Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta valmiuksia uuteen työhön

Kuva Senja Liikosesta

Senja Liikonen työskentelee järjestökoordinaattorina Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja Hyvinkään sairaalan kumppanuushankkeessa, Vertaistuen polku sairaalasta kotiin. Liikonen suoritti Omniassa vapaaehtoistyön koordinaattoreille suunnatun Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Aloittaessaan koulutuksessa Liikonen oli juuri vaihtanut työpaikkaa ja aloittanut uudessa tehtävässään Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostossa. Vaikka Liikonen oli aiemminkin työskennellyt järjestökentällä kehittämis- ja koulutussuunnittelutehtävissä, hän koki koulutuksen tukevan uudessa työtehtävässä toimimista. ”Koulutus tarjosi loistavan mahdollisuuden saada täsmävalmiuksia uuteen työtehtävääni, joten hain innolla mukaan” Liikonen sanoo.

Opintojen sisältö vastasi omia työtehtäviä

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto on alueellinen kattojärjestö, jonka jäsenenä on 54 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa. Yhdistysverkoston keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa. Lisäksi Yhdistysverkosto toimii vaikuttajana ja alueensa vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan kehittäjänä. Liikosen tehtävänä on kehittää vertaistukitoimintaa Hyvinkään sairaalassa osana OLKA®-toimintaa ja kotiutumisen jälkeen asuinkunnissa yhdessä alueen yhdistysten kanssa. Lisäksi hänen tehtävänään on vahvistaa alueellista vertaistuen verkostoyhteistyötä, valmentaa uusia vertaistukijoita ja tukea heitä tehtävässään.

Liikosen mielestä antoisinta opiskeluissa oli se, että sai opiskella juuri sitä, mitä samanaikaisesti työssään tekee. Opittua pystyi suoraan nivomaan työhön ja työssä kohdattua pystyi reflektoimaan yhdessä muiden kanssa. ”Uskon, että sain monin tavoin varmuutta oman työni toteuttamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen. Etenkin lähipäivien yhteisen jakamisen myötä sain monia ihan konkreettisia työvälineitä arkeeni. Näyttöihin syventyessä tuli pohdittua ja arvioitua omaa työtä kokonaisvaltaisemmin kuin sitä olisi muuten tullut tehtyä.” Liikonen toteaa.

Oman työn lähestyminen näköalapaikalta

Yhteisen reflektoinnin ja pohtimisen lisäksi Liikonen koki kuukausittaiset lähiopetuspäivät sisällöiltään antoisina. ”Tuntui etuoikeutetulta, kun sai katsella uutta työkenttäänsä ikään kuin näköalapaikalta. Koulutuskokonaisuus vaihtuvine kouluttajineen tarjosi kattavan kokonaiskuvan vapaaehtoistyön koordinoinnista, kehittämisestä ja johtamisesta sekä näkymän ajankohtaisista teemoista, kuten vaikkapa palvelumuotoilusta vapaaehtoistoiminnassa”, Liikonen sanoo.

Senja Liikonen sai koulutuksesta vahvistusta yhteiskehittämisen edistämiseen. OLKA®-toiminnassa ja kattojärjestötyössä siltojen rakentaminen eri toimijoiden välille on olennainen osa Liikosen työtä ja koulutus toi lisää tukipilareita siltojen rakentamiseen. Liikonen kokee tärkeäksi sen, että myös erittäin arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset saavat osallistua toiminnan kehittämiseen ja kokevat tulleensa kohdatuiksi ja arvostetuiksi työssään. ”Aion jatkossakin kantaa työkalupakissani valmentavaa otetta vertaistukijoiden ohjaamisessa sekä vaalia kiitoksen, kannustuksen ja palautteen merkitystä” Liikonen kertoo.

Tutustu vapaaehtoistyön koordinaattoreille suunnattuun lähiesimiestyön ammattitutkintoon

Ihmisten tarve matkustaa ja kokea uutta ei ole kadonnut

Matkailualan etsiessä tulevaisuuden suuntaa kansainvälisen pandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia, on hyvä aika päivittää alan osaamista ja opiskella uutta. Omnia järjestää alan ammattilaisille suunnattua koulutusta sekä oppaille että hotellivirkailijoille. Opastuspalvelujen ammattitutkinto täydentää osaamista matkaoppaana toimimiseen koti- tai ulkomailla. Matkailupalvelujen ammattitutkinto syventää osaamista matkailun ja hotellin asiakaspalvelutyössä. Koulutus valmentaa erityisesti hotellin vastaanoton, aulabaarin ja kokouspalvelujen työtehtäviin.

Omniassa on panostettu jo vuosia hotellivirkailijoiden koulutukseen ja syyskuussa uutena koulutuksena alkaa opastuspalvelujen ammattitutkinto.

Kuva Valentin Lindenistä

Vastaanottovirkailijana aiemmin toiminut Valentin Lindén aloittaa syksyllä jatko-opinnot Omniassa ja tähtää opastuspalvelujen ammattitutkintoon. ”Toivon oppivani lisää alalla tarvittavia taitoja. Erityisesti toivon oppivani lisää markkinoinnista ja saavani tärkeitä kontakteja alalta. Uskon, että opastuspalvelujen ammattitutkinto hyödyttää myös cv:ssä, kun ammattinimikkeenä on opas. Ammattitutkinto on isompi valtti työnhaussa kuin pelkät pienet kurssit ja työkokemus”, miettii Lindén. Lindén aikoo suorittaa samaan aikaan Haaga-Heliassa restonomin koulutuksen monimuoto-opintoina.

Lindén on aiemmin toiminut mm. oppaana Helsinkiin saapuville risteilyvieraille, vastaanottovirkailijana hotellissa, oppaana Siuntion kartanossa, kerroshoitajana hotellissa sekä Bed & Breakfast -majoituksen työntekijänä Turun saaristossa.

