Päivä johtajana antoi eväitä opiskelijoille

Omniasta tänä keväänä valmistuneet Merette Sukuvaara ja Denis Shemyakin seurasivat johtajien työpäivää lähietäisyydeltä.

Sukuvaara oli päivän ajan mukana kehittämisjohtaja Minna Strömin työssä. Shemyakin puolestaan seurasi viestintäjohtaja Päivi Korhosen työskentelyä.

Sekä Merette Sukuvaara että Denis Shemyakin ovat toimineet aktiivisesti opiskelijahallituksessa ennen valmistumistaan. Sukuvaaralla oli pesti opiskelijahallituksen puheenjohtajana ja Shemyakinilla varapuheenjohtajana.

Merette Sukuvaara, Päivi Korhonen, Minna Ström ja Denis Shemyakin

Sukuvaaran mielestä kiinnostavinta päivässä oli päästää tutustumaan työn sisältöön. Hän oli mukana muun muassa kokouksessa, jonka aiheena oli pedagogisen palautteen kehittäminen.

”Päällimmäisenä jäi mieleen työn kiireisyys ja se, että palavereja on paljon. Toisaalta työ on myös aika innovatiivista”, toteaa Sukuvaara.

Mielekkyyttä ja tarvittaessa korjausliikkeitä

Minna Strömin mukaan kyseessä ei ollut aivan tavallinen työpäivä, vaan ohjelma oli suunniteltu osittain oppimistilannetta ajatellen.

”Kävimme keskusteluja siitä, mitä taitoja työelämässä tarvitaan. Samalla kerroin oman työurani kulusta ja siitä, että välillä on pitänyt tehdä korjausliikkeitä, kun jokin vaihtoehto ei ole osunut ensimmäisellä kerralla nappiin”, hän tuumii.

”Eniten haluan välittää viestin siitä, että työn mielekkyys ja kiinnostuksen säilyttäminen työtä kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Työssä kannattaa pitää kiinni niistä, samoin kehittävästä työotteesta.”

Ajatustaukoja ja kehittämismahdollisuuksia

Sukuvaara on kiinnostunut työstä, jonka sisältöä on mahdollisuus kehittää. Lähihoitajaksi valmistunut Sukuvaara on juuri aloittanut työn asumisneuvojana.

Minna Strömin mukaan päivä työuraansa aloittelevan Merette Sukuvaaran seurassa oli inspiroiva.

”On hienoa nähdä työuransa alussa oleva nuori ihminen ja hänen intonsa työhön”, hän sanoo.

Sukuvaaran mukaan yksi päivän tärkeimmistä huomioista oli, että työssä pitää olla ajatustaukoja.

”Työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeistä jaksamiselle ja kiinnostuksen ylläpitämiselle, ” Minna Ström summaa.

Varautumista ja varmistamista

Denis Shemyakinin mukaan kiinnostavinta päivässä olivat keskustelut työelämässä tarvittavista taidoista. Hän oli mukana tapaamisissa ja seurasi Päivi Korhosen työpäivää myös muilta osin.

”Kun asioita ennakoi, niihin pystyy varautumaan paremmin. Kannattaa myös aina varmistaa asiat, vaikka moneen kertaan”, Päivi Korhonen ohjeisti Shemyakinia.

Datanomiksi valmistunut Shemyakin toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa työpaikkaan, jonka arvoihin hänen on helppo samaistua.

”Tavoitteenani on päästä opiskelemaan yliopistoon”, hän sanoo.

Päivi Korhonen painotti Shemyakinille laaja-alaisuuden ja yleissivistyksen merkitystä.

Omnian henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus seurata johtajien päivää kutsumalla heidät kylään tai tulemalla itse mukaan johtajan työpäivään.

Teksti: Milka Mantsinen

Kuva: Laura Pennanen