YTOjen ensimmäinen verkkototeutus jo tulilla!

Yhteisten tutkinnon osien opettajat ovat syksyn aikana ahkeroineet pakollisia ytoja verkkoon. Tavoitteena on, että uusien tutkinnon perusteiden mukaiset toteutukset ovat ns. non-stop-versioina verkossa hyödynnettävissä tammikuun 2018 aikana. Tämä on sikäli  kunnianhimoinen tavoite, että uusia tutkinnon perusteita ei ole tätä kirjoittaessani marraskuun loppupuolella vielä edes vahvistettu, vaan käytössä on edelleenkin vain luonnokset. Perusteet vahvistettaneen vasta joulukuussa, mutta emme malttaneet jäädä niitä odottelemaan. Luonnosten varassa siis mennään.

Kysyimme yto-opettajilta viime keväänä kiinnostusta ja intoa verkkototeutusten tekemiseen. Porukan kokoonpano on mm. kesällä tehtyjen rekryjen myötä hieman elänyt keväisestä, ja  syksyllä tekemisessä on ollut mukana 19 open innokas ja aktiivinen joukko. Laadimme jo keväällä syksyn työskentelylle pelisäännöt.

Sääntö numero on yksi, että kukaan ei tee yksin. Jokaisella on vähintään työpari, joka toimii kommentoijana, sparraajana ja peilinä. Sellaisissa aineissa, joista tuottamisessa on useampi opettaja – ja tuotettavana on useamman osaamispisteen kokonaisuus –  porukka tekee yhdessä. Matematiikassa, englannissa ja äidinkielessä, joissa kaikissa mukana on kolme opettajaa, tämä näyttääkin toimivan mainiosti.

Sääntö numero 2 on, että itse tuotettu materiaali lisensoidaan Omniassa käytössä olevalla Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA 4.0) -lisenssillä. Näin se on kenen tahansa käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Sääntö numero 3 on, että kaikkien YTO-verkkototeutusten kotipesä on Moodle. Kaiken ei välttämättä tarvitse Moodlessa tapahtua, vaan muitakin alustoja ja ympäristöjä saa hyödyntää mikäli se on pedagogisesti perusteltua. Opiskelijan näkökulmasta on kuitenkin selkeämpää, että ensin mennään aina Moodleen, ja sieltä löytyvät ohjeet eteenpäin.

Sääntö numero 4 on, että noudatamme verkkokurssien laatukriteerejä. Kriteerit tuotettiin keväällä aluksi lukion opettajien kanssa ja nyt myös YTOjen verkkototeutukset noudattavat niitä.

 

Olemme syksyn mittaan kokoontuneet muutaman kerran koko porukalla kasvokkain verkkototeutusten äärelle. Osalla kerroista myös lukion ja työväenopiston opettajat ovat olleet mukana, jolloin olemme päässeet jakamaan kokemuksia ja käytänteitä myös koulutusalojen ja instituutioiden rajojen yli. Yto-opettajien omalla verkkopedaporukalla tapaamme lisäksi  reaaliaikaisesti verkossa. Meillä on kolmen vartin mittaiset torstaitreffit joka toinen torstaiaamu. Treffipaikkana meillä on virtuaalinen luokkahuone, Blackboardin Collaborate. Collaborate otettiin Omniassa tänä syksynä käyttöön, ja pari ensimmäistä treffikertaa käytimmekin uuden ympäristön yhteiseen opetteluun. Marraskuun ekoilla treffeillä ruotsin ope Anna Lätti esitteli meille omaa ruotsin verkkototeutustaan. Ytojen pakollinen ruotsi on yhden osaamispisteen laajuinen, ja Anna sai omansa ensimmäisenä valmiiksi. Annan toteutus on rakennettu kokonaan Moodleen ja se on jo saanut ensimmäisen tulikasteensa kuluvassa jaksossa, kun ensimmäiset opiskelijat jo opiskelevat sillä. Vuoden alussa se avataan verkkoon myös non-stop-versiona.

