Kunpa olisin yhtä hyvä kuin Lauri Markkanen!

Osallistuin Koulutuskeskiviikot-hankkeen loppuseminaariin, jossa yksi esiintyjistä sanoi että hankkeiden loppuseminaarit ovat pahinta mitä voi olla. Tällä hän tarkoitti, että hankkeen päättymisen  pitäisi aina tarkoittaa jonkin uuden alkua eikä loppua. Koulutuskeskiviikkojen kohdalla niin varmasti onkin. Seminaarin teemana oli kokeilukulttuuri koulujen kehittämisessä. Päivä tarjoili ituja uusiin alkuihin ja kokeiluihin ihan hengästymiseen saakka.

Sitran Kalle Nieminen listasi päivässä kymmenen kohtaa hyvään kokeiluun:

  1. Ymmärretään ongelma ja pohditaan mitä halutaan kokeilla
  2. Kokeilu ei ole hanke
  3. Kokeilulla on alku ja loppu
  4. Otetaan riskiä ja mahdollisesti epäonnistutaan
  5. Otetaan käyttäjät ja sidosryhmät vuoropuheluun
  6. Opitaan
  7. Opitaan
  8. Opitaan
  9. Opitaan
  10. Liitetään opit laajempiin kehityskulkuihin

Kokeilu ei ole onnistunut, ellei siitä opita jotakin. Epäonnistuneellekin kokeilulle voidaan nostaa malja, kunhan juhlinta kohdistuu epäonnistuneeseen kokeiluun eikä ihmiseen.

Kallen mukaan olemme siirtymässä monimutkaisesta (complicated) maailmasta kompleksiseen (complex) maailmaan. Monimutkaista maailmaa voisi verrata ferrariin. Ferrari-maailmassa vaihtoehtojen tunnistaminen vaatii asiantuntija-analyysia, ja siellä pärjää laatimalla strategioita. Kompleksinen maailma puolestaan on kuin sademetsä. Sademetsä on nopeasti muuttuva  ja kompleksinen toimintaympäristö, jossa syy- ja seuraussuhteet voidaan nähdä vain kokeilemalla. Ferrari-maailmaa edeltävä vaihe on muuten fillari. Fillari-maailma on selkeä ja siellä asiat ovat ilmeisiä. Fillarissa on ennustettavat ja selkeät kausaalisuhteet, jolloin toiminta on ennakoitavissa. Erityistä asiantuntijaosaamista ei juuri tarvita. Fillarissa toimii malli tunnista – kategorisoi – reagoi, ja siellä luodaan hyviä käytänteitä (best practice)

Päivän aikana Saku Tuominen määritteli luovuuden haluksi tehdä asioita eri tavalla paremmin. Hänen mukaansa olemme luovia sellaisissa asioissa joihin meillä on intohimo, asioissa joilla on merkitystä. Kaikilla ei ole luovuutta, koska luovuus katoaa silloin kun halu katoaa, mutta kaikilla VOI olla luovuutta.

Sakun mukaan uuden kokeilemista estää pelko. Ihmisen mieltä ei ole pääsääntöisesti rakennettu kokeilemaan uutta, paitsi poikkeustilanteessa eli silloin kun on ongelma. Savannilla kun  pensaassa rasahtaa, niin syynä voi olla se että siellä on illallinen tai että sinä olet jonkun illallinen. Siksi pelko ohjaa meitä. Kehitysinto on isompi sellaisissa maissa missä ongelmat ovat isompia.

No entäs Lauri Markkanen?

Päivän avanneen OPH:n Elisa Helinin mielestä on tärkeää erottaa toivomus ja unelma. Voin toivoa, että olisin yhtä hyvä kuin Lauri Markkanen, mutta en ole koska

a) en ole yhtä lahjakas ja

b) ennen kaikkea koska en treenaa yhtä paljon kuin Lauri.

Unelmien eteen tehdään töitä.

 

Taru Kekkonen