Työ ihmisten parissa innostaa – turvallisuusalan opiskelijoille sosiaalisuus on tärkeää

Erika Huikuri ja Henry Havukainen kertovat oman alan valinnan osuneen nappiin. Omnian ilmapiiri kannustaa opinnoissa etenemisessä.

Henry Havukainen ja Erika Huikuri kiittävät opiskelijoiden keskinäistä yhteishenkeä. Erika Huikuri, 16 ja Henry Havukainen, 17 ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita turvallisuusalalla.

Sekä Huikurille että Havukaiselle alan valinnan perusteena oli halu auttaa ihmisiä.

”Olen haaveillut poliisin ammatista peruskoulun viidenneltä luokalta lähtien. Toisena vaihtoehtona oli lähihoitaja, sillä haluan tehdä työtä ihmisten kanssa”, Erika Huikuri kertoo.

Myös Henry Havukaiselle auttaminen osana työtä on tärkeää.

”Poliisin ammatti on aina kiinnostanut minuakin. Turvallisuusalalla on mahdollisuus myös jatko-opintoihin”, hän sanoo.

Molemmat opiskelijat suunnittelevat opintojensa jälkeen siirtyvänsä työelämään ja mahdollisesti myöhemmin jatko-opintojen pariin.

”Omniassa ja alan opiskelijoiden kesken on tosi hyvä ilmapiiri. Kertaakaan ei ole tuntunut siltä, että en haluaisi tulla kouluun”, sanoo Henry Havukainen.

Monipuolista oppimista 

Erika Huikuria kiinnostaa erityisesti ura Tullissa. Henry Havukaista kiinnostavat poliisin työn ohella pelastajan ammatti ja palomiehen koulutus.

”Olen ollut tosi tyytyväinen opintoihin. Joulukuussa järjestetyssä turvallisuusalan yökoulussa oli tosi kivaa, ja siellä pääsi tutustumaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoihin. Opintojen edetessä tuntuu yhä vahvemmin, että alan valinta on ollut oikea. Tunneilla on käyty läpi tosi monipuolisesti turvallisuuteen liittyviä asioita. Liikuntaa on ollut paljon”, Erika Huikuri.

Työssäoppimisjaksoille molemmat toivovat pääsevänsä asiakaspalvelutehtäviin.

Henry Havukainen painottaa, että turvallisuusalalla pärjää hyvillä sosiaalisilla taidoilla.

”On tärkeää, että tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen”, hän sanoo.

Molemmille opiskelijoille tekeminen on osoittautunut hyväksi tavaksi oppia.

”Itse teen myös paljon muistiinpanoja, ja se auttaa oppimisessa”, Erika Huikuri sanoo.

Tutustu turvallisuusalan perustutkintoon.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen, Viestintä- ja markkinointipalvelut