Porukka koki yksittäisten toteutusten esittelyn niin mukavaksi ja hyödylliseksi, että se päätettiin ottaa tavaksi. Esittelijät saavat palautetta työstään ja muu porukka saa uusia ideoita ja vahvistusta omaan tekemiseensä. Seuraavilla treffeillä pääsemme näkemään ja  kuulemaan, miten matikisti-kolmikko Vesku, Aleksi ja Mikko vievät matematiikkaa verkkoon. Joulukuussa ehdimme vielä pitää myös ainakin fysiikkatreffit.

 

Ruotsin ope Anna Lätti näyttää ja kertoo kollegoille Collaboratessa, miten on rakentanut ruotsin toteutuksensa verkkoon.

 

Taru Kekkonen

 

 

Verkostosta versoo uutta

Maaliskuun toisella viikolla oli yhteisten aineiden opettajien vuoro kokoontua ihmettelemään AvoinOmniaa Mäkkylän toimipisteeseen. Aihetta lähestyttiin mm. purkamalla aiemmin tehdyn verkko-opetuskyselyn tuloksia ja ideoimalla erilaisia joustavia polkuja ytojen toteuttamiseen. Päivän aikana rakennettiin samalla ytojen kehittämisverkostoa.

Kyselyn tuloksista kävi ilahduttavan selkeästi ilmi se, että verkkoa hyödynnetään yto-opetuksessa jo monipuolisesti. Samaan aikaan tekeminen on ollut aika pitkälti yksittäisten opettajien varassa ja kenties melko yksinäistä puurtamista. Moni olikin kirjannut toiveekseen sen, että verkkomateriaalia päästäisiin työstämään tiimissä, sellaisella pienellä porukalla joka on innostunut asiasta. Tähän tekemiseen haettiinkin päivän aikana nyt joukkovoimaa. Verkon hyödyntämisestä erityisesti kiinnostuneet opettajat saivat käydä ilmiantamassa itsensä, ja nimilista kasvoikin mukavan mittaiseksi. Kaikista aineryhmistäkin saatiin porukkaan edustus.  Tämän opettajajoukon voimin lähdemme nyt yhdessä tuottamaan verkkoon ytoja niin että pakolliset ytot ovat johtoryhmän linjauksen mukaisesti vuoden 2018 aikana verkossa suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Iltapäivällä porukka kiersi Mäkkylän alakerran huoneissa, joista  jokaisessa ideoitiin jotakin toteutusmallia ytoihin:

  • työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • tuetusti verkossa
  • ilmiöpohjaisesti projektina
  • yhdessä aikuislukion ja/tai työväenopiston kanssa
  • ammatillisiin aineisiin integroituna

Jokaisessa huoneessa kirjurit kirjasivat keskustelusta ylös asioita kolmen otsikon alle: Mitä hyvää toteutustavassa on, millaisia haasteita siinä on ja millä edellytyksillä tällaista toteutusmallia voitaisiin lähteä edistämään. Olin itse ilmiöpohjaisessa huoneessa, jossa kehiteltiin vaihtuvan porukan kanssa ilmiömäistä oppimista. Hyvänä ilmiöpohjaisessa oppimisessa nähtiin mm. sen autenttisuus ja opiskelijoiden motivoituminen itseä lähellä olevan konkreettisen asian tutkimiseen. Plussaa oli myös kokonaisuuksien hahmottuminen ja toisilta oppiminen. Haasteita ei juurikaan kirjattu haaste-otsikon alle, vaan sen tyyppiset asiat nähtiin ennemminkin edellytyksinä homman toteutumiselle. Tällaisian edellytyksinä pidettiin sujuvaa tiedonkulkua, opettajien yhteistä suunnitteluaikaa ja oikeanlaista yhteistyömoodia. Nähtiin myös tärkeänä se, ettei tällaista opiskelutapaa voi pilkkoa oppitunnin mittaisiin paloihin, vaan ilmiön tutkimiseen pitäisi saada varattua pidempi jakso, esim. yksi kokonainen jakso.

Päivän  aikana alkoi muodostua myös uuden Omnian ensimmäinen virallinen strateginen verkosto. Verkosto koostuu koordinaatioryhmästä, projektiryhmästä ja erilaisista työryhmistä. Työryhmien teemat nousevat edellä kuvatuista ytojen toteutusmalleista. Verkosto kokoontuu ensimmäistä kertaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, joten saadaan homma käyntiin vielä hyvissä ajoin ennen kesää.

 

 

Taru Kekkonen