Ammatillinen koulutus luo taitoja elämää varten

Peruskoulun päättyessä nuori on valinnan edessä. Päätös siitä, mitä tehdä peruskoulun jälkeen, on varmasti yksi merkittävimmistä hänen elämässään. Aiheeseen liittyy paljon pohdintoja tulevaisuudesta – työstä ja työllistymisestä sekä jatko-opinnoista.

Omniassa voi pohtia missä on hyvä ja mistä tykkää

Yhteishaussa voi olla vaikea valita hakukohdetta, koska ammatit eivät ole tuttuja. Opintojen aikana tehdään kuitenkin useita valintoja ja mieltäänkin voi muuttaa. Tärkeintä on, että jokaiselle löytyy koulutuksen aikana se oma juttu, jonka avulla ponnistaa työelämään ja jatko-opintoihin.

Ammatillinen koulutus luo ammattiosaamista ja antaa työelämätaitoja, joista nuori hyötyy läpi koko elämänsä. Vaikka työelämä ja ammatit muuttuvat ja tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, niin ammattitaidon arvostus ja merkitys työelämässä säilyy. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä onkin valmentaa opiskelijat elinikäiseen oppimiseen. Jokainen tulee työelämänsä aikana luomaan itselleen useamman urapolun.

Tubettaja Mikirotta pohtii AMIS vai LUKIO?

Ammatillinen tutkinto luo hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin

Omniassa opiskelija voi osana ammatillisia opintoja valmentautua jatko-opintoihin. Ammatti-korkeakouluopintonsa aloittaneista opiskelijoista jo noin 40 prosentilla on taustalla ammatillinen koulutus. Omniassa on myös mahdollista täydentää ammatillisia opintojaan lukio-opinnoilla ja valmistua sekä ammattiin että ylioppilaaksi yhdellä ja samalla kertaa. Myös yrittäjyys ja kansainvälisyys kulkevat osana jokaisen opiskelijan opintoja.

Omnian joustava, käytännönläheinen ja monipuolinen ammatillinen koulutus tarjoaa monia vaihtoehtoja opiskella ja saavuttaa osaamista. Meillä opiskelee lähes 10 000 ammatillista opiskelijaa vuosittain ja kaikilla on maailman tärkein tehtävä – toteuttaa omaa unelmaansa.

Lue lisää Omnian ammatillisesta koulutuksesta omnia.fi/yhteishaku -sivullamme, josta löydät tarkemmat kuvaukset tutkinnoista sekä opiskelijoiden tarinoita. Omniassa hakijaa yhteishakuun liittyvissä asioissa auttavat palvelupiste InfoOmnia sekä opinto-ohjaajien chat Omnian verkkosivujen etusivulla. Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa chatissä 14.3. asti ajan ma–pe klo 9–15.

Yhteistyöterveisin
Maija Aaltola
Rehtori, Omnia Koulutus