Tilannekatsahdus maaliskuussa 2017

AvoinOmnia hakee vielä ensimmäisen vuosineljänneksensä lopussa olemustaan ja hahmoaan. Ideoita ja tarpeita Omnian avoimeen tarjontaan on runsaasti, ja lisää tulee kentältä ja sen laidoiltakin kaiken aikaa. Kärsivällisyyteni ei ole toistaiseksi riittänyt jongleeraukseen opettelemiseen (yrittänyt olen) ja siksi pitikin ottaa avuksi jokin työkalu ennen kuin palloja alkaa putoilla. Trello on verkkopohjainen projektinhallintatyökalu, joka on tarpeeksi helppokäyttöinen tällaiselle low-tech-humanistillekin. Listattiin siis Trelloon ideat ja tarpeet ja jaoteltiin ne eri tauluihin aihealueittain. YTOt saivat oman taulunsa, samoin lukio, työvis, ammatilliset, korkeakouluväylät, AvoinOmnian rakenteet jne. Jokaiseen tauluun kirjataan vasempaan laitaan listalle omille korteilleen ideat ja tarpeet. Idealistan viereen oikealle edellytykset toteutukselle, sitten suunnitteluvaihe, tuotanto, toteutus ja arviointi. Perusajatuksena on, että prosessia päästään seuraamaan kun kortit siirtyvät vaiheittain vasemmalta oikealle suunnittelun, tuotannon ja toteutuksen kautta arviointiin sitä mukaa missä vaiheessa kunkin idean tai tarpeen toteuttaminen on. Tässä vaiheessa vuotta vasemmanpuoleisella listalla on ruuhkaa ja oikealla vielä väljää. Niin kai kuuluukin olla, kun hommaa vasta rakennellaan.

 

AvoinOmniassa pyritään avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös omassa tekemisessä. Siksi esimerkiksi yllä olevan kuvan YTOjen Trello-taulua pääset kurkkaamaan livenä tästä https://trello.com/b/DEy7wdkY/ytot

 

AvoinOmniaa voisi kuvailla metaforalla tori tai basaari, jossa on houkutteleva ja värikäs tarjonta. Itsenään AvoinOmnia ei ole mitään. Ei sitä ole olemassakaan ilman koko Omniaa eikä sen toteutumiseen ole mitään mahdollisuuksia ilman koko organisaation ihmisiä ja osaamista. AvoinOmniassa on tällä hetkellä töissä yksi henkilö, ja vaikka sukunimi Kekkonen onkin, ei silläkään ihmeisiin saakka ylletä. Tässä jos missä on siis verkostoitumisen ja yhteistyön paikka.

Kokosin yhteen kuvaan toimijoita, osaamisia ja resursseja, joita AvoinOmnia toteutuakseen tarvitsee – jotta torille saadaan runsas ja monipuolinen tarjonta. Ilokseni totesin, että kaikkea tarvittavaa Omniasta jo löytyy. Tekninen toteutus (“verkkokauppa” eli käyttöliittymä jonka kautta tarjonta saadaan ulos) pitää vielä rakentaa, mutta siihenkin on rakennuspalikoita jo työn alla. Miettimistä on vielä siinäkin, miten resursseja saadaan ohjattua AvoinOmniaan silloin kun ihmisillä on kädet täynnä työtä muutenkin. Esimerkiksi vaikkapa miten saadaan vapautettua opettajien aikaa verkkopedagogiseen kehittämiseen ja opintokokonaisuuksien rakentamiseen verkkoon. Lähtökohtaisesti kaikki palikat ovat kuitenkin jo olemassa, joten hommahan on enää tekemistä vaille valmis!

Kuva on tämänhetkinen näkemykseni AvoinOmnian toteutumisen edellytyksistä. Siitä saattaa hyvinkin puuttua jotakin oleellista, jota en vielä ole hoksannut. Kerro siis mitä sinun mielestäsi kuvasta puuttuu!

Taru Kekkonen

 

 

 

 

Verkostosta versoo uutta

Maaliskuun toisella viikolla oli yhteisten aineiden opettajien vuoro kokoontua ihmettelemään AvoinOmniaa Mäkkylän toimipisteeseen. Aihetta lähestyttiin mm. purkamalla aiemmin tehdyn verkko-opetuskyselyn tuloksia ja ideoimalla erilaisia joustavia polkuja ytojen toteuttamiseen. Päivän aikana rakennettiin samalla ytojen kehittämisverkostoa.

Kyselyn tuloksista kävi ilahduttavan selkeästi ilmi se, että verkkoa hyödynnetään yto-opetuksessa jo monipuolisesti. Samaan aikaan tekeminen on ollut aika pitkälti yksittäisten opettajien varassa ja kenties melko yksinäistä puurtamista. Moni olikin kirjannut toiveekseen sen, että verkkomateriaalia päästäisiin työstämään tiimissä, sellaisella pienellä porukalla joka on innostunut asiasta. Tähän tekemiseen haettiinkin päivän aikana nyt joukkovoimaa. Verkon hyödyntämisestä erityisesti kiinnostuneet opettajat saivat käydä ilmiantamassa itsensä, ja nimilista kasvoikin mukavan mittaiseksi. Kaikista aineryhmistäkin saatiin porukkaan edustus.  Tämän opettajajoukon voimin lähdemme nyt yhdessä tuottamaan verkkoon ytoja niin että pakolliset ytot ovat johtoryhmän linjauksen mukaisesti vuoden 2018 aikana verkossa suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Iltapäivällä porukka kiersi Mäkkylän alakerran huoneissa, joista  jokaisessa ideoitiin jotakin toteutusmallia ytoihin:

  • työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • tuetusti verkossa
  • ilmiöpohjaisesti projektina
  • yhdessä aikuislukion ja/tai työväenopiston kanssa
  • ammatillisiin aineisiin integroituna

Jokaisessa huoneessa kirjurit kirjasivat keskustelusta ylös asioita kolmen otsikon alle: Mitä hyvää toteutustavassa on, millaisia haasteita siinä on ja millä edellytyksillä tällaista toteutusmallia voitaisiin lähteä edistämään. Olin itse ilmiöpohjaisessa huoneessa, jossa kehiteltiin vaihtuvan porukan kanssa ilmiömäistä oppimista. Hyvänä ilmiöpohjaisessa oppimisessa nähtiin mm. sen autenttisuus ja opiskelijoiden motivoituminen itseä lähellä olevan konkreettisen asian tutkimiseen. Plussaa oli myös kokonaisuuksien hahmottuminen ja toisilta oppiminen. Haasteita ei juurikaan kirjattu haaste-otsikon alle, vaan sen tyyppiset asiat nähtiin ennemminkin edellytyksinä homman toteutumiselle. Tällaisian edellytyksinä pidettiin sujuvaa tiedonkulkua, opettajien yhteistä suunnitteluaikaa ja oikeanlaista yhteistyömoodia. Nähtiin myös tärkeänä se, ettei tällaista opiskelutapaa voi pilkkoa oppitunnin mittaisiin paloihin, vaan ilmiön tutkimiseen pitäisi saada varattua pidempi jakso, esim. yksi kokonainen jakso.

Päivän  aikana alkoi muodostua myös uuden Omnian ensimmäinen virallinen strateginen verkosto. Verkosto koostuu koordinaatioryhmästä, projektiryhmästä ja erilaisista työryhmistä. Työryhmien teemat nousevat edellä kuvatuista ytojen toteutusmalleista. Verkosto kokoontuu ensimmäistä kertaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, joten saadaan homma käyntiin vielä hyvissä ajoin ennen kesää.

 

 

Taru Kekkonen