Kohti entistä avoimempaa ja joustavampaa oppimista aikuislukiossa

 

Espoon aikuislukion väki kokoontui helmikuun alkajaisiksi Finnsin kartanoon AvoinOmnian äärelle. Päivän aikana rakennettiin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä AvoinOmnia voisi olla ja mitä se sekä työyhteisön että kunkin oman työn näkökulmasta tarkoittaisi. Päädyttiin siihen, että se on ainakin entistä avoimempaa toimintakulttuuria, yhteistyötä yli aine- ja organisaatiorajojen sekä joustavia ja yksilöllisiä oppimisen polkuja opiskelijoille.

Liikennevaloharjoituksessa mietittiin mistä luovutaan, mitä jo olemassaolevaa kehitetään entistä paremmaksi ja mitä ihan uutta kenties rakennetaan jotta avoimen suunnassa pysyttäisiin. Punaisissa valoissa haluttiin päästä eroon mm. mustavalkoisesta ajattelusta, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen vastakkainasettelusta ja toimimattomista verkkosivuista. Keltaisissa valoissa kehitettiin jo olemassaolevaa kurssitarjontaa monimuotoisemmaksi ja vahvistettiin toisaalta yhteisöllisyyttä ja toisaalta opiskelijoiden yksilöllistä huomioimista. Vihreissä valoissa haluttiin lisätä sekä korkeakouluyhteistyötä että lukioiden välistä yhteistyötä. Pajatoiminta, esim. matikkapaja, haluttiin osaksi opiskelijoita tukevaa toimintaa.

Paristokävelyssä puolestaan purpatettiin ensin ääneen ulos kaikki ne asiat, mitkä AvoinOmniassa ahdistavat ja ärsyttävät. Toisella kierroksella sitten puhuttiin ulos sitä mikä AvoinOmniassa kiinnostaa ja innostaa. Innostukset, kiinnostukset ja mahdollisuudet kirjattiin kävelyn päätteeksi ylös. Fläpeille tallentui toiveita kuuntelemisesta, huomioonottamisesta ja yhdessä  tekemisestä. Mahdollisuuksina nähtiin myös kokonaan uudet opiskelijat ja opiskelijaryhmät, jotka eivät vielä meistä edes tiedä.

Iltapäivän tunnit käytettiin rajoja ylittävien teemaopintojen ideointiin. Open Spacen tilat täyttyivät tekoälystä ja robotiikasta, aktiivisesta kansalaisesta, kulttuurien kirjosta ja eurooppalaisista arvoista. Kaikki neljä teemaa ovat mielestäni vahvasti kiinni tässä ajassa  ja tarjoavat luontevasti mahdollisuuksia poikkitieteelliseen lähestymistapaan ja yhteistyöhön sekä Omnian sisällä että eri ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toivon mukaan joku tai jotkin teemoista konkretisoituvat ensi lukuvuoden teemaopinnoiksi. Open Space -työskentelyn puheenjohtajaopet ovat luvanneet kuljetella tätä työtä eteenpäin. AvoinOmnia on mielellään mukana ja apuna siinä kohtaa, missä apuja kenties tarvitaan. Tai no, rehellisesti sanoen, kyllä nämä teemat sen verran kovasti polttelevat, että ainakaan itse tuskin maltan pysyä tästä hommasta kokonaan erossa 🙂

 

 

Taru Kekkonen