Kevät on ollut haastava ja Lindén on työskennellyt Postin Logistiikkakeskuksessa ollessaan lomautettuna. ”Onneksi tilanne on laantumassa ja voidaan myös avata hotelleja sekä rajat niiden maiden kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa kuin me. Matkailun tuomat ongelmat tekevät asiasta monimutkaisen ja tulevat varmasti puhuttamaan pitkään”, miettii Lindén. Hän ei ole kuitenkaan menettänyt uskoa alan tulevaisuuteen. ”Toivon, että tämäkin ala tulee toipumaan. Ihmisten tarve matkustaa ja kokea uutta ja uusia kohteita ei ole kadonnut mihinkään pelkän viruksen takia. Vaikka matkailuala ei toivukaan ihan heti samanlaiselle tasolle kuin aiemmin, uskon että alalla on tulevaisuus vuosiksi eteenpäin. Kestävällä tavalla kaikissa tilanteissa”, toteaa Lindén.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta tukea oman yrityksen kehittämiseen

Kuva Kaija Toivakasta

Kaija Toivakka suoritti Omniassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Toivakka toimii yrittäjänä kahdessa perustamassaan yrityksessä, S.M.A.R.T. Thinking Oy:tä ja Caia’s Trainingiä. Näistä S.M.A.R.T. Näistä S.M.A.R.T. Thinking Oy on jyväskyläläinen yritys, josta tuottaa liikelahjojen lisäksi myös sisustukseen sopivia tuotteita. Yrityksen taustalla on vuosien kiinnostus ja opiskelu aivojen toiminnasta.

”Aivojemme hyvinvoinnilla on yhä kasvava merkitys yhteiskunnassamme. Työn murros ja jatkuvasti lisääntyvä̈ informaatiotulva ovat tuoneet mukanaan jatkuvasti kasvavat vaatimukset sekä kiireen ja kuormittavuuden kasvun”, toteaa Toivakka. Ennen yrityksen perustamista, Toivakka oli vuosien ajan opiskellut omatoimisesti aivojen toimintaa. Opinnot jatkuvat parhaillaan syvällisemmin Helsingin ja Aalto yliopiston avoimissa yliopistoissa.

Toivakka hakeutui tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon, kun hänellä oli yrityksensä tuotekehitysprojekti alkuvaiheessa. Tavoitteena oli kehittää ja tuotteistaa kiireiseen arkeen aivo- ja muistitreeniksi sopivia tuotteita. Hän etsi koulutuksesta lisäosaamista uutuustuotesarjan tuotteistamisprojektin suunnitteluun ja läpivientiin.

Koulutuksesta työkaluja tuotteistamiseen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa kiinnostavinta ja antoisinta Kaija Toivakalle oli palvelumuotoilun osuus. ”Palvelumuotoilu elää koko ajan toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa. Tuotekehitystyön tulee olla kartalla ja reagoida muutoksiin proaktiivisesti. Koulutuksesta sain hyviä työkaluja, jotka tukevat tuotteistamisen ja kehitystyön eri vaiheita”, Toivakka kertoo.

Koulutuksen aikana Toivakka tuotteisti logotuotteeksi ja mainoslahjaksi sopivan tuotesarjan, joka tarjoaa aivoille niin treeniä kuin irtiottoa rutiineista. Tuotekehitystyö jatkuu vielä. Toivakka toivoo erityisesti voivansa käyttää palvelumuotoilun ja tuotekehitystyön taitoja paitsi omien tuotteiden kehittämisessä myös muiden yritysten auttamisessa.

3 tärkeintä/parasta koulutuksen teemaa, jotka kulkevat Kaija Toivakan mukana

  • palvelumuotoilu on jatkuva, se kehittyy ja elää koko ajan
  • nykyajan brändi ei ole enää vain merkki, tunnus tai logo, vaan sitä pidetään yrityksen jokapäiväisenä toimintana, joka ohjaa yrityksen suuntaa ja päätöksentekoa
  • markkinat voitetaan asiakaslähtöisellä tuotteistuksella

Tutustu tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnosta osaamista hovimestarin tehtäviin

Kuva Saija Seppäsestä

HUS Asvia Cateringissä työskentelevä Saija Seppänen suorittaa Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella työssään.

Seppänen työskentelee HUS Asvia Cateringissä, jolla on 2 yksikköä Meilahden sairaala-alueella, Meilahti ja Biomedicum. Meilahti palvelee eri sairaaloita ja Biomedicum keskittyy palvelemaan Helsingin yliopiston tiloissa olevia asiakkaita. HUS Asvia on Suomen suurin tukipalveluja tuottava organisaatio, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille erilaisiin tarpeisiin monipuolisia palvelukokonaisuuksia osana potilaan hoitoketjua.

Saija Seppänen hoitaa hovimestarin esimiestehtäviä samalla kouluttautuen ammattiin. Hän toimii Meilahdessa, jossa työskentelee hänen lisäkseen keittiömestari, 2-3 kokkia ja 2-3 tarjoilijaa. Tarjoilutiimin vetäjänä Seppänen huolehtii, että työt sujuvat ja tieto kulkee. Hän myös ottaa vastaan tilauksia asiakkailta, vie ne tilausjärjestelmään, tekee tavaran tilauksia yhdessä keittiömestarin kanssa ja pitää yllä omavalvontaa. Tarvittaessa hän on apuna siellä missä tarvitaan, tilausten toimittamisessa ja välillä myös keittiössä.

Teoriasta käytäntöön omassa työssä

”Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto on pätevyysvaatimus hovimestarin työhön nykyisellä työpaikalla, joten uusi työ ja koulutus tulevat samassa paketissa kätevästi oppisopimusopiskelun kautta.”, kertoo Seppänen. Seppäsen pitkän tähtäimen tavoite on hakeutua vielä opiskelemaan ammattikorkeakoulututkintoa restonomiksi.

”Opiskelujen myötä, on vahvistunut tunne siitä, että olen oikealla tiellä. Koulutuksen tehtävät ovat vahvistaneet osaamistani ja olen joutunut tutkimaan osa-aluetta, joka kuuluu alaan, muttei varsinaisesti jokapäiväisessä työssä tule vastaan”, Seppänen toteaa.

Seppänen on kokenut opintojen lähipäivissä kiinnostavana sen, että saa kuulla kokeneen ammattilaisen kokemuksia työelämästä. Hän oppii parhaiten tekemisen kautta ja kouluttajat tarinat ovat tukeneet käytännön oppimista. ”Päivittäisessä työskentelyssä voi tulla ahaa-elämyksiä, että tästä se kouluttaja Markku Rosendahl siis puhui! ”, kertoo Seppänen.

Lue lisää oppisopimuskoulutukseta.

Tutustu majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoon.

Sosiaali- ja terveysalan taitoja sote-pajalla

 

Omnian nuorten työpajojen sote-pajalla on mahdollisuus tutustua sosiaali- ja terveysalan hoitotyön avustaviin tehtäviin, niin teoriassa kuin käytännössäkin, lasten ja vanhusten parissa.

Työpaja alkoi maaliskuussa 2020 juuri koronan poikkeusrajoitusten pyörteissä, joten ensimmäiset kuukaudet sujuivat etätyöskentelyn parissa. Etätehtävien kautta on läpikäyty oleellisia perusasioita kuten työelämän perussääntöjä ja käytäntöjä, hoitoalatyön moninaisia työtehtäviä, sisältöjä ja ominaisuuksia sekä opiskelu- ja työpaikkamahdollisuuksia. Olemme pohtineet paljon myös työn eettisiä näkökulmia ja monenkirjavaa asiakaskuntaa hyvin erilaisine tuen tarpeineen, joita työssä kohtaa päivittäin. Lisäksi aiheina ovat olleet alalla työskenteleville olennaisena oma hyvinvointi ja persoonallisuus, joita olemme käsitelleet niin ammatillisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi reilusti huumorilla höystettyjen erilaisten testien muodossa.

Kuva retkievaista

Johdatus tehtäviin on tapahtunut mm. aiheita käsittelevien tv-ohjelmien, dokumenttien, lehtiartikkeleiden ja itsenäisen tiedonhaun kautta. Tehtävien vastauksia pohdittiin jokaisen kanssa yksilöllisesti ja myös porukalla. Pajaan on mahtunut niin vakavamielisiä, antoisia ja valaisevia keskusteluja, kuin mahat kippurassa nauramista vuorovaikutus- ja heittäytymisharjoituksissa ja työpajaohjaan esimerkkitarinoita todellisesta työmaailmasta kertoessa.

Etätyöskentelyviikot antoivat hyvää aikaa laajalti teorian käsittelyyn. Toisaalta odotus oikeiden töiden pariin pääsemisestä oli kova. Kun työn kohteet ja työkalut ovat ihmisiä, osaa teoriasta on mahdotonta täysin hahmottaa ja ymmärtää kokematta ja kokeilematta asioita itse.
Lähityöskentelyyn työpajalle siirryttyämme pääsimmekin harjoittelemaan monia juttuja toisillemme tehden. Esimerkiksi työssä käytettävien toiminnallisten ja luovien ohjausmenetelmien kokeilujen tuoksinassa pajalla syntyi mm. taikataikinateoksia, mielikuvitustarinoita ja maalauksia Sinisestä koirasta ja lentävistä etanoista, jumpattiin ja rentouduttiin Autopesula-hieronnassa ja Kupariketun matkassa lohikäärmeiden maahan, käyskenneltiin luonnossa bingon muodossa ötököitä, kukkia ja värejä bongaten, tehtiin laulupusseja laulukortteineen (tietysti testattiin ne!) ja muuta materiaalia omaan materiaalivinkkipankkiin valmiiksi käytettäväksi tulevaisuutta varten.

Lettien tekoa hiuksiin

Nuorten ajatuksia pajasta

”Oon saanu tosi paljon itseluottamusta lisää. Kun (etä)tehtävissä on joutunu miettii paljon omia piirteitä ja miten ne sopis sote-alalle tai missä saattas tarvii harjotusta. Jotenki sai tsemppiä siitä, et voi olla tosi hyvä hoitaja, vaikkei ookkaan maailman ulospäinsuuntautunein ja puheliain ihminen, koska asiakkaitakin on erilaisia.” Nina 21 vuotta

”Mua kiinnostaa lapset ja nuoret. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat, että meen takas kouluun et saan tutkinnon ja siit eteenpäin. Tehtävistä oon oppinu ainaki erilaisista menetelmistä mitä lasten kaa voi tehdä, kaikkee askartelu, liikunta ja musiikkijuttuja. Ja esimerkiks se luento jännittämisestä oli tosi hyvä.” Rahma 19 vuotta.

”Mä oon tykänny olla täällä kerhossa tosi paljon. Mielenkiintoisinta pajassa on just ollu päästä näkemään minkälaista se lasten parissa työskentely on. Tulevaisuudessa oon toivottavasti töissä, ehkä jossain päiväkodissa.” Pinja 21 vuotta

Teoria käytäntöön lasten kesäkerhon ohjauksessa

Kesäkuussa aloitimme muutaman viikon pestin Leppävaaran seurakunnan 6-9-vuotiaitten lasten kesäkerhossa, jossa saamme parhaillaan kokea työskentelyä oikeiden asiakkaiden ja työtiimin kanssa. Heinäkuussa tiedossa on Leppävaaran seniorikeskuksen asukkaiden pihapuistoon toimintaradan järjestäminen sekä kolmen viikon työjakso Espoon keskuksessa Suvelan asukaspuistoon lapsiperheille järjestettävän toiminnan parissa. Sitten syksyä kohden odotellen rajoitustilanteita, joko pääsemme päiväkotiin ja vanhusten pariin hommiin ennen pajan päättymistä lokakuussa.

