Tilannekatsahdus maaliskuussa 2017

 

AvoinOmnia hakee vielä ensimmäisen vuosineljänneksensä lopussa olemustaan ja hahmoaan. Ideoita ja tarpeita Omnian avoimeen tarjontaan on runsaasti, ja lisää tulee kentältä ja sen laidoiltakin kaiken aikaa. Kärsivällisyyteni ei ole toistaiseksi riittänyt jongleeraukseen opettelemiseen (yrittänyt olen) ja siksi pitikin ottaa avuksi jokin työkalu ennen kuin palloja alkaa putoilla. Trello on verkkopohjainen projektinhallintatyökalu, joka on tarpeeksi helppokäyttöinen tällaiselle low-tech-humanistillekin. Listattiin siis Trelloon ideat ja tarpeet ja jaoteltiin ne eri tauluihin aihealueittain. YTOt saivat oman taulunsa, samoin lukio, työvis, ammatilliset, korkeakouluväylät, AvoinOmnian rakenteet jne. Jokaiseen tauluun kirjataan vasempaan laitaan listalle omille korteilleen ideat ja tarpeet. Idealistan viereen oikealle edellytykset toteutukselle, sitten suunnitteluvaihe, tuotanto, toteutus ja arviointi. Perusajatuksena on, että prosessia päästään seuraamaan kun kortit siirtyvät vaiheittain vasemmalta oikealle suunnittelun, tuotannon ja toteutuksen kautta arviointiin sitä mukaa missä vaiheessa kunkin idean tai tarpeen toteuttaminen on. Tässä vaiheessa vuotta vasemmanpuoleisella listalla on ruuhkaa ja oikealla vielä väljää. Niin kai kuuluukin olla, kun hommaa vasta rakennellaan.

 

AvoinOmniassa pyritään avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös omassa tekemisessä. Siksi esimerkiksi yllä olevan kuvan YTOjen Trello-taulua pääset kurkkaamaan livenä tästä https://trello.com/b/DEy7wdkY/ytot

 

AvoinOmniaa voisi kuvailla metaforalla tori tai basaari, jossa on houkutteleva ja värikäs tarjonta. Itsenään AvoinOmnia ei ole mitään. Ei sitä ole olemassakaan ilman koko Omniaa eikä sen toteutumiseen ole mitään mahdollisuuksia ilman koko organisaation ihmisiä ja osaamista. AvoinOmniassa on tällä hetkellä töissä yksi henkilö, ja vaikka sukunimi Kekkonen onkin, ei silläkään ihmeisiin saakka ylletä. Tässä jos missä on siis verkostoitumisen ja yhteistyön paikka.

Kokosin yhteen kuvaan toimijoita, osaamisia ja resursseja, joita AvoinOmnia toteutuakseen tarvitsee – jotta torille saadaan runsas ja monipuolinen tarjonta. Ilokseni totesin, että kaikkea tarvittavaa Omniasta jo löytyy. Tekninen toteutus (“verkkokauppa” eli käyttöliittymä jonka kautta tarjonta saadaan ulos) pitää vielä rakentaa, mutta siihenkin on rakennuspalikoita jo työn alla. Miettimistä on vielä siinäkin, miten resursseja saadaan ohjattua AvoinOmniaan silloin kun ihmisillä on kädet täynnä työtä muutenkin. Esimerkiksi vaikkapa miten saadaan vapautettua opettajien aikaa verkkopedagogiseen kehittämiseen ja opintokokonaisuuksien rakentamiseen verkkoon. Lähtökohtaisesti kaikki palikat ovat kuitenkin jo olemassa, joten hommahan on enää tekemistä vaille valmis!

Kuva on tämänhetkinen näkemykseni AvoinOmnian toteutumisen edellytyksistä. Siitä saattaa hyvinkin puuttua jotakin oleellista, jota en vielä ole hoksannut. Kerro siis mitä sinun mielestäsi kuvasta puuttuu!

Taru Kekkonen

 

 

 

Verkostosta versoo uutta

 

Maaliskuun toisella viikolla oli yhteisten aineiden opettajien vuoro kokoontua ihmettelemään AvoinOmniaa Mäkkylän toimipisteeseen. Aihetta lähestyttiin mm. purkamalla aiemmin tehdyn verkko-opetuskyselyn tuloksia ja ideoimalla erilaisia joustavia polkuja ytojen toteuttamiseen. Päivän aikana rakennettiin samalla ytojen kehittämisverkostoa.

Kyselyn tuloksista kävi ilahduttavan selkeästi ilmi se, että verkkoa hyödynnetään yto-opetuksessa jo monipuolisesti. Samaan aikaan tekeminen on ollut aika pitkälti yksittäisten opettajien varassa ja kenties melko yksinäistä puurtamista. Moni olikin kirjannut toiveekseen sen, että verkkomateriaalia päästäisiin työstämään tiimissä, sellaisella pienellä porukalla joka on innostunut asiasta. Tähän tekemiseen haettiinkin päivän aikana nyt joukkovoimaa. Verkon hyödyntämisestä erityisesti kiinnostuneet opettajat saivat käydä ilmiantamassa itsensä, ja nimilista kasvoikin mukavan mittaiseksi. Kaikista aineryhmistäkin saatiin porukkaan edustus.  Tämän opettajajoukon voimin lähdemme nyt yhdessä tuottamaan verkkoon ytoja niin että pakolliset ytot ovat johtoryhmän linjauksen mukaisesti vuoden 2018 aikana verkossa suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Iltapäivällä porukka kiersi Mäkkylän alakerran huoneissa, joista  jokaisessa ideoitiin jotakin toteutusmallia ytoihin:

  • työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • tuetusti verkossa
  • ilmiöpohjaisesti projektina
  • yhdessä aikuislukion ja/tai työväenopiston kanssa
  • ammatillisiin aineisiin integroituna

Jokaisessa huoneessa kirjurit kirjasivat keskustelusta ylös asioita kolmen otsikon alle: Mitä hyvää toteutustavassa on, millaisia haasteita siinä on ja millä edellytyksillä tällaista toteutusmallia voitaisiin lähteä edistämään. Olin itse ilmiöpohjaisessa huoneessa, jossa kehiteltiin vaihtuvan porukan kanssa ilmiömäistä oppimista. Hyvänä ilmiöpohjaisessa oppimisessa nähtiin mm. sen autenttisuus ja opiskelijoiden motivoituminen itseä lähellä olevan konkreettisen asian tutkimiseen. Plussaa oli myös kokonaisuuksien hahmottuminen ja toisilta oppiminen. Haasteita ei juurikaan kirjattu haaste-otsikon alle, vaan sen tyyppiset asiat nähtiin ennemminkin edellytyksinä homman toteutumiselle. Tällaisian edellytyksinä pidettiin sujuvaa tiedonkulkua, opettajien yhteistä suunnitteluaikaa ja oikeanlaista yhteistyömoodia. Nähtiin myös tärkeänä se, ettei tällaista opiskelutapaa voi pilkkoa oppitunnin mittaisiin paloihin, vaan ilmiön tutkimiseen pitäisi saada varattua pidempi jakso, esim. yksi kokonainen jakso.

Päivän  aikana alkoi muodostua myös uuden Omnian ensimmäinen virallinen strateginen verkosto. Verkosto koostuu koordinaatioryhmästä, projektiryhmästä ja erilaisista työryhmistä. Työryhmien teemat nousevat edellä kuvatuista ytojen toteutusmalleista. Verkosto kokoontuu ensimmäistä kertaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, joten saadaan homma käyntiin vielä hyvissä ajoin ennen kesää.

 

 

Taru Kekkonen

Mieluummin sekä että kuin joko tai

 

Työväenopiston opet vastasivat ahkerasti AvoinOmnian lähettämään kyselyyn, jossa kartoitettiin mm. sitä miten paljon tai vähän ja millä tavoin verkkoa tällä hetkellä jo hyödynnetään työväenopiston opetuksessa. Samalla udeltiin millaista apua ja tukea työviksen väki tarvitsisi,  jotta verkon hyödyntäminen olisi helpompaa tai edes mahdollista. Kyselyssä olevasta ja tulevasta haluttiin kuulla myös porukan toiveita ja haaveita tulevasta. Kyselyn tuloksia purettiin ja pureskeltiin yhdessä päätoimisen väen kanssa helmikuisena perjantaipäivänä Mäkkylässä.

Vastausten ja näkemysten moninainen kirjo heijastelee varmasti hyvin työväenopiston valtavaa opintotarjontaa ja laajaa opettajakuntaa. Skaalaa kun riittää lasinsulatuksesta ja flamencosta positiiviseen psykologiaan ja varainhankintaan. Samaan aikaan kun joku on sitä mieltä että verkko on sinänsä jees, mutta oman aineen opettamiseen se ei tuo lisäarvoa, luettelee toinen saman aineen opettaja pitkän listan asioita joissa verkkoa voisi luontevasti hyödyntää juuri siinä samaisessa aineessa. Joku taas on kategorisesti sitä mieltä, että verkko ei voi tuoda opettamiseen, opiskeluun tai oppimiseen ei sitten niin minkäänlaista lisäarvoa ja toinen kirjoittaa että lisäarvo on “jotain valtavan ja mittaamattoman väliltä”. Hykerryttävän herkullinen asetelma  minun mielestäni. Nämä ihmiset kun saadaan keskustelemaan keskenään ja törmäyttämään ajatuksiaan, voidaan parhaimmassa tapauksessa saada syntymään jotakin ihan uutta.

Moni korosti vastauksissaan vapaan sivistystyön tarjoamaa mahdollisuutta kasvokkaiseen  kanssakäymiseen ja yhdessäoloon sekä kädentaitojen merkitystä. Taisi joku olla jo vähän huolissaan siitäkin, miten nyt käy “kun kaikki menee nettiin”. Tähän kohtaan voin tuoda helpotusta lupaamalla, että kaikki ei mene nettiin. Käsillätekemistä tai työviksen kurssien tarjoamaa sosiaalista yhdessäoloa ei ole kukaan ottamassa pois. Päinvastoin. Niille on ihan varmasti vahva tilaus, kenties koko ajan kasvavakin. Joitakin työviksen kursseista voisi vaikka markkinoida digitaukona, digivapaana hetkenä poissa digityöstä ja digiarjesta. Lähi ja netti eivät kilpaile keskenään eivätkä ne sulje toisiaan pois. Vastakkainasettelun sijaan voisikin kehitellä eri tapoja, miten tukea verkossa sosiaalista kanssakäymistä niiden välillä jotka eivät kasvokkaisiin tapaamisiin halua tai voi tulla. Verkon ja lähiopiskelun rajaa voi myös hälventää ja tuoda verkon parhaita puolia lähiopetukseen ja toisinpäin. Tämä asia ei ole joko tai vaan ennemminkin sekä että.

Työviksen unelmia Padletilla

 

Taru Kekkonen

Kohti entistä avoimempaa ja joustavampaa oppimista aikuislukiossa

 

 

Espoon aikuislukion väki kokoontui helmikuun alkajaisiksi Finnsin kartanoon AvoinOmnian äärelle. Päivän aikana rakennettiin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä AvoinOmnia voisi olla ja mitä se sekä työyhteisön että kunkin oman työn näkökulmasta tarkoittaisi. Päädyttiin siihen, että se on ainakin entistä avoimempaa toimintakulttuuria, yhteistyötä yli aine- ja organisaatiorajojen sekä joustavia ja yksilöllisiä oppimisen polkuja opiskelijoille.

Liikennevaloharjoituksessa mietittiin mistä luovutaan, mitä jo olemassaolevaa kehitetään entistä paremmaksi ja mitä ihan uutta kenties rakennetaan jotta avoimen suunnassa pysyttäisiin. Punaisissa valoissa haluttiin päästä eroon mm. mustavalkoisesta ajattelusta, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen vastakkainasettelusta ja toimimattomista verkkosivuista. Keltaisissa valoissa kehitettiin jo olemassaolevaa kurssitarjontaa monimuotoisemmaksi ja vahvistettiin toisaalta yhteisöllisyyttä ja toisaalta opiskelijoiden yksilöllistä huomioimista. Vihreissä valoissa haluttiin lisätä sekä korkeakouluyhteistyötä että lukioiden välistä yhteistyötä. Pajatoiminta, esim. matikkapaja, haluttiin osaksi opiskelijoita tukevaa toimintaa.

Paristokävelyssä puolestaan purpatettiin ensin ääneen ulos kaikki ne asiat, mitkä AvoinOmniassa ahdistavat ja ärsyttävät. Toisella kierroksella sitten puhuttiin ulos sitä mikä AvoinOmniassa kiinnostaa ja innostaa. Innostukset, kiinnostukset ja mahdollisuudet kirjattiin kävelyn päätteeksi ylös. Fläpeille tallentui toiveita kuuntelemisesta, huomioonottamisesta ja yhdessä  tekemisestä. Mahdollisuuksina nähtiin myös kokonaan uudet opiskelijat ja opiskelijaryhmät, jotka eivät vielä meistä edes tiedä.

Iltapäivän tunnit käytettiin rajoja ylittävien teemaopintojen ideointiin. Open Spacen tilat täyttyivät tekoälystä ja robotiikasta, aktiivisesta kansalaisesta, kulttuurien kirjosta ja eurooppalaisista arvoista. Kaikki neljä teemaa ovat mielestäni vahvasti kiinni tässä ajassa  ja tarjoavat luontevasti mahdollisuuksia poikkitieteelliseen lähestymistapaan ja yhteistyöhön sekä Omnian sisällä että eri ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toivon mukaan joku tai jotkin teemoista konkretisoituvat ensi lukuvuoden teemaopinnoiksi. Open Space -työskentelyn puheenjohtajaopet ovat luvanneet kuljetella tätä työtä eteenpäin. AvoinOmnia on mielellään mukana ja apuna siinä kohtaa, missä apuja kenties tarvitaan. Tai no, rehellisesti sanoen, kyllä nämä teemat sen verran kovasti polttelevat, että ainakaan itse tuskin maltan pysyä tästä hommasta kokonaan erossa 🙂

 

 

Taru Kekkonen

 

Mikä ihmeen AvoinOmnia?

 

Omnian tuloskortissa 2017 on asetettu yhdeksi tavoitteeksi vapaan sivistystyön ja yleissivistävän oppimisen toimialan profiloituminen avoimeen oppimiseen ja e-oppimiseen. Kuulostaa hienolta, mutta mitä ihmettä tämä sitten oikein voisi käytännössä tarkoittaa? Miten tämä muuttaa ihmisten työtä ja työn tekemisen tapaa? Mitä hyötyä tästä on opiskelijoille? Ja mitä se avoin oppiminen edes oikein on? Näihin kysymyksiin olemme lähteneet nyt alkuvuodesta yhdessä toimijoiden kanssa hakemaan vastauksia.

Tähän mennessä keskusteluissa on usein toistuneet sellaiset käsitteet kuin joustavuus, oppijalähtöisyys, yksilölliset oppimispolut, avoin tarjonta, verkko-opiskelu, luottamus, ilo, kokeilukulttuuri, mahdollisuus, yhteistyö ja rajojen ylittäminen. Kuulostaa lupaavalta, eikö vaan?

Yleensä avoimella oppimisella tarkoitetaan oppimista, jossa oppija on keskiössä ja jossa oppija voi itse määrittää pitkälle sen missä opiskelee, miten opiskelee, mitä oppimateriaaleja hyödyntää, mitä tavoittelee ja miten tekee oppimisensa näkyväksi. Minun mielessäni tämä tarkoittaa joustavuutta ja vaihtoehtoisia, yksilöllisiä oppimisen polkuja mm. verkkoa hyödyntäen. Ei siis samaa puuroa samassa paketissa jokaiselle oppijalle. Kevään mittaan alkaa konkretisoitua, millaisia vaihtoehtoja ja polkuja alamme tällä toimialalla eli aikuislukiossa, työväenopistolla ja YTO-opinnoissa rakentaa. Kevään aikana toteutamme jo ensimmäiset pilotit, ja syksyllä päästään sitten toivottavasti jo kunnolla vauhtiin.

Tällä hetkellä voisin itse määritellä AvoinOmnian kahdella lauseella vaikkapa seuraavasti:

AvoinOmnia on palvelu, jossa kehitetään ja tuetaan joustavia ja yksilöllisiä verkko-opiskelumahdollisuuksia vapaan sivistystyön ja yleissivistävän oppimisen toimialalla. AvoinOmnia on kaikille Omnia Koulutuksen opiskelijoille avoinna oleva ovi Omnian avoimeen koulutustarjontaan.

Olen valmis tuunaamaan määritelmääni AvoinOmniasta ja toivonkin että se tulee elämään tilanteen ja tarpeen mukaan. Heitä siis haasteella ja perustele, miksi AvoinOmnian pitäisi olla jotakin muuta.

 

Taru Kekkonen

koulutuspäällikkö, AvoinOmnia