Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimia kaikille – löydä omasi!

Avoimen yliopiston opetus Omniassa tarjoaa sinulle muun muassa Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja Tapiolan alueella useassa eri oppiaineessa.

Avoimen yliopiston opinnoissa on valinnanvaraa.
Avoimen yliopiston opinnoissa on valinnanvaraa.

Voit suorittaa kursseja työn ohessa. Osallistumalla Avoimen yliopiston opetukseen voit samalla ylläpitää ammattitaitoasi, hyödyntää välivuotta, tutustua yliopisto-opiskeluun ja kehittää itseäsi. Voit myös hakea tutkinto-opiskelijaksi Avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella (niin sanottu Avoimen väylä). Opinnoista on hyötyä myös valmistautuessasi valintakokeisiin. Tai mietitkö, minkä tieteenalan opinnot sopisivat juuri sinulle?

Yksi suosituimmista oppiaineista on jatkuvasti ollut psykologia, josta vuosittain on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot.

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa sääteleviä tekijöitä ja niiden vaikutusta ihmisen kehitykseen. Psykologian tutkimusalueet ulottuvat havainnoista ongelmanratkaisuun ja oppimiseen, muistista tunnetiloihin ja persoonallisuuteen. Psykologista tietoa sovelletaan laajasti, muun muassa liikenne- ja ympäristösuunnittelussa, markkinoinnissa, tietotekniikassa, urheiluvalmennuksessa sekä organisaation ja henkilöstön kehittämisessä.

Opetus on korkealaatuista, tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Pedagogiset ratkaisut tukevat oppimistasi.

Tutustu kursseihin.

Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin -kurssilla

FT, terveyspsykologi Kaisa Kaseva luennoi keväällä 2018 aiheesta Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin. Sama opintojakso järjestetään taas keväällä 2019.

Ensimmäisellä kerralla käsiteltiin kurssin rakennetta ja esiteltiin psykologisen tutkimuksen tekoa. Innostava luennoitsija johdatti opiskelijat aiheeseen.

Kurssilla keskityttiin  tutkimuksen teon logiikkaan, tiedonhakuun, tutkimusmenetelmiin liittyviin käsitteisiin, tutkimusongelman muodostamiseen, tutkimusasetelman valintaan ja tutkimusmenetelmiin.

Lisäksi painotettiin tutkimuksen luotettavuutta, tutkimuseettisiä periaatteita, tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteita sekä metodiosaamisen merkityksen ymmärtämisen tärkeyttä eri ammattialoilla.

Kurssin opiskelijat edustivat eri ammatteja, monella oli akateeminen tutkinto jo suoritettuna. Useat mainitsivat osallistuvansa kurssille, koska toivoivat saavansa tukea tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä ideoita omaan työhön ja uralle. Kurssilla virisi jo heti ensimmäisellä kerralla vilkas keskustelu.

Laatu on tieteenteossa tärkeää, samoin totuuden etsimisen arvo. Tutkimuksen ideana on tuoda uutta tietoa maailmasta. Kaisa Kaseva korosti laadukkaan tiedon tuottamisen merkitystä, tutkimuksen etiikkaa ja kriittistä ajattelua. Kaisan mukaan ihminen ei ole koskaan liian vanha tai nuori avaamaan uusia sivuja.

Tervetuloa oppimaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä!

Tänäkin syksynä on psykologiasta tarjolla perusopinnot, joille vielä voit ilmoittautua.

Lisätiedot: avoin.yliopisto@omnia.fi tai p. 043 8253078

Teksti: Kristiina Santala, Viestintä- ja markkinointipalvelut