Opiskelija – näin seuraat opintojasi

Ammatillisen (sis. perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä VALMAn), lukion ja aikuisten perusopetuksen opiskelija voi seurata opintojaan eri välineissä riippuen siitä, mitä välineitä opinnoissa on otettu käyttöön.

1.Wilma

a) Kaikilla opiskelijoilla on Wilma, jossa voi seurata etenemistään silloin kun jokin kurssi on arvioitu tai kun opinnot kyseisellä kurssilla on jäänyt kesken. Tällöin kurssin kohdalla lukee A, eli aloitettu. Jos olet jättänyt menemättä koulutukseen, voi arvioinnin kohdalla olla myös viiva. Se kertoo, että sinut ilmoitettiin toteutukselle, muttet koskaan aloittanut sitä.

b) Lisäksi opiskelijana voit seurata kaikkea sinulle hoksattua välilehdeltä HOPS (kts. edellinen kuva).

c) Lukujärjestyksen avulla voit katsoa mitä opiskeltavaa sinulla on juuri nyt.

2. Moodle

Mikäli olet kurssilla, jossa on käytössä Moodle, voit seurata kurssin sisällä edistymistäsi Suorituksen seuranta -palikan avulla. Opettajasi on voinut ottaa suorituksen seuranta -lisäosan käyttöön ja määritellyt, mistä tehtävistä kurssisuoritus koostuu. Suorituksen seuranta -palikka muuttuu sitä mukaa vihreäksi, kun teet tehtäviä. Väri voi muuttua vihreäksi vaikkapa silloin kun avaat jonkin kohteen (esim. sivun), teet tehtävän tai kun opettaja on arvioinut tehtäväpalautuksesi. Jos väri muuttuu punaiseksi, olet myöhästynyt palautuksessa ja sinun pitää keskustella asiasta opettajan kanssa. Kun olet suorittanut Moodle-kurssin opettaja merkitsee arvosanan tai suorituksen Wilmaan, jossa voit seurata suorituksiasi siten kuin kohdassa 1a on kerrottu.

3. Teams

Teamsissa jokaisessa opetuksen Teams-ryhmässä (kurssissa) on arvosanat-välilehti. Arvosana-välilehdellä näet kaikki kyseisen kurssin / toteutuksen tehtävät listana. Listaan on merkitty se päivämäärä (Due date), jolloin tehtävä pitää viimeistään palauttaa, tehtävän nimi (Assignment), tehtävän tila (Status, joka voi olla katsottu (Viewed), palautettu (Returned) ja lopuksi vielä pisteet (Points). Jos pisteet on merkitty vain yhdellä numerolla (alla /30), se tarkoittaa, ettet ole vielä saanut palautetta tehtävästä. Jos pisteet on merkitty vaikkapa 28/30, olet saanut palautteen. Kun olet suorittanut Teams-kurssin opettaja merkitsee arvosanan tai suorituksen Wilmaan, jossa voit seurata suorituksiasi siten kuin kohdassa 1a on kerrottu.

4. Workseed

Workseedissa, joka on ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen raportointi- ja seurantaväline, voi opiskelija seurata osaamisensa kertymistä ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaan. Opettaja on kiinnittänyt eri tehtävät tiettyihin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin ja kun olet tehnyt KAIKKI kyseiseen ammattitaitovaatimukseen tai osaamistavoitteeseen liittyvät tehtävät, ja opettaja on ne hyväksynyt, niin väri suorituspalkissa vaihtuu vihreäksi.

Workseedissä voit myös seurata laajemmalla tasolla osaamisen kertymistä Taitoni-näkymässä, joka alkaa rakentamaan pikkuhiljaa sinulle kokonaiskuvaa siitä, miten paljon koko tutkinnon työelämässä suoritettavista taidoista olet saanut kokoon. Kun olet suorittanut Workseedissä jonkin tutkinnon osan tai osaamistavoitteen opettaja merkitsee arvosanan tai suorituksen Wilmaan, jossa voit seurata suorituksiasi siten kuin kohdassa 1a on kerrottu.