Lukupiiri Omniassa: Yritystoiminnan suunnittelu ja valinnainen äidinkieli

Omniassa aloitti vuoden alussa lukupiiri, joka soveltuu hyvin eri alojen opiskelijoille. Kolme eri aineiden opettajaa yhdisti osan opintokokonaisuuksistaan valinnaisen äidinkielen opinnot (3 osp) ja yritystoiminnan suunnittelu (15 osp).

Kokeiluun saatiin jo suunnitteluvaiheessa mukaan Omnian kirjaston henkilökuntaa. Kirjaston ammattilaiset laativat listan kirjoista, joissa käsitellään yrittäjyyttä aloittain. Kaikki kirjat löytyvät Omnian kirjastoista. Kirjoista tehtiin myös esittelyvideot.

Kirjastosta kannustusta

Kirjastolla on pitkälti samat tavoitteet ja lähtökohdat kuin kursseillakin. Samalla kirjastolaisten tiedonhankinnan keinot ja taidot tukivat hienosti opettajien työtä. Synergiaetuja syntyi siitäkin, että kirjaston ammattilaiset tulivat osallistujan ja kannustajan rooleissa opiskelijoita lähelle.

Näkemykset yhdessä tekemisestä, sosiaalisesta kirjastosta, kirjastosta ihmisten aitona kohtaamispaikkana sekä tavoitteet yhteisöllisyydestä ja monikulttuurisuudesta veivät tekemistämme upeasti eteenpäin.

Oman liikeidean pohdintaa

Asetimme lukupiirin päätavoitteeksi, että lukupiiriin osallistuva opiskelija lukee yhden yrittäjäelämäkerran ja reflektoi siihen omaa, kehitteillä olevaa liikeideaansa. Opiskelijaryhmissä saman kirjan lukemisen tarkoitus oli lisäksi haastaa keskustelemaan luetuista asioista lukupiiritapaamisissa (etäyhteydellä). Toiminnan toivottiin siten muistuttavan sosiokulttuurista lukutapaa ja One book, one community -ohjelmaa, joka tuo yhteen ihmiset yhteisen kirjan äärelle.

Lukupiirissä haettiin käytännön tasolla ratkaisuja mahdollisiin lukemisen haasteisiin. Erityisopettajan tuki oli koko ajan opiskelijoiden saatavilla. Tapaamisia elävöitettiin kirjallisuusaiheisilla peleillä ja sovelluksilla.

Opiskelijan haastattelu

Matkailualan perustutkintoa suorittavaa opiskelija Helena Arviota haastattelee alla opettaja Kaisa Vuolanne:

Millä perusteella valitsit lukupiirissä luettavan kirjan?

”Spotify yrityksenä. Sen tarina kiinnosti. (Jonas Leijonhufvud& Sven Carlsson: Spotify – Miten maailma valloitetaan)”

Millaisia ideoita ja yhtymäkohtia löysit kirjasta omaan liikeideaasi liittyen?

”Ainakin kirja antoi lisää uskoa unelmiin, tsemppasi ja inspiroi, kuinka perustajat piti kiinni visiostaan vaikeuksista huolimatta. Muuttivat sitä toki tarvittaessa”

Kenelle suosittelisit lukupiiriä?

”Lukupiiri sopii kaikille, jotka haluavat keskustella ja inspiroitua kirjoista yhdessä, ja haluaa uusia näkökulmia kirjoihin ja yrittämiseen.”

Muita palautekyselyyn vastanneiden (vastausprosentti 50) arvioita kurssista:

”On ollut todella opettavainen ja inspiroivat kurssi! Olen ollut todella tyytyväinen valitsemaani kirjaan ja opetukseen.”

”Minusta kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä ja ohjaajat olivat todella mukavia.”

Palautekyselyn mukaan kurssin onnistumisen keskiarvoksi muodostui 4,23 / 5 tähteä. Tästä on hyvä jatkaa; uusi lukupiiri aloittaa jo 22.3.2021. Jatkokehittämiskohteena voisi olla integroida muitakin yhteisten tutkinnon osia tähän kokonaisuuteen.

Teksti: Kaisa Vuolanne

Lisätietoja: Opettajat Jonna Haltia, Kaisa Vuolanne ja Niina Ristimäki, kirjastovastaava Tuija Siitonen, informaatikko Kirsi Wasenius ja kirjastovirkailija Marko Leppinen, Omnian kirjasto.