Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta

Haimme keväällä Opetushallituksen avustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen. Tässä haussa kehittämisen kohteena meillä oli verkkopedagogiikka lukiossa. Espoon aikuislukiossahan meillä on jo nyt tarjolla runsas kattaus itsenäisesti opiskeltavia verkkokursseja, mutta nyt on aika kokeilla ja kehittää myös muulla tavoin toteutettavia verkkokursseja. Haluamme tulevana lukuvuonna toteuttaa nons-stoppien ohella ajanjaksoon sidottuja kursseja, joilla kokeillaan erilaisia ohjauksen ja tuen malleja. Lisäksi haluamme rikastuttaa ja elävöittää itsenäisesti suoritettavien kurssien materiaaleja ja kehittää niiden tehtäviä monimuotoisemmiksi ja monenlaisia opiskelijoita entistä paremmin palveleviksi. Tavoitteena on opettajan verkkoläsnäolon ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen.  Tähän työhön olisi valtionavustus tuonut tarpeellista lisäbuustia. Juhannuksen alla postilaatikkoon kolahti kuitenkin pettymykseksemme kielteinen rahoituspäätös. Hakemuksia lukioille kohdennettavaan avustukseen oli tehty yhteensä 63, ja niistä vain 18 myönnettiin rahoitus. Emme siis olleet ainoita hylsyn saaneita, vaikkei se nyt tällä kohtaa paljoa lohdutakaan.

Tästä pettymyksestä emme kuitenkaan suinkaan lannistu, vaan jatkamme kehittämistyötä omin voimin. Tulevana lukuvuonna tulemme toteuttamaan joka tapauksessa viisi aikaansidottua verkkokurssia, joita tarjoamme erityisesti myös Espoon päivälukion ja Omnian kaksoistutkinnon opiskelijoille. Jokaisella viidellä kurssilla on sitoutunut ja innostunut opettaja, ja varmasti saamme hyvää kokeilua aikaiseksi ilman hankettakin. Tavoitteet pitää vain nyt suhteuttaa voimavaroihin. Ei sen kummempaa. No joo, ehkä vähän happamia, sanoi koulutuspäällikkö hankkeen tuesta.

Hyviäkin uutisia juhannuksen alla saatiin. Otavan Opistolle kopsahti myönteinen rahoituspäätös samassa hankehaussa hakemaansa ilmiöpohjaisen oppimisen kehittämishankkeeseen nimeltä “Teemasta toimeen! Innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla”. Espoon aikuislukio on hankkeessa mukana yhtenä seitsemästä pilottilukiosta. Teemasta toimeen -hankkeessa kehitämme ja pilotoimme vähintään yhden teemaopintokurssin jostakin seuraavista teemoista (1) agenda 2030, (2) ihminen, kone ja keinoäly sekä (3) tulevaisuuslukio. Kaikki teemat ovat huippukiinnostavia ja ajankohtaisia, ja vaikea noista onkin valita. Ehkä toteutetaankin jollakin aikavälillä omilla resursseilla nuo kaikki, kunhan saadaan hankkeessa hyvä alkupotku ja hyvät testatut mallit toteuttamiseen. Opiskelijan näkökulmasta hankkeessa on tavoitteena vahvistaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tutkivaan työskentelyyn, tukea ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä itseohjautuvuuden lisääntymistä ja lisätä opiskelijan tiedon- ja taidonrajat ylittävää osaamista. Lisäksi opiskelumalli tukee opiskelijan innovaatioajattelun kehittymistä. Opettajien ja verkoston näkökulmasta päästään testaamaan ja kehittämään mm. scrum-prosessinhallinta ja -arviointimenetelmää osana teemaopintokurssin itse- ja vertaisarviointia. Teemaopintojen luonnostaan mukanaan tuoma opettajien yhteistyö sekä oman talon sisällä että mukana olevien pilottilukioiden välillä auttaa meitä varmasti kehittymään myös oppivana organisaationa. Onkin ihan mahtavaa päästä syksyllä aloittamaan yhteistyö tässä hankeverkostossa.

Taru Kekkonen