Kuva lapsista piirtämässä

”Kesäkerhossa otetaan aamulla ensimmäisenä lapset vastaan eteisessä ja viedään heidän eväänsä jääkaappiin ja lapsille laitetaan nimilaput puseroon. Sitten ulkoillaan n. 2 tuntia lähipuistoissa, koulun pihalla tai metsässä. Lapset leikkivät ja aikuiset on mukana ja valvoo ettei mitään satu. Sen jälkeen tullaan syömään ja ollaan hetki sisällä, voi rauhoittua, askarrella, pelata, leikkiä yms. Kello 13 aikaan lähdetään taas ulos ja leikitään loppupäivä kerhon omassa pihassa ja kello 14 kerhopäivä päättyy. Aina päivän alussa ja lopussa on piiri, jossa kaikki saa kertoa päivän fiiliksiä. Kerhossa on noin 24 lasta ja 3 ohjaajaa, joitten ryhmissä me ollaan apuohjaajina. Me autetaan lapsia eväitten lämmityksessä, ollaan pelikaverina ja autetaan vaikka askartelussa. Välillä pitää vähän komentaakin. Se on tosi kivaa kun lapset tykkää ja pyytää koko ajan mukaan”, kertovat työkokeilijat Pinja ja Rahma.

Tustustu sote-pajan toimintaan ja hae mukaan!

Itsetuntemusta alter egoista

Esimerkkejä etätehtävänä tehdyistä alter egoista, jotka tehtiin syntymäajan perusteella käyttäen omia ominaisuuksia.

Olen vangitseva kameli!
Minulla on vangitsevat silmät, katseeni saattaa olla pistävä enkä näytä ulospäin mitä ajattelen
Juon paljon vettä, jonka varastoin kyttyrääni. Pidän kesän lämmöstä, voisin kuvitella asuvani maassa, jossa olisi lämmin ympäri vuoden. Tykkään hienon hiekan tunteesta varpaissani. Olen lauhkea ja rauhallinen, mutta halutessani myös itsepäinen ja hankala. Ja hymyilen paljon, kuten kameli!

Olen vislaava majava
Tykkään liikkua vedessä (uinti ja vesijuoksu)!
Pureudun itseäni kiinnostaviin asioihin ja tehtäviin!
Olen sosiaalinen. Tykkään luonnosta. Oman kodin suoja on erittäin tärkeää minulle. Olen erittäin huumorintajuinen sekä luova hullu!

Olen vilkas majava
Kuten yhdyskunnassa elävä majava, minullekin perhe ja suku on tärkeä, ja viihdyn hyvin kaveriporukassa. Pesänrakentajana olen aktiivinen, koska olen juuri muuttanut ensimmäiseen omaan kotiini. Niin kuin majava käyttää aikaa turkkinsa huoltamiseen, minäkin olen mielelläni huoliteltu. Olen sosiaalinen ja nuorempana jopa huimapäinen ja vilkas!

Teksti ja kuvat: sote-pajan työpajaohjaaja Susanna Vasenius

Mohammed Al-Sultani opiskeli oppisopimuksella puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon

Kuva Mohammed Al-Sultanista

Mohammed Al-Sultani muutti Irakista Suomeen noin viisi vuotta sitten, ja alkoi ensitöikseen opiskelemaan suomen kieltä. Hän työllistyi samana vuonna ja sai vakituisen työpaikan rakennussiivoojana pian sen jälkeen. Työskenneltyään muutaman vuoden, päätti Al-Sultani opiskella tutkinnon työn ohessa. Näin hän päätyi Omniaan opiskelemaan oppisopimuksella puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon.

Al-Sultani valmistui ammattiin keväällä 2020, noin vuoden kestävien opintojen jälkeen.
”Työ on opettanut minua paljon, mutta koulutus antaa paljon monipuolista lisätietoa, mitä työssä ei saa. Lisäksi koulutuksen kautta voi saada uusia työtehtäviä ja vastuualueita. Koulutus on tae työnantajalle, että henkilöllä on tarvittavat tiedot ja taidot alalta. Suomessa arvostetaan koulutusta”, toteaa Al-Sultani.

Al-Sultani kertoo osaavansa organisoida työnsä nyt paremmin, kun ymmärtää työjärjestyksen, mistä aloittaa, mihin lopettaa ja miksi. ”Osaan perustella asiakkaalle paremmin omia valintojani, jotka pohjautuvat koulutukseen. Olen saanut myös paljon lisää tietoa, kuinka välttää riskejä ja vaaratilanteita, joka työssäni on tärkeää. Myös ensiapukurssi oli erittäin hyödyllinen tässä ammatissa. Yksi tärkeimmistä asioista oli myös ympäristön huomioonottaminen kaikessa tekemisessä. Koulutus on siis antanut paljon varmuutta lisää”, kertoo Al-Sultani.

Al-Sultani näkee tärkeänä, että koulutuksessa hän tapasi tapasi paljon uusia ihmisiä erilaisista kulttuureista. Myös hänen suomen kielen osaamisensa ja ammattisanastonsa karttuivat opiskelun ohessa. Tärkeimpinä teemoina opinnoista kulkevat mukana uusien ihmisten opastaminen työssä, ympäristöystävällisyys, teoriat ja uudet hoito- ja siivousmenetelmät sekä ergonomia.

”Suomalainen koulutus on erittäin hyvää, systemaattista, laadukasta ja joustavaa. On ollut mielenkiintoista nähdä suomalainen koulutussysteemi. Jos vertaan oman maani kouluihin, Suomi on hyvin moderni. Voimme päästä käsiksi kaikkeen tietoon jopa kotoa käsin, ja opetus voidaan järjestää netissä, kuten nyt korona-aikana tehtiin. Opettajat Suomessa ovat ammattitaitoisia ja käsittelevät ryhmiä hyvin. Oma opettajani Maija osasi ottaa jokaisen luokassa huomioon ja antoi tietoa yksilöllisesti”, Al-Sultani summaa.

Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon.

Tutustu oppisopimuskoulutukseen.

Kuljetuspaja ei pysähdy paikoilleen!

Omnian nuorten työpajojen kuljetuspaja on toiminut poikkeustilanteesta johtuen tänä keväänä työkokeilijoiden osalta etänä. Aluksi uusi järjestely oli hiukan jännittäväkin. Jännitystä oli ilmassa niin kuljetuspajan ohjaajalla, oppisopimustyöntekijällä kuin työkokeilijoilla. Nyt kun toiminta on vakiintunut, voimme kaikki kuljetuspajalaiset varmaankin todeta, että hyvin on mennyt. Paljon piti muuttaa tapoja ohjata toimintaa.

