Eteenpäin uralla oppisopimuskoulutuksen avulla

Tommi Laina Taitaja 2019-kilpailussa.

Haastattelin Omnian entistä oppisopimusopiskelijaa Tommi Lainetta, joka valmistui toimitilahuoltajaksi
keväällä 2020.

Oppisopimuksen alkaessa Tommi työskenteli Espoon kaupungin palvelutalossa ohjaajana, ja oma esimies oli ehdottanut oppisopimuskoulutusta. Tommi lähti suorittamaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon oppisopimuksella, ja oppisopimuksen kesto oli n. 2 vuotta.

Eri toimipisteissä työskentely mahdollisti kaikkien tutkinnon osien suorittamisen ja koulupäivät täydensivät oppimista. Oppisopimuskoulutuksen aikana Tommi pääsi ylenemään työvalmentajaksi, ja vastaa nyt siivous- ja kuljetuspajasta Suomenojan työ- ja oppimiskeskuksessa.

Oppisopimusopiskelusta Tommi kertoo: ”Työn, opiskelun ja oman ajan yhdistäminen oli haastavaa, mutta mukavaa aikaa. Opiskeluaikana oli koko ajan jotain tekemistä. Uutta opittua pääsi heti hyödyntämään käytännön työtehtävissä, ja oman kehityksen huomasi heti.”

Oppisopimuskoulutuksessa oppi myös ajanhallinnan taitoja

Tommi kertoo päässeensä kehittämään myös työtoimintaa oman työtiiminsä kanssa. Oppisopimuksen hän kokee opettaneen myös itseään muilla tavoin: ”Oppisopimusopiskelu itsessään myös opetti ja koulutti. Koulutuksen aikana opin organisoimaan viikkoa ja kuukautta, ja pystyin hahmottamaan omaa toimintaani”.

Tommi kertoo, että oppisopimusopiskelussa piti priorisoida ja tehdä kalenteriin tilaa opinnoille. Toimivana keinona hän koki itselle viikoittaisen ja kuukausittaisen lukujärjestyksen tekemistä: ”kun merkitsee ylös mitä koulujuttuja milloinkin pitää tehdä, pysyy hyvin aikataulussa ja aina tiesi, mitä pitää tehdä”. Haastavimmaksi Tommi kokee YTO-aineiden suorittamisen, mutta alkuhaasteiden jälkeen niiden teko sujui hyvin verkko-opintoina.

Tommi Laine osallistui myös Taitaja2019-kilpailuun, jossa kuvat on ottanut Irma Lehikoinen (Riveria/Skills Finland).

Ilmoittautumisaika Taitaja2020-kilpailun semifinaaleihin on parhaillaan käynnissä.

Teksti: Henni Pitkänen, uraohjaaja Omnia

Tommi Laine Taitaja2019-kilpailussa.

Tutustu Omnian oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksiin.