Sonjasta kolmessa vuodessa leipuri-kondiittori ja ylioppilas

Omnian opiskelija Sonja Mertanen valmistuu leipuri-kondiittoriksi elintarvikealan perustutkinnosta ja suorittaa samalla ylioppilastutkinnon. Omnian ammattiopistossa noin 70 opiskelijaa vuosittain suorittaa kolmessa vuodessa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukio-opinnot suunnitellaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

Sonja_M

Sonja hakeutui Omniaan, koska oli kiinnostunut opiskelemaan leipomoalaa. Myös teoreettinen opiskelu on aina kiinnostunut Sonjaa ja hän halusikin yhdistää lukio-opinnot ammattitutkintoon. Lukio-opinnot lisäävät myös jatko-opintomahdollisuuksia. Sonjan mielestä lukion ja ammattiopintojen yhdistäminen sopii monille. “Ainoastaan, jos on jo täysin varma, mihin ammattiin haluaa ja aikoo pysyä siinä ammatissa koko elämänsä, voi sanoa, että kaksoistutkinnon tarvetta ei ole”, Sonja sanoo.

Sonja mielestä lukio-opinnot eivät ole tehneet opiskelusta liian raskasta. Hän näkee, että lukio-opinnot ja ammattiopinnot ovat tasapainottaneet toisiaan hyvin. Leipomopäivän jälkeen on ollut kiva päästä istumaan ja oppimaan teoreettisempia asioita. Sonja on nauttinut monipuolisista opinnoista eivätkä päivätkään ole venyneet liian pitkiksi. Sonja toivoo lukio-opintojen myös osoittavan työnantajille hänen panostuksensa osaamiseensa.

Nyt Sonjan suunnitelmissa on suorittaa opinnot loppuun ja löytää leipomoalan työpaikka. Tulevaisuudessa hän harkitsee esimerkiksi psykologian ja sosiaalialan jatko-opintoja. Parhaana muistona Omniasta jää hyvät kaverit ja luokan hieno ryhmähenki.

Lue lisää lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistämisestä.

Lue lisää Elintarvikelan perustutkinnosta.