Killat avoimesti verkossa -hankkeen aloitusleirillä

Killat avoimesti verkossa-hanke on Opetushallituksen rahoittama ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia hallinnoima kahden vuoden mittainen hanke, joka kestää vuoden 2019 loppuun.

Hankkeeseen kuuluu Omnian lisäksi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Hevosopisto Oy, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hanke lähti liikkeelle lumisissa tunnelmissa Matkailutila Varjolassa, Kuusassa.

Hankkeen aikana Omniassa kehitetään kiltamallista toimintaa. Tavoitteena on kiltojen työelämälähtöisyys, yrittäjämäinen ajattelutapa sekä vahva digitaalisuus.

Digiajattelun keskiössä on opiskelijan toimiva portfolio. Päämääränä on saada uusien tutkintojen perusteet yhdessä haltuun. Projektin aikana Omnian ravintola- ja catering- sekä elintarvikeala laajentaa Kiltakoulut-toimintamallia perustamalla kaksi uutta kiltaa, Tarjoilijakillan ja Leipurikillan.

Projektipäällikkö Anu Konkarikosken sanoin: ”Projekti vahvistaa eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen verkossa tapahtuva yhteistyötä sekä lisää eri alojen kiltojen välistä digiyhteistyötä on-line opetuksen ja yhteisten verkkoalustojen avulla.”

Tapaamisen aikana osallistujat inspiroituivat ja loivat paljon uusia kontakteja ympäri Suomea.

Lue lisää Kiltatoiminnasta.

Teksti ja kuva: Oona Haapakorpi

Kiltamainen toiminta tuo opetuksen henkilökohtaisemmaksi – sähköisesti

Omnian Heikki Nurmelan (vas.) ja Harri Kullbergin (oik.) välissä kiltakoulumallin kehittäjä-opettaja Jari Välkkynen. Kuva: Esko Lius
Omnian Heikki Nurmelan (vas.) ja Harri Kullbergin (oik.) välissä kiltakoulumallin kehittäjä-opettaja Jari Välkkynen. Kuva: Esko Lius

Keskiajalla kilta on tarkoittanut ammatinharjoittajien yhteenliittymää. Termiä on käytetty erityisesti käsityöläisammattien yhteydessä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien mallissa kiltakoulu on opetuksessa hyödynnettävä tapa opettaa ja oppia: opettaja on valmentajan ja kisällin asemassa, oppilas oppipoikana ja tutorina muille oppilaille. Älypuhelimet ja padit otetaan oppimisen avuksi – videoita, kuvia ja ohjeistuksia hyödynnetään tilanteen ja tarpeen mukaan.

Omniaan perustettiin helmikuussa Autokilta Original Espoo. Kiltakoulua vetävät ajoneuvo- ja kuljetustekniikan lehtori Heikki Nurmela sekä myynnin ja markkinoinnin opettaja Harri Kullberg. Kiltakoulun ytimessä on yhteisön luominen, johon halutaan kuulua ja johon kuulumista tunnustetaan killan tunnisteilla. Ensimmäinen kunkin alan perustettu kilta saa omaan tunnisteeseensa merkinnän original. Käytännössä tarkoittaen, että original kilta on arvioimassa uusien kiltojen hyväksymistä.

Miten opetus sitten on muuttunut Autokillan myötä?

Autokilta Original Espoo

Omniassa neljä vuotta ollut Nurmela omaa monipuolisen taustan erilaisista autoalan hommista: pikkupoikana hän oli mukana isän autokorjaamossa verstashommissa, myöhemmin Orionin tehdaspalvelun konepajalla, Kutterin linja-autotehtaalla, autoasentajana, korinkorjaajana, autokorjaamon työnjohtajana, autovahinkotarkastajana ja teknisenä asiantuntijana autokorjaamolaitteiden maahantuojalla. Ennen Omniaa Nurmela oli Variassa, jossa sähköiset työkalut ja sosiaalinen media olivat keskeinen osa työtä.

Kiltamainen toimintatapa onkin Nurmelan mukaan hänellä sisäsyntyistä, joka on vain saanut nyt virallisen statuksen. Ennen kaikkea yrittäjämäinen asenne ja toiminta kuuluvat siihen. Käytännössä Nurmelalla on laajempi työkalupakki käytössä kuin ennen Autokiltaa. Työkalujen joukosta löytyy lisää sähköisiä ja sosiaalisen median välineitä kuten blogeja ja videoita. Välineet eivät ole itsetarkoitus vaan niitä käytetään ryhmän, henkilön ja tilanteen mukaan.

Opetussuunnitelma on täysin sama, mutta opettajat saavat kiltakoulusta ideoita suunnitelman opetuksen toteutukseen. ”Samaan maaliin päästään montaa eri tietä”, sanoo Nurmela. Autokilta hakee vielä muotoaan, mutta tärkeintä on hyviin oppimistuloksiin pääseminen.

Harva autoasentajakaan pystyy enää työssä välttämään asiakaspalvelutaitoja tai sosiaalista mediaa. Asiakaspalvelutaidot tulevat laajenemaan, esimerkiksi Volvon ja Bilian asentajat ovat suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Takuukäsittelyssä asentajien pitää liittää mukaan valokuvia ja mahdollisesti videota. Lisäksi testerit ja muutkin toimivat nykyään lähes pelkästään verkkopohjaisena.

Autokilta oli mukana American Car Showssa tänä keväänä, jossa oli oppilaita tekemässä asiakaspalvelu-suoritustaan. Tapahtuma oli menestys ja sen yhteydessä toteutettu some-kampanja, joka tavoitti 10 000 ihmistä. Nurmela kertookin, tapahtumaan mennään uudestaan ensi vuonna. Nyt haussa on jokin mielenkiintoinen projekti (auto) tapahtumaa silmällä pitäen.

Taustaa

Kiltakoulut-toimintamalli syntyi nykyiseen muotoonsa opetushallituksen oppimisympäristöhankkeesta joka starttasi vuonna 2012. Toimintamallia oli synnyttämässä ammatillisen koulutuksen järjestäjät Koulutuskeskus Tavastia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Salon seudun ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto sekä Oulun seudun ammattiopisto. Alun perin kiltakoulumallin on kehittänyt Tavastian opettaja Jari Välkkynen.

Kiltakoulumalli yhdistää, kehittää ja levittää hyviä opetuskäytänteitä yli oppilaitosrajojen. Se helpottaa vertaisoppimisen ja sosiaalisen median ottamista osaksi päivittäistä opetusta. Aktiiviset ammatin opiskelijat hankkivat somea ja mobiilia hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet. Kiltakouluja on mm. asentajakilta, keikkailu, matkailukilta, metallikilta ja opettajakilta.

Tutustu Autokilta Original Espoon Facebook-sivuihin ja YouTube-kanavaan

 

Teksti: Terhi Hakkarainen ja Esko Lius
Kuva: Esko Lius