnostavat”, hän selvittää.

Aktiivista vaikuttamista

Patrik Tanner kertoo olevansa valtavan innostunut opinnoistaan.

”Omniassa on todella hyvä opiskella. Olen sitä mieltä, että Omnia on edelläkävijä monessa asiassa. Lisäksi meillä on tosi kannustavat opettajat ja rento ilmapiiri. Kouluun on aina mukava tulla, ja kaikkien kanssa on helppoa tulla toimeen”.

Patrik Tanner vaikuttaa opiskelijoiden asioihin muun muassa opiskelijahallituksessa. Lisäksi hän on jaostohallituksen puheenjohtaja, katto-opiskelijahallituksen edustaja ja tutor.

”Niissä hommissa saan olla oma itseni. Motivoin ja kannustan muita ja tykkään olla esillä. Muutenkin koen onnistuneeni oman alan kokeissa ja näytöissä sekä koulun vastuutehtävissä”, Tanner tuumaa.

Tanner kertoo huomanneensa, että tekeminen on hänelle sopivin tapa oppia.

”Kun osaan asiat itse, keskityn auttamaan kavereita. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä”, hän sanoo.

Patrik Tanner iloitsee siitä, että oma ansioluettelo täyttyy aktiivisen osallistumisen myötä.

”Uskon sen auttavan myös työpaikan saamisessa”, hän toteaa.

Töihin tai jatko-opintoihin

Patrik Tanner on tällä hetkellä työssäoppimisjatkolla helsinkiläisessä hotellissa. Hän työskentelee hotellin vastaanotossa.

”Se on minulle yksi intohimo. On todella hienoa, että Omniasta on järjestetty tällainen väylä työelämään. Toisaalta amiksesta voi päästä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon”, hän tuumaa.

Tällä hetkellä Tanner valmistautuu myös Taitaja-kisoihin. Sekin on innostavaa.

”Opintojeni aikana en ole kertaakaan noussut sängystä ajatellen, että en jaksaisi lähteä kouluun. Se on joka aamu mahtavaa!”

Lue lisää matkailualan perustutkinnosta ja kaksoistutkinnosta.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut

Omniasta kohti unelmia

Tuire Rytteri valmistuu tänään matkailupalvelujen tuottajaksi Omnian aikuisopistosta. Hän oli jo pitkään ollut kiinnostunut matkailusta ja kansainvälisistä asioista. Hän on myös asunut ja opiskellut ulkomailla. “Se että tykkää matkustaa, ei kuitenkaan tarkoita, että matkailu olisi hyvä ala työskennellä. Silloin, kun muut matkustaa ja rentoutuu, me olemme töissä. Tämä on siis ala, johon pitää todella olla intohimoa”, sanoo Tuire.

Tuire Rytterin haave työskentelystä lentokentän kansainvälisessä ympäristössä toteutui matkailualan opintojen myötä.
Tuire Rytterin haave työskentelystä lentokentän kansainvälisessä ympäristössä toteutui matkailualan opintojen myötä.

“Olen työskennellyt aikaisemmin mm. logistiikka-alalla ja tarjoilijana. Koin kaksi vuotta sitten ahaa-elämyksen, jonka myötä hakeuduin matkailuvirkailijan koulutukseen. Koulutuksen myötä tunne siitä, että tämä on minun ala on vain vahvistunut”, Tuire kertoo.

Opinnot antoivat Tuirelle paljon. Lokakuussa 2015 hän pääsi myös osallistumaan opintomatkalle Namibiassa yhdessä opettajan ja kahden opiskelijakollegan kanssa. “Kokemus oli upea. Järjestimme Suomi-teemapäivän paikallisen matkailualan oppilaitoksen opiskelijoille ja opettajille osana matkailupalvelujen tuottamisen opintojamme. Kerroimme suomalaisesta kulttuurista, taiteesta, musiikista ja ruokakulttuurista. Saimme paljon positiivista palautetta päivästä ja hyvää kokemusta itsellemme”, sanoo Tuire. “Myös paikalliseen matkailualan opetukseen tutustuminen oli mielenkiintoista”, jatkaa Tuire.

Tuire on työskennellyt koko ajan opintojensa ohella ja hän kiittääkin opettajia siitä, että opinnot on saanut hyvin nivottua työskentelyn kanssa.  Työskentely lentokentällä oli yksi Tuiren haaveista heti koulutuksen alkumetreistä alkaen. ”Lentokentällä on oma tunnelmansa. Sitä on vaikea selittää”, sanoo Tuire. Hän pääsi osana opintojaan vierailemaan Helsinki-Vantaan lentokentällä ja tutustumaan lentokentän eri toimintoihin. Viime kesänä hän pääsi töihin lentokentän turvatarkastajaksi ja tänä keväänä Tuiren haave toteutui, kun hän pääsi oman alan töihin eli lentokentän asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentokentälle. Vaikka unelmatyö on nyt saavutettu, Tuire on kiinnostunut myös jatkamaan opintojaan. Hän on hakenut opiskelemaan ammattikorkeakouluun matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaan. Myös muut jatko-opintomahdollisuudet kiinnostavat. ”Olen tyytyväinen siihen, mihin elämä on minua tähän asti vienyt, joten varmasti tulevaisuudenkin polku vie hyvään suuntaan”, päättää Tuire. Onnea tulevaan ja toivottavasti tapaamme lentokentällä!

Lue matkailupalvelujen tuottajan koulutuksesta omnia.fi/matkailupalvelujen-tuottaja