Huolehdi SeniorSomella vanhemmistasi etänä

Tuskastus omasta riittämättömyydestä saattaa nostaa päätään kun omat vanhemmat alkavat tarvita tukea arjessaan. Monesti kilometrejä on liikaa päivittäiseen kyläilyyn ja kuitenkin vanhempi tarvitsee jatkuvan huolenpidon. Kun huolehtiminen lisääntyy, alkaa monesti myös oma jaksaminen unohtumaan.

Rauno Saarnio esittelee SeniorSomea
Rauno Saarnio esittelee SeniorSomea

Jotta äiti ja isä saisivat elää kotonaan normaalia elämää mahdollisimman pitkään, on kehitetty mahdollisuus huolehtia vanhemmista etänä. SeniorSome helpottaa yhteyden- ja huolenpitoa sekä parantaa elämänlaatua sosiaalisuutta lisäämällä. Omainen pystyy SeniorSomen avulla

  • ajastamaan aktiviteetteja
  • lähettää lääkemuistutuksia
  • tuoda päivään piristystä videoilla ja kuvilla
  • seuraamaan etänä hyvinvointia
  • hoitaa yhteydenpitoa

Palvelussa voi hyödyntää myös valmiita Aake Kallialan näyttelemiä videotervehdyksiä lääkkeiden ottamisesta, ajastamalla niitä oman vanhemman lääkerytmiin sopiviksi. Myös itse taltioidut videotervehdykset lomamatkalta tai lapsenlasten iltarukoukset piristävät vanhusta ja lyhentävät välimatkaa tuntuvasti.

Huolenpito tapahtuu tabletin, rannekkeen ja sovelluksen avulla. Tabletti eli SeniorSome toimii vanhuksen arjessa tukena – ilmoitukset, yhteydenpito ja muistutukset tulevat kaikki sen kautta. Ranneke on puolestaan kytköksissä tablettiin jota painamalla lähtee omaiselle ilmoitus. Omaiset ovat yhteydessä vanhuksen someen omalla puhelinsovelluksellaan. Vanhus itse tai hänen edunvalvojansa toimii somen hallinnoijana ja antaa omaisille ja ystäville oikeuden liittyä verkostoon.

Tehtyä ja tulevaa

Tarve palvelulle syntyi oman läheisen tultua muistisairaaksi. Alkoi SeniorSomen kehittäminen. Palvelun liikkeellepanijat, Rauno Saarnio ja Rami Mäkelä, päättivät tehdä palvelun nopeasti valmiiksi, sillä kaikki tarvittava teknologia oli jo olemassa. Elettiin vuotta 2010. Pian selvisi, etteivät olemassa olevat teknologiat toimineet yhteen palvellakseen SeniorSomen tarpeita. Rauno ja Rami pistivät toimeksi alkaen kehittää omaa elektroniikkaa ja ohjelmistoa jotka palvelisivat ominaisuuksiltaan tarpeita.

Tuote- ja palvelukehityksessä turvallisuus oli etusijalla. Tabletti onkin täysin eristetty, eikä myyjät tai mainostajat pääse lähettämään vanhukselle viestejä. Laite on varustettu wifi-yhteydellä ja gps:llä. Laitteen useampi sim-korttipaikka mahdollistaa eri liittymien käyttämisen yhtäaikaisesti, jolloin yhteys on taatumpi. Kehitys vietiin niin pitkälle, että SeniorSome palvelisi kaikkein haastavimpiakin kohderyhmiä, kuten muistisairaita ja näkörajoitteisia. Alkuvaiheessa sovellus toimii androidilla, mutta myös muilla käyttöjärjestelmillä pystyy palvelua lähiaikoina käyttämään.

Maailmalla on aivan samat tarpeet kuin kotimaassakin – väestö ikääntyy ja huolenpitoa tarvitaan. Seniorit haluavat asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään ympäri maailmaa. Tästä syystä palvelua on tehty kansainvälisille markkinoille ja Suomen lisäksi tytäryhtiö on Ruotsissa. Keskustelut ovat pitkällä myös useassa Euroopan maassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Yhteys Omniaan

SeniorSome, tarkemmin emoyhtiö SEInnovations Oy kuuli positiivista palautetta Omniasta, jossa oli mahdollisuus tulla työskentelemään osaksi innovatiivista ympäristöä. Yritys onkin erittäin tyytyväinen monipuolisesta avusta jota se on Omnian kautta saanut – opiskelijoiden apua videointipalveluissa, ict-yksiköltä, mahdollisuutta työskennellä osana InnoOmnian Luoviva-yrittäjäyhteisöä ja keskusteluyhteyttä opettajien kanssa.

SeniorSome toimii InnoOmnian Luoviva-yrittäjäyhteisössä.

Tutustu SeniorSomeen.

 

Teksti: Terhi Hakkarainen
Kuva: Virve Lyyra