Eniten minua pajan ohjaajana mietitytti, miten saan pidettyä kaikkien mielenkiinnon kuljetusalaan yllä. Lisäksi pohdin miten kuljetustoiminnot, jotka pitää hoitaa vallitsevasta tilanteesta huolimatta, saadaan tehtyä.

Siirtyminen etätoimintaan

Koko kuljetuspajan porukka sopeutui etätoimintaan varsin hyvin. Kun etätoiminta alkoi, päätin kuljetuspajan ohjaajana, että tästäkin tilanteesta on päästävä eteenpäin ja niinhän me pääsimmekin.
Muuttuvat tilanteet ovat kuljetuspajalla ja kuljetusalalla yleensäkin ihan tavallista arkea. Aloin suunnitella ja pohdiskella, mitä on työkokeilijoiden laadukas kuljetuspajatyöskentely etänä.


Etätyöskentely

Työkokeilijat saivat jokaisena toimintapäivänä aamuyhdeksältä kuljetusalaan ja auton tekniikkaan liittyviä tehtäviä. Laitoin tehtävät kuljetuspajan Teamsiin ja soitan jokaiselle. Samalla keskustelimme tehtävien sisällöstä. Tehtävät ovat sisältäneet kuljettajan ajo- ja lepoaikasäädöksiä ja niiden perusteella tehtäviä monivaiheisia kuljetustehtäviä. Tehtävissä on käsitelty myös autojen massoja, mittoja, tekniikkaa, hallittavuutta, lastausta, kuorman kiinnittämistä, ennakoivaa ajamista, renkaita, polttoaineita. Erilaisten ajoneuvojen ja yhdistelmien turvallista kuljettamista maantiellä on käsitelty kysymyksien ja YouTube -opetusvideoiden avulla. Aikaa vastaamiseen oli kello 12 asti. Jokainen nuori palautti tehtävät ohjaajan sähköpostiin. Sen jälkeen tarkistin vastaukset ja annoin palautetta. Olemme olleet myös yhteydessä porukalla Teamsin välityksellä. Näillä toiminnoilla jokaiselle tulee tunne, että olemme samaa, yhdessä toimivaa kuljetuspajan porukkaa. Vaikkakin työkokeilijat osallistuvat vain teoriassa kuljetustehtäviin. Minua on ilahduttanut jokaisen positiivinen suhtautuminen uuteen.


Oppisopimuskuljettajan työ ja etätehtävät

Kuljetustehtävät olivat poikkeustilanteessa pääasiassa oppisopimuskuljettajan suoritettavana. Kaikki kuljettaminen on kuljetuspajaohjaajan tarkkaan hallittua ja vaatii siksi suunnittelua. Tämä ajosuunnittelu tapahtuu aina ennen kuljetustapahtumaa. Jos saman päivän aikana on tehtävänä useita eri tehtäviä, voi suunnitelmiin tulla paikan päällä viimekäden muutoksia. Näistä muutoksista vastaa usein oppisopimuskuljettaja, joka kuitenkin informoi niistä kuljetuspajan ohjaajaa. Kuuluuhan ajosuunnittelukin omana osana kuljettajan opintoihin. Näiden kuljetustehtävien lisäksi oppisopimuskuljettaja on myös osallistunut teoriatehtävien tekemiseen. Silloin kun kuljettamista on ollut vähemmän ja työpäivä on jäänyt lyhyeksi, teoriatehtävät on antaneet hyvää sisältöä hänen ammattiin opiskeluunsa. Teoria tehtävät ovat aivan samoja joita hän tekee omien lähiopiskelu päivien aikana.

Kuljetustehtävät kuljetuspajalla

Kuljetuspajalla tehdään hyvin monenlaisia kuljetuksia. Palvelemme yksityisasiakkaita, yrityksiä ja koko pääkaupunkiseutua. Lisäksi iso osa tehtävistä tulee Omnian sisäisistä jatkuvista tai kertaluontoisista kuljetustilauksista. Tehtävämme ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Kuljetustehtäviä on haasteellisempia ja helpompia. Jokaiselle työkokeilijalle pyrin löytämään yksilöidysti juuri hänelle sopivia kuljetustehtäviä. Mukana tutustumassa kuljetustyöhön on myös sellaiset työkokeilijat apulaisina, joilla ei ole ajokorttia.

Vakituisiin aikataulutettuihin sisäisiin kuljetustehtäviin kuuluu päivittäin tehtävät ruokakuljetukset. Ruokakuljetus tehdään joka arkipäivä, alkaen klo 09.20 ja se kestää koko aamupäivän. Kierrokseen kuuluu edellisen päivän ruoka-astioiden keräystä, edellisen päivän yksittäispakattujen ylijäämäruoka-annoksien kuljettamista myyntiin, sekä juuri valmistetun päivän ruoan kuljettaminen nälkäisille ruokailijoille Omnian eri kohteisiin.

Teemme kerran viikossa keskiviikkoisin alkaen klo 12 kirjastokierroksen, jossa käydään useassa Omnian toimipisteessä aina samassa järjestyksessä. Tässä kuljetustapahtumassa kuljetetaan vain pientavaraa ja vähäisiä määriä. Kyseessä on ns. pikakuljetus. Tässä pääsee harjoittelemaan pienpakettien nopeaa kuljettamista. Nettiostosten lisääntyessä, nämä kuljetusalan työpaikat ovat lisääntyneet nopeasti.
Paljon on myös kertatilausluontoisia kaluste- ja tavarakuljetuksia. Kalusteita viedään toimipisteestä toiseen tai varastoitavaksi kalustevarastoon. Huonokuntoiset kalusteet kuljetaan suoraan poistoon sorttiasemalle, jossa ne lajitellaan asianmukaisesti. Joskus poistettavista kalusteista pitää irrotella vaikkapa metalliosat ennen sorttiasemalle vientiä. Silloin ne puretaan ensin meillä Kuusiniemessä puupajan työkokeilijoiden avustuksella ja vasta sen jälkeen viedään sorttiasemalle helpommin lajiteltavana. Kuljetettavat tavarat ovat hyvin erilaisia. Se voi olla jokin työväline, sähkölaite, kaluste, puutavara, betonipussi, maaliastia, kahvipaketti, kirjekuori, taideteos, robotti, tanssiaispuku tai henkilönostin. Aina välillä teemme myös henkilökuljetuksia. Kuljetamme opiskelijoita, opettajia, Omnian ulkolaisia vierailijoita ja pajalaisia. Joskus lyhyitä ja joskus pitkiäkin matkoja. Kaikkea on kuljettu.

