Mieluummin sekä että kuin joko tai

Työväenopiston opet vastasivat ahkerasti AvoinOmnian lähettämään kyselyyn, jossa kartoitettiin mm. sitä miten paljon tai vähän ja millä tavoin verkkoa tällä hetkellä jo hyödynnetään työväenopiston opetuksessa. Samalla udeltiin millaista apua ja tukea työviksen väki tarvitsisi,  jotta verkon hyödyntäminen olisi helpompaa tai edes mahdollista. Kyselyssä olevasta ja tulevasta haluttiin kuulla myös porukan toiveita ja haaveita tulevasta. Kyselyn tuloksia purettiin ja pureskeltiin yhdessä päätoimisen väen kanssa helmikuisena perjantaipäivänä Mäkkylässä.

Vastausten ja näkemysten moninainen kirjo heijastelee varmasti hyvin työväenopiston valtavaa opintotarjontaa ja laajaa opettajakuntaa. Skaalaa kun riittää lasinsulatuksesta ja flamencosta positiiviseen psykologiaan ja varainhankintaan. Samaan aikaan kun joku on sitä mieltä että verkko on sinänsä jees, mutta oman aineen opettamiseen se ei tuo lisäarvoa, luettelee toinen saman aineen opettaja pitkän listan asioita joissa verkkoa voisi luontevasti hyödyntää juuri siinä samaisessa aineessa. Joku taas on kategorisesti sitä mieltä, että verkko ei voi tuoda opettamiseen, opiskeluun tai oppimiseen ei sitten niin minkäänlaista lisäarvoa ja toinen kirjoittaa että lisäarvo on “jotain valtavan ja mittaamattoman väliltä”. Hykerryttävän herkullinen asetelma  minun mielestäni. Nämä ihmiset kun saadaan keskustelemaan keskenään ja törmäyttämään ajatuksiaan, voidaan parhaimmassa tapauksessa saada syntymään jotakin ihan uutta.

Moni korosti vastauksissaan vapaan sivistystyön tarjoamaa mahdollisuutta kasvokkaiseen  kanssakäymiseen ja yhdessäoloon sekä kädentaitojen merkitystä. Taisi joku olla jo vähän huolissaan siitäkin, miten nyt käy “kun kaikki menee nettiin”. Tähän kohtaan voin tuoda helpotusta lupaamalla, että kaikki ei mene nettiin. Käsillätekemistä tai työviksen kurssien tarjoamaa sosiaalista yhdessäoloa ei ole kukaan ottamassa pois. Päinvastoin. Niille on ihan varmasti vahva tilaus, kenties koko ajan kasvavakin. Joitakin työviksen kursseista voisi vaikka markkinoida digitaukona, digivapaana hetkenä poissa digityöstä ja digiarjesta. Lähi ja netti eivät kilpaile keskenään eivätkä ne sulje toisiaan pois. Vastakkainasettelun sijaan voisikin kehitellä eri tapoja, miten tukea verkossa sosiaalista kanssakäymistä niiden välillä jotka eivät kasvokkaisiin tapaamisiin halua tai voi tulla. Verkon ja lähiopiskelun rajaa voi myös hälventää ja tuoda verkon parhaita puolia lähiopetukseen ja toisinpäin. Tämä asia ei ole joko tai vaan ennemminkin sekä että.

Työviksen unelmia Padletilla

 

Taru Kekkonen