Vastaanottokeskuksen asiakkaat saivat hiustenhoitoa opiskelijoilta

Ryhmä Luona Oy:n vastaanottokeskuksen asukkaita vieraili Omnian maahanmuuttajataustaisten parturi-kampaajaopiskelijoiden asiakkaina maaliskuussa. Tavoitteena oli alan tekeminen tutuksi, molemminpuolinen verkostoituminen sekä hyvän tekeminen tarjoamalla asiakkaille maksutonta hiustenhoitoa.

Kosovolaistaustainen opiskelija Naime Mehmedi kertoi, että alan opiskelu on mielenkiintoista ja sopivasti haastavaa.

”Olen oppinut ammatin lisäksi paljon suomen kieltä, ja se onkin tärkeää työllistymisen kannalta. Haluan ehdottomasti löytää työpaikan juuri tältä alalta. Harkitsen oman yrityksen perustamista”, hän sanoi.

Erityisopettaja Elina Luukkosen mukaan vastaavia tilaisuuksia on järjestetty aiemminkin.

Naime Mehmedi on tyytyväinen opintoihinsa.

Niistä saatu palaute on ollut erinomaista niin opiskelijoiden kuin asiakkaidenkin puolelta.  Moni maahanmuuttaja on kiinnostunut alasta entuudestaan ja on saanut lisäintoa opintoihin tapaamisista.

Kouluttaja Lotta Kuivalainen ja erityisopettaja Elina Luukkonen opettavat opiskelijoita yhdessä osalla tunneista.

Opiskelijat opiskelevat suomen kieltä, erityisesti ammattisanastoa, yhtäaikaisesti ammatillisten opintojen kanssa.

”Kun opiskelija oppii perusteet ja hallitsee tiettyjä materiaaleja täällä, hän voi kehittyä opinnoissaan ja työssään edelleen. Yhteisopettajuus on enemmän kuin osiensa summa, ja siinä olennaista on, että oppija pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa käytännön tehtävissä”, Luukkonen selvittää.

Vastaanottokeskuksen asiakkaille tehtiin päivän aikana värikäsittelyjä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus oppia ammatissa tarvittavia taitoja työelämälähtöisesti sekä kehittää asiakaspalvelutaitojaan. Yksi päivän tavoitteista oli myös vahvistaa monialaista yhteistyötä maahanmuuttajafoorumilla.

Teksti ja kuva: Milka Mantsinen