Palvelemme myös yksityisasiakkaita. Teemme pieniä muuttoja sekä kalustekuljetuksia. Nämä kuljetustehtävät ovat myös hyvin monenlaisia. Tässä tehtävässä pääsee harjoittelemaan muuttomiehen työtä. Tälle alalle on myös hyvät mahdollisuudet päästä työllistymään alan yritykseen.
Saatamme hakea yksityisasiakkaan kanssa kesäkukkia ja multasäkkejä puutarha-alan kaupasta. Mukana voi olla myös vanha mummeli, joka haluaa nämä kesämökilleen. Joskus haemme asiakkaan ostaman tavaran tai kalusteen kaupasta kotiin. Myös asunnon kalusteet voidaan joskus joutua siirtämään varastoon vaikkapa remontin teiltä. Usein kuljetamme vuokraamiamme muuttolaatikoita asiakkaalle ja sieltä muuton jälkeen meille takaisin pesuun ja varastoitavaksi.

Kuljetuspajalla huomioidaan ympäristöasiat. Kuljetuspajaohjaajan asia on huolehtia että myös kuljetuspajalla tehdään oma osamme Omnian ympäristön suojelussa. Olemme keväällä hankkineet kolme biokaasukäyttöistä VW-Caddy merkkistä pakettiautoa. Autoista kaksi on henkilökuljetukseen tarkoitettuja ja yksi tavarankuljetusauto.

Kuljetuspajalla on myös muutamia yritysasiakkaita. Saatamme mennä palvelutaloon ja hakea huonokuntoisia ja rikkoutuneita kalusteita asukkaiden huoneista, varastosta tai yleisistä tiloista pois. Lisäksi meillä on myös metallikalusteita valmistavan yrityksen tuotekuljetuksia.

Meillä on myös iso yritysyhteistyökumppani Lindström Oy. Kuljetamme heidän tuotteitaan asiakkaille ja takaisin. Tuotteisiin kuuluu mattopalvelu, käsipyyherullat, siivousvälineet ja työvaatetus. Tämä yhteistyö on hieno mahdollisuus kuljetuspajan autonkuljettajaksi oppisopimuksella opiskeleville ja myös työkokeilijoille. Kuljettajaksi opiskeleva pääsee työskentelemään itsenäisesti ihan oikeaan työympäristöön, ja työkokeilija näkemään kuljettajan työtä sekä olemaan apuna. Tässä tehtävässä oppisopimustyöntekijämme ajaa ja suorittaa Lindströmin ajotehtäviä kuljetuspajan autolla. Työpäivä rakentuu aivan samoin kuin jonkin kuljetusyrityksenkin kuljettajan. Tehtäviin kuuluu kuljetettavien tuotteiden tavaran hallinta Lindströmin digitaalisilla laitteilla. Lisäksi myös ajo- ja työskentelyaikojen reaaliaikainen seuranta. Tämän johdosta meillä kuljettajaksi opiskelevien tai työkokeilijoiden on todella helppoa valmistuttuaan siirtyä jonkin kuljetusyrityksen palvelukseen samoihin tehtäviin.

Teksti: kuljetuspajan ohjaaja Pertti Jokinen

Opinnot veivät uudelle uralle työkykyvalmentajaksi

Kuva Tiina Saloheimosta

SpringHouse Oy:ssä työkykyvalmentajana toimiva Tiina Saloheimo suoritti Omnian kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon.

Vuonna 2002 perustettu Spring House liittyi osaksi StaffPoint-konsernia vuonna 2012. Yhtiössä työskentelee noin 200 valmentamisen ammattilaista. Spring Housen asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, maahanmuuttajat, kuntoutujat, osatyökykyiset, ammatinvaihtajat, työttömyysuhan alla olevat, yritysten johto ja asiantuntijat.

Ennen Spring Housea Tiina toimi pitkään sosiaalialalla eri tehtävissä. ”Työskentelin aiemmin erilaisissa työvoimapoliittisissa hankkeissa yli 16 vuotta työnantajana. Työ oli valmennusotteista ja halusin työn tueksi teoreettista viitekehystä, josta ammentaa osaamista työhön”, kertoo Saloheimo. Työn ohessa aloitettu työvalmentajan koulutus jäi työn kiireisyyden takia kesken, mutta kiinnostus opiskeluun jäi. Mahdollisuus opiskeluun panostamiseen avautui myöhemmin. Vuonna 2018 Saloheimo jäi työttömäksi ja hakeutui TE-palvelujen kautta Omnian kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon.

Teoriaopintojen soveltaminen käytäntöön vahvisti oppimista

Opintoihin hakeutuessa Saloheimon halu oppia oli kova ja hän halusi päivittää osaamisensa nykypäivän työelämään.

”Tärkeää työvalmentajan opinnoissa oli työn kautta oppiminen ja käytännön jaksot työpaikoilla. Kaiken opitun teorian pääsi soveltamaan työssä oppimisen jaksoilla käytäntöön ja tämä vahvisti oppimistani”, Saloheimo summaa. Hän suoritti yhden työelämässä oppimisen jakson Rinnekodin työvalmennuksessa, josta hän sai työkemusta kehitysvammapuolen työvalmennuksesta. Toisen työssä oppimisen jakson Saloheimo suoritti Omnian hoiva-avun -koulutuksessa työvalmennuksen tehtävissä.
Opiskelun muiden alan ammattilaisten kanssa Saloheimo näkee tärkeäksi. ”Kokonaisuudessaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon opinnot olivat pohtivia ja osallistavia. Keskustelut muiden koulutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa olivat tärkeä osa oppimista”, Saloheimo toteaa.

Uusi ura ja paljon osaamista asiakkaiden ohjaamiseen

Tutkinnon suorittaminen mahdollisti Saloheimolle uuden työn aloittamisen työkykyvalmentajana. Valintakriteerinä nykyisessä työtehtävässä oli kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa opitut työvalmennuksen prosessit ja käytännöt ovat Saloheimolla käytössä päivittäisessä työssä. Saloheimo kokee myös, että tutkintoon kuuluneet mielenterveys- ja päihdetyön opinnot ovat olleet hyödyksi asiakkaiden ohjaamisessa työkykyvalmentajana.

Esimerkiksi motivoivan keskustelun ja puheeksi ottamisen opinnot antavat pohjaa nykyiseen työhön. Myös kohtaamisen ja osallisuuden teemat jäivät mieleen koulutuksesta ja ovat käytössä asiakkaisen ohjauksessa.

Opintojen aikana opiskelijoille korostettiin verkostojen rakentamisen tärkeyttä omalla alalla.
”Jo opintojen aikana luodut suhteet eri työpaikkoihin ja muihin alalla toimiviin opiskelijakollegoihin ovat tärkeitä tällä alalla”, Saloheimo kertoo.
Tutustu kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon

Sisustussuunnittelua ja uusia tekniikoita sisustuspajalla

Sommitelma pöydällä
Sommitelma

Omnian nuorten työpajojen sisustuspajalla tehdään tilojen stailausta ja sisustamista, syvennytään sisustussuunnittelun perusteisiin, tutustutaan eri tekniikoihin ja materiaaleihin, sekä tehdään trendikkäitä tuotteita OmniaShopiin. Eli hyvin monipuolisesti erilaisia kädentaidollisia töitä.

Sisustuspaja vierailee alan yrityksissä, messuilla ja oppilaitoksissa. Välillä saatetaan hakea inspiraatiota läheisestä luonnosta tai kaivetaan vaikka lautapelit esille. Arkea kuljetaan hyvällä fiiliksellä, nuoria kannustaen ja tukien. Hyvinvointiteema kulkee myös mukana pajan arjessa.

Kartonkinaamio
Kartonkinaamio

Uusia sisustuksia Kuusiniemeen ja Finnsiin
Juuri ennen etätyöskentelyä aloitimme tekemään sisustussuunnitelmaa kellaritilaan. Nuoret piirsivät seinäprojektiot tilan seinistä ja aloittivat suunnittelemaan sisustusta luontoteemalla. Sisustusprojekti jatkuu, kunhan pääsemme takaisin pajalle töihin.

Tulossa on lisää sisustusprojekteja sekä Kuusiniemeen että Finnsiin. Projekteissa nuoret saavat harjoitella sisustussuunnittelua, sisustamista, seinämuraalien ja seinien maalausta, sisustuselementtien valmistusta eri materiaaleista sekä ryhmätyötaitoja. Töitä pääsee toki tekemään yksinkin, kukin oman mielenkiinnon mukaan.

Luontotaidetta ja itsetuntemusta etätyöskentelynä

Etätyöskentelyssä annettuihin etätehtäviin perehdytään ohjaajan kanssa aina aamuisin sekä käydään niitä läpi vielä palautuksen jälkeen. Etätehtävissä nuoret ovat miettineet mm. itsetuntemusta sekä omia vahvuuksia persoonallisuustestejä hyödyntäen. ” Itsensä tuntemiseen ja itsetuntoon on paneutuvat tehtävät ovat olleet itselleni tärkeitä ja minulle on tullut muutamia ahaa elämyksiä ja tajunnut jotakin itsestään mitä ei aiemmin ole pannut merkille tai miettinyt edes”, kertoo työkokeilija Minja. ”Olen sosiaalisempi ja rennompi ihmisporukassa työpajan ansiosta”, jatkaa Sara.

Egg shell mosaic
Egg shell mosaic

Nuoret pohtivat myös omaa arjen rytmiä eli unta ja lepoa, ravintoa, liikkumista, ihmissuhteita, harrastuksia ja luovuutta. ”Työpaja on auttanut pitämään arkirytmiä yllä tässä hankalassa tilanteessa, kun kotona oleilua on paljon, niin silloin helposti unirytmikin menee sekaisin, jos ei olisi mitään minkä takia pitäisi herätä ajoissa tai mitään mikä rytmittäisi arkea”, miettii Minja.

Nuoret myös testasivat oman hiilijalanjälkensä ja miettivät keinoja sen pienentämiseen. Tärkeä osa tehtävissä on ollut myös seuraavan askeleen miettiminen työpajajakson jälkeen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen.

Pariton sommitelma
Pariton sommitelma

Kädentaitoja on päästy tekemään sisustuksellisten sulka-makrameen, kivimaalauksen, egg shell mosaic art -sisustustaulun ja kartonkinaamion muodossa. Tehtävissä on välillä lähdetty ulos ja tehty sinne muiden iloksi luontotaidetta. ”Uusia asioita on tullut opittua paljon, mm. makramee-solmeilua ja kananmunankuori-mosaiikin tekoa. Myös vanhoja taitoja on uudelleenherätelty esimerkiksi esseen tekoa tietyistä aiheista ja kieliopin muistelu. Nykypäivänä sitä ei tarvitse niin usein miettiä, kun suurin osa kirjoittamisesta tapahtuu somessa kavereiden kesken. Tämä on ollut hyvää kertausta”, Minja kertoo. Sara taas kertoo oppineensa olemaan luovempi ja osaavansa enemmän sisustustaitoja tehtävien ansiosta.

Nuoret tutustuivat myös sisustustyyleihin ja kirjoittivat valitsemastaan tyylistä esitelmiä muiden luettavaksi. Janne kirjoitti skandinaavisesta tyylistä, Minja etnisestä tyylistä ja Sara perehtyi vintage-tyyliin. Näistä kertynyttä sisustustyylitietämystä testattiin tietovisan muodossa. Etänä on perehdytty myös eri sommittelumalleihin ja tehty niiden mukaan omaan kotiin kauniita sommitelmia. Kuvissa näkyvät Minjan upeat sommitelmat.

Luototaidetta
Luototaidetta

Sisustuspajalla työskentelee parhaimmillaan 10 nuorta työkokeilusopimuksella ja kuntouttavalla työsopimuksella. Tällä hetkellä tilaa on, mukaan mahtuu lisää innokkaita pajalaisia.
Sisustuspajalle tullessa ei tarvitse etukäteen osata mitään. Kaikkeen saa apua ja ohjeistusta. ”Ohjaajien tuki on ollut arvokasta tässä tilanteessa ja on mukavaa, kun joka päivä pääsee vaihtamaan kuulumisia ja juttelemaan milloin mistäkin. Työpajaohjaajalle on helppo jutella ihan mistä vain. En voi muuta kuin suositella pajatyöskentelyä niille kaikille nuorille, joilla ei ehkä ole vielä tulevaisuuden suunnitelmat koulutuksen ja työn suhteen selvät tai muuten vaan tarvitsevat jotakin päivätekemistä kotona oleilun sijaan. Parasta työpajoilla on myös se, ettei mitään tarvitse osata valmiiksi vaan kaikkeen saa hyvät neuvot ja apua niin kyllä kaiken varmasti oppii, kunhan jaksaa kokeilla ja yrittää. Muut nuoret työpajoilla on ollut erittäin ystävällisiä ja ryhmään pääsee hyvin mukaan, mutta saa myös olla ihan omissa oloissaan, jos niin haluaa”, Minja summa työpajajaksoaan.

Tutustu sisustuspajan toimintaan

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiseksi

Heljä Lehtiniemi

Heljä Lehtiniemen sydäntä lähellä on aina ollut ihmisten auttaminen. Tästä kertoo myös hänen monipuolinen työhistoriansa. Jo 80-luvulla Lehtiniemi oli töissä Tukholmassa mielisairaalassa. Omniaan Heljä Lehtiniemi päätyi suorittamaan mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa. Koulutus loi mahdollisuuden tutustua aivan uuteen maailmaan ammattilaisen silmin.

Lehtiniemi on tällä hetkellä työkokeilussa Vihreä Keidas ry:ssä. Vihreä Keidas ry on 1966 perustettu yhdistys, joka tekee kristillistä päihdetyötä. Yhdistys on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäytön ehkäisemiseen pyrkivistä järjestöistä. Vihreä Keidas pyrkii tukemaan erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään, terveeseen ja tasapainoiseen elämään vertaistuen sekä lähimmäisenrakkauden kautta.

Monipuolisesta työkokemuksesta apua alalla

Heljä Lehtiniemen työhön kuuluu mielenterveys- ja päihdetyö asiakaskohtaamisissa. Lisäksi hän tekee erilaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä toimistotöitä. Lehtiniemi tekee myös vapaaehtoistyötä samassa rakennuksessa sijaitsevassa Sininauha ry:n NEA -hankkeessa, joka auttaa naisia esimerkiksi asunnottomuudessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

”Aikaisemmasta työkokemuksesta niin hotelli- ja ravintola-alalta kuin hierojanakin on hyötyä ihmisen kohtaamisessa ja avun antamisessa. Tämä on ala, jossa iän tuomalla kokemuksella on omat hyötynsä. Olen työstänyt ja oppinut paljon omista nuoruuden traumoista sekä elämän kriiseistä ja haluan viedä sitä tietotaitoa apua tarvitseville”, Lehtiniemi summaa koulutukseen hakeutumisen syitä.

Uuden alan oppiminen jatkuu läpi elämän

”Mielenterveys- ja päihdetyössä osaamista pitää koko ajan lisätä ja olla ajan hermossa kiinni. Tiedän olevani oikealla alalla ja koulutukseni ei ole mennyt hukkaan”, hän toteaa.

Kiinnostavinta Lehtiniemelle oli päästä sisään suomalaiseen mielenterveys- ja päihdemaailmaan. ”Omnian opettajat ovat pitkän linjan osaajia ja tunnit olivat mielenkiintoisia. Hyvät kulkuyhteydet Helsingistä Espooseen mahdollistivat helpon pääsyn lähipäivien opetukseen. Myös opiskelijoiden omat kokemukset synnyttivät mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla”, Lehtiniemi kertoo. Mieleen jäivät mm. mielensairauksien, riippuvuuksien ja asunnottomuuden teemat opinnoista. Myös kaveria ei jätetä -asenne kulkee mukana alan ammattilaisella.

Lehtiniemi kokee, että yhteistyö alan työpaikkojen ja muiden toimijoiden kanssa oli tärkeää opintojen aikana. ”Vierailut alan paikoissa sekä messuilla avasivat uusia näköaloja ja mielenkiintoiset työssä oppimisen paikat antoivat mahdollisuuden tutustua lähemmin tulevaan alaan. Kumppanuussuhteet ovat tärkeitä mielenterveys- ja päihdetyössä. Yhteistyöllä kaikki saadaan sujumaan paremmin”, hän toteaa.

Alan opiskelu ei loppunut ammattitutkinnon suorittamiseen. ”Oppi ja ikä kaikki ainakin kohdallani pitää paikkansa”, Lehtiniemi toteaa. Hän suorittaakin tällä hetkellä työn ohella lähihoitajan opintoja ja jatkaa oppimispolkuaan alalla. Lehtiniemi toivoo olevansa vielä pitkään töissä Vihreässä Keitaassa, missä niin asiakkaat ja työntekijät kuin myös vertaiset ja vapaaehtoiset tuovat oman lämpimän ja kohtaavan ilmapiirinsä. Vihreä Keidas avautuu portaittain asiakkaille taas 1.6. ja Lehtiniemi uskoo kesälomien jälkeen koroja-ajan aiheuttamien haasteiden lisäävän avuntarvitsijoita